Adatvédelem

2013. június 21-től a Reader's Digest Kiadó Kft. neve Tarsago Magyarország Kft.-re változott; rövidített név: Tarsago Kft.

Adatvédelem

A Tarsago Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Duna Tower - Népfürdő utca 22.) számára kiemelt fontosságú az információs önrendelkezési jog biztosítása és a személyes adatok védelme. A Tarsago Kft. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A szabályozás kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

 

A Tarsago Kft. személyes adatokat abból a célból tart nyilván, hogy az érintetteket kedvező vásárlási ajánlatokkal kereshesse meg, valamint nyereményjátékon való részvételi lehetőséget ajánlhasson fel számukra, továbbá, hogy a kapott megrendeléseket teljesítse, mindezeket a saját illetve a partnerei nevében. A Tarsago Kft. ezeknek megfelelő célból gyűjt személyes adatokat.

A Tarsago Kft. részére történő adatszolgáltatás önkéntes! A Tarsago Kft. közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésének jogalapja a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, illetve az érintettek hozzájárulása.

Az adatkezelést kizárólag a Tarsago Magyarország Kft. és az általa megbízott adatfeldolgozók végzik. A személyes adatokat az adatkezelő és adatfeldolgozók azon munkatársai ismerhetik meg, akik az adatkezelési feladatokban közreműködnek és feladatvégzésükhöz ez szükséges. Adatfeldolgozók: Comforce Kommunikációs Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., DMS Dialogmarketing Kft., DEXIM Csomagoló és Csomagküldő Kft., Díjbeszedő Holding Zrt., Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft., Alchimedia Kft., BIG FISH Internet-technológiai Kft., HCL Technologies, Sprinter Futárszolgálat Kft., Wine Society, s.r.o., Williams Lea, Infocrossing Inc., Reader’s Digest Association Inc., Reader’s Digest Amsterdam, valamint a Magyar Telefon-Média Intézet Kft., Bene Ügyvédi Iroda, Phonetic Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft..

Adatokat kizárólag az érintett nyilatkozata alapján adjuk tovább.

A személyes adatok felhasználását addig az időpontig tekintjük folyamatosnak, amíg az érintett e-mailben, levélben vagy telefonon nem kéri adatainak törlését nyilvántartásunkból.

 

Tájékoztatáskérés, helyesbítés, törlés, zárolás és tiltakozás

Az érintett adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, bármikor kérheti adatai helyesbítését, továbbá indoklás nélkül, azonnali törlését vagy zárolását, és tiltakozhat személyes adati kezelése ellen. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Az érintett kérelmére – legkésőbb a kérelem beékezésétől számított 30 napon belül – a kérelemnek megfelelően tájékoztatást adunk az érintett általunk kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a közreműködő adatfeldolgozók nevéről, címéről és adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben adataiban változás történik - annak érdekében, hogy a személyes adatai pontosak, naprakészek legyenek - kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot. Az érintett személyes adatainak törlését vagy zárolását bármikor kérheti, mely kérelemnek eleget teszünk.

Az érintett személyes adatinak kezelésével kapcsolatos tiltakozását legkésőbb 15 napon belül kivizsgáljuk és az érintettet döntésünkről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet a döntés közlésétől számított 30 napon belül választása szerint a Fővárosi Törvényszékhez, vagy a lakhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásának értelmében tudatjuk Önnel, hogy amennyiben nem kíván több ajánlatot kapni cégünktől, ilyen irányú szándékát közölheti velünk az np@tarsago.com email-címen vagy postai úton a Tarsago Kft., 1970 Budapest címre elküldött levelében. Amennyiben lehetséges, levelében kérjük, adja meg kilencjegyű ügyfél azonosító számát, amely az ajánlatainkban a címzésnél, az Ön neve felett található.

 

A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

A rd.hu honlap (Honlap) személyes adat megadása nélkül látogatható, azonban a Honlap bizonyos szolgáltatásaihoz, illetve részeihez való hozzáférés személyes adatok megadásához, illetve egyes esetekben regisztrációhoz kötött.

A Tarsago Kft. részére történő adatszolgáltatás önkéntes!

 

Hírlevél - A hírlevélre történő feliratkozáshoz e-mail cím megadása szükséges. Az e-mail cím megadása önkéntes. A hírlevélre feliratkozni a Honlapon ebből a célból kialakított felületen lehet. A Tarsago Kft. hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy rendszeresen eljuttassa a hírlevelet - mely friss híreket, kedvező vásárlási ajánlatokat, tájékoztatást tartalmaz és címzett elektronikus hirdetésnek minősül - a hírlevélre feliratkozók számára. A hírlevélre történő feliratkozással az érintett előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott e-mail címére a Tarsago Kft. hírleveleket küldjön és megadott adatait e körben kezelje. A személyes adatok kezelése mindaddig folyamatos, amíg az érintett - a hírlevélről történő leiratkozással - hozzájárulását vissza nem vonja. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelekban található leíratkozás linkre kattintva, a Tarsago Kft.-nek címzett e-mailben (HU-CS@tarsago.com) vagy levélben (1138 Budapest, Duna Tower - Népfürdő u. 22.).

