Ön vajon jól ismeri Európát?

Mérje fel tudását villámtesztünkkel, és derítse ki, vajon többet tud-e, mint az előző generáció!

Kapcsolódó cikkek

Tizenöt évvel ezelőtt a Reader’s Digest tesztet állított össze a vén kontinensről. Négyezer embert kértünk meg az utcán, hogy válaszoljon húsz kérdésre. Amikor hónapokkal később, 2001 januárjában megjelentettük az eredményeket, felajánlottuk olvasóinknak, mérjék fel ők is a tudásukat a magazinban közölt Európa-kvíz alapján. Itt az ideje, hogy megismételjük a tesztet.

1. Melyik országból származik a Nokia telefon?
A: Svédország B: Dánia C: Finnország

2. Ki az Európai Bizottság elnöke?
A: Herman van Rompuy B: José Manuel Barroso C: Jean-Claude Juncker

3. Melyik Nyugat-Európa legmagasabb hegye?
A: Matterhorn B: Eiger C: Mont Blanc

4. Ki mondta: „Gondolkodom, tehát vagyok”?
A: Voltaire B: Kant C: Descartes

5. Hol van Anna Frank háza?
A: Berlinben B: Bécsben C: Amszterdamban

6. Melyik az Európai Unió legnépesebb országa?
A: Franciaország B: Egyesült Királyság C: Németország

7. Mi Románia fővárosa?
A: Budapest B: Pozsony C: Bukarest

8. Ki alkotta meg a gravitáció elméletét?
A: Kepler B: Kopernikusz C: Newton

9. Az alábbi országok közül melyik nem tagja az Európai Uniónak?
A: Svédország B: Norvégia C: Portugália

10. Ki festette a Sixtus-kápolna mennyezetfreskóját?
A: Leonardo da Vinci B: Michelangelo C: Raffaello

11. Milyen nemzetiségű Björk, a popsztár és színésznő?
A: svéd B: német C: izlandi

12. Hány ország tagja az Európai Uniónak?
A: 24 B: 28 C: 29

13. Ki állította először, hogy a fertőzéses betegségeket baktériumok okozzák?
A: Marie Curie B: Louis Pasteur C: Alexander Fleming

14. Mikor omlott le a berlini fal?
A: 1989-ben B: 1990-ben C: 1991-ben

15. Hogyan hívták Szentpétervárt 1985 előtt?
A: Petrográd B: Sztálingrád C: Leningrád

16. A versailles-i béke melyik háború végét jelezte?
A: az első világháborúét B: a másodikét C: a napóleoni háborúkét

17. Melyik város ad otthont a 2016-os olimpiai játékoknak?
A: Moszkva B: Rio de Janeiro C: Barcelona

18. Ki a zeneszerzője az Örömódának, az Európai Unió himnuszának?
A: Beethoven B: Mozart C: Puccini

19. Minek az istennője Aphrodité?
A: a termésé B: a szerelemé C: a vadászaté

20. Ki írta Jancsi és Juliska történetét?
A: Andersen B: Goethe C: a Grimm testvérek

Megoldás a cikk végén!
 

Az eltelt tizenöt év alatt néhány dolog szükségszerűen módosult, de a politikát, kultúrát, földrajzot, történelmet és tudományt érintő kérdések nem változtak. Három választ, például az Európai Bizottság elnökéről szólót meg kellett változtatnunk.

2000-ben 19 ország 38 városában munkatársaink jegyzettömbökkel és tollakkal felfegyverkezve járták az utcákat és tették fel kérdéseiket véletlenül kiválasztott felnőtt állampolgároknak.

Meglepő módon a megkérdezetteknek mindössze 52 százaléka tudta, hogy az Európai Bizottság elnöke akkor Romano Prodi volt. Azokban az országokban, amelyek abban az időben készültek csatlakozni az Európai Unióhoz – vagyis Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában – 61 százalék volt a helyes válaszok aránya, magasabb, mint az unió akkori tagországaiban.

A legnehezebb próbát a kultúrára vonatkozó kérdések jelentették. Kilenc országban a megkérdezetteknek csak a fele vagy kevesebb válaszoló tudta, ki írta Jancsi és Juliska meséjét. 57 százalékuknak gondot okozott megnevezni az Európai Unió himnuszának, az Örