Éljen a magyar szabadság!

Játékos tesztünkkel kiderítheti, mennyit tud az 1848-as forradalom és az azt követő szabadságharc eseményeiről

A lehetséges válaszok utáni számokra kattintva eljut a következő kérdéshez.

1. Kezdjük a sajtóval. Tudja melyik volt a piros-fehér-zöld újság?
Pesti Hírlap 6
Márczius Tizenötödike 22
Magyarország 12

2. Jól tájékozott, Párizsban már február 24-én kitört a forradalom, melynek abszolutisztikus-rendszerellenes szellemiségét egész Közép-Európa, jelszavait és jellegzetes kokárdáját magyar színekben a pesti felkelők is átvették. Továbbmehet a 23. pontra.

3. Bár a forradalmi ifjak között nagyon népszerű volt a költő, a válasz mégsem jó. A Petőfi Csarnok a Városligetben állt, 2017-ben lebontották. Vegye sorra újra a lehetőségeket a 19. ponttól!

4. Ez a jó válasz. A dicsőséges pákozdi csata 1848. szeptember 29-én azt a reményt keltette, hogy az ország képes lesz megvédeni magát a Metternichék által felbujtott szerb, horvát és román betörések ellen, mivel akkor még nem számítottak nagyobb osztrák és orosz beavatkozásra. Továbbmehet a 10. pontra.

5. Eltalálta. Ezt nem 1948-ban, hanem 1956-ban követelték a tüntetők a 16 pontban foglalt kiáltványukban. Mehet a 14. kérdésre.

6. Jól tudja. Az 1841-től megjelent Pesti Hírlap szerkesztője Kossuth Lajos, kiadója pedig Landerer Lajos volt. Ez volt az első lap, amely fehér alapon zöld és veres nyomással, szabad hangon szólt Pest és később a vidék népéhez. Továbbmehet a 7. pontra.

7. Azon a forrongó tavaszon melyik európai nagyvárosban tört ki először a forradalom?
Párizs 2
Bécs 9
Berlin 21

8. Bocsánat, de ha a Rákóczi indulóra gondol, aminek a dallama évtizedekig a filmhíradók szignálja volt, ez a szöveg akkor is csak egy ráénekelt tréfás változat. Keressen jobb megoldást a 24. pontról!

9. Tévedett. Nem a március 13-i Metternich ellenes császárvárosi tüntetések indították el a forradalmak sorát, de kétségtelen, hogy befolyásolták a Monarchia szempontjából is sorsdöntő pesti hangulatot. Gyorsan menjen vissza a 7. kérdésre!

10. Mivel a világosi fegyverletétel Rüdiger orosz tábornok előtt történt, I. Miklós cár megpróbált kegyelmet szerezni a szabadságharc honvédtábornokai számára. Kinek az esetében járt sikerrel?
Bem József 13
Görgey Artúr 26
Damjanich János 18

11. Nem jó válasz. A szabadságharc bukása után hívták a kávéházat Cafe Herrengasse-nak. Visszamehet a 19. kérdésre, és megpróbálhatja kitalálni!

12. Nem, a Magyarország című politikai napilapot 1893-ban az országos függetlenségi és 48-as párt tagjai indították. Próbálkozzon ismét az 1. ponttól!

13. Tévedés. A lengyel születésű legendás Bem apó, miután seregei helyzete Erdélyben reménytelenné vált 1849 augusztusában, Törökországba menekült, ahol belépett a hadseregbe, majd mind Murad Tevfik pasa élete végéig Szíria katonai parancsnoka volt. Nézze meg újra a neveket a 10.-nél!

14. Ugye emlékszik Petőfi soraira: „Fut Bécs felé Jellacsics a gyáva, seregének seregünk nyomába”. A szabadságharc melyik nagy győztes csatájáról ír?
A segesvári ütközet 17
Budavár bevétele 25
A pákozdi csata 4

15. Téved, ez volt a tizenkét követelés egyike, többek között a sajtó szabadságával és a politikai foglyok kiszabadításával együtt. Na még egyszer a 23. pontra!

16. Ez a nyerő válasz. Továbbmehet a 24. kérdésre.

17. Hoppá! A magyar sereg csatát vesztett Segesváron, 1200 halottal, köztük volt a szabadságharc nagy költője, Petőfi Sándor is. Nézze csak át még egyszer a lehetséges válaszokat a 14-en!

18. Nem, a bánsági hőst Haynau 13.-ként küldte bitóra Aradon 1849 október 6-án. Vissza a 10.-re!

19. A legendás Pilvax kávéházat, ahol a reformpárti fiatalok: költők, jogászok, művészek, diákok találkoztak, s amely a negyvennyolcas pesti márciusi események középpontjává vált, március és augusztus között más néven emlegették. Mi volt ez?
Cafe Herrengasse 11
Petőfi Csarnok 3
Forradalmi Csarnok 16

20. Szégyen és gyalázat! Petőfi Nemzeti dala – amelyet a költő március 13-ra virradó éjjel írt, majd 15-én reggel több helyen is elszavalt – nem dal, hanem vers, amelyet jóval később Tolcsvayék zenésítettek meg. Vissza a 24.-re!

21. Ugyan! Hol volt akkor még Berlin? A fegyveres felkelés három nappal a pesti után 18-án tört ki. Gondolkodjon még a 7. kérdésen!

22. Nem, nem a Márczius Tizenötödike, bármennyire „nemzetiszínű” is a címe. De az 1848. március 19-től 1949. július 6-ig megjelenő radikális napilap is sajtótörténeti kuriózum: ez volt az első utcán árusított újság Magyarországon. Menjen vissza az 1. kérdésre.

23. A felsorolt három közül melyik nem szerepelt a magyar függetlenségi és demokratikus törekvéseket felsoroló tizenkét pontban?
Nemzeti Bank megteremtése 27
Március 15.-e nemzeti ünneppé tétele 5
Unió Erdéllyel 15

24. A Kossuth rádió régi szünetjele egy a szabadságharc alatt is ismert dalból ered. Hogyan kezdődik a dal szövege:
Talpra, magyar hí a haza ... 20
Magyarország, édes hazám ... 28
Vak pali, vak pali mindent lát 8

25. Budavár bevétele valóban dicsőséges, gyors és sikeres csata volt Hentzi vezérőrnagy jól szervezett várőrsége ellen, de a magyarellenes horvát báró és hadvezér, Jellacsics nem volt ott! Gyürkőzzön neki még egyszer a megfejtésnek a 14.-ről!

26. Igen, bár mint a harcok hadvezére, Görgey magára próbálta vállalni a felelőséget és szolidaritást bajtársaival, sorsát mégis elválasztották társaiétól. Mehet tovább a 19. kérdésre!

27. Rossz válasz. A Nemzeti Bank szerepelt a pontok között mint a kossuthi program egyik alaptétele a nemzeti kormánnyal és honvédséggel, valamint az ország demokratizálásával egyetemben. Ismét nézze meg a 23. kérdést.

28. Jó, hogy tudja a talán legtöbbet hallott dallam, a negyvennyolcas verbunkos talán legszebb szövegváltozatát: Magyarország, édes hazám/ Neked szült és nevelt anyám,/ Négy esztendő nem a világ,/ Éljen a magyar szabadság!/ Éljen a haza!
 

Ezzel Ön a teszt végére ért. A legrövidebb út az 1-6-7-2-23-5-14-4-10-26-19-16-24-28 volt. Reméljük hasznosnak, és szórakoztatónak találta.

Vote it up
25
Tetszett?Szavazzon rá!