Megrendelés – Időszakonként egyes termékek közvetlen megrendelésére is mód van a Honlapon. Megrendelés esetén személyes adatok (elsősorban az e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, lakcím, kiszolgálási cím) megadása szükséges (regisztrálás), illetve további személyes adatok (pl. születési idő, telefonszám) is megadhatók. A személyes adatok megadása önkéntes. Megrendelni a Honlapon ebből a célból időszakonként kialakított felületeken lehet. A Tarsago Kft. a megrendeléskor megadott személyes adatokat a megrendelés és jogszabályi kötelezettségek teljesítése célból kezeli a jogszabályok által meghatározott ideig.

Nyereményjáték, szavazás – A Honlapon időszakonként meghirdetésre kerülő nyereményjátékokon, szavazásokon való részvételhez személyes adatok (elsősorban az e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, lakcím) megadása szükséges (regisztrálás), illetve további személyes adatok (pl. születési idő, telefonszám) is megadhatók. A Tarsago Kft. a nyereményjátékon, szavazáson való részvételhez megadott személyes adatokat az adott nyereményjáték, szavazás lebonyolítása céljából kezeli. A személyes adatok törlését az érintett bármikor kérheti a Tarsago Kft.-nek címzett e-mailben (np@tarsago.com) vagy levélben (1138 Budapest, Duna Tower - Népfürdő u. 22.).

Amennyiben a megrendeléskor vagy nyereményjátékon vagy szavazáson való részvételi regisztrációnál hozzájárultak személyes adataik közvetlen üzletszerzési céljából történő kezeléséhez, akkor a Tarsago Kft. ebből a célból is kezeli a megadott adatokat mindaddig, amíg a közvetlen üzletszerzési célból történő kezeléshez adott hozzájárulást az érintett vissza nem vonja. Ezt az érintett bármikor megteheti a Tarsago Kft.-nek címzett e-mailben (np@tarsago.com) vagy levélben (1138 Budapest, Duna Tower - Népfürdő u. 22.).

A Honlap látogatáskor a látogatásról, a látogatáshoz használt számítógép egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. (Az IP cím egy olyan szám, amelyet az internetszolgáltató rendel hozzá a felhasználó számítógépéhez, és amelynek segítségével a felhasználó számítógépével hozzáférhet az internethez.) Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Tarsago Kft. kizárólag a Honlap fejlesztése érdekében használja fel őket - kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

A Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű információs fájlok ("cookie") kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén. A cookie a felhasználó számítógépének böngészőjén keresztül a számítógép merevlemezére kerülő információs fájl, mely a számítógép későbbi azonosítására és a szolgáltatás igénybevételének támogatására szolgál és adott esetben személyes adatnak is minősülhet. A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a cookie-t, de a felhasználó a böngészőjében módosíthatja a beállításokat. Amennyiben nem kívánja, hogy számítógépe merevlemezén cookie kerüljön elhelyezésre, akkor a böngésző programjában választása szerint állítsa be a cookie elfogadásának elutasítását vagy a cookie egyedi engedélyezését. amennyiben letiltja a cookie-kat, előfordulhat, hogy a Honlap egyes funkciói nem működnek megfelelően.

 

Az adatkezelő adatai

A Tarsago Kft.-t mint adatkezelőt az adatvédelmi biztos irodája az 1992. évi LXIII. törvény 28. paragrafusának megfelelően nyilvántartásba vette. A nyilvántartást 2012. január 1-jétől a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezeti. A Tarsago Kft. közvetlen üzletszerzési adatkezelésének nyilvántartási száma: 00052-0001.

Tarsago Magyarország Kft., székhely és vevőszolgálat: 1138 Budapest, Duna Tower - Népfürdő utca 22. Adószám: 10498369-2-41.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: (06-1) 296-3600, e-mail címe: HU-CS@tarsago.com.

A Tarsago Magyarország Kft.-t a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-09-073862 cégjegyzékszámon jegyezte be.

A Tarsago Magyarország Kft. kereskedelmi tevékenységét - így a csomagküldő kereskedelmet is - a Budapest XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a XIII/7255-3/2006/B nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.

A Tarsago Magyarország Kft. a Magyar Áruküldők Egyesületének alapító tagja. A szervezethez való tartozás a megbízhatóság és a minőség garanciája. A Tarsago Magyarország Kft. a hazai direkt marketing tevékenységgel foglalkozó társaságok önálló érdekképviseleti szervezetének, a Direkt és Interaktív Marketing Szövetségnek is tagja, és betartja a szervezet Etikai Kódexében leírtakat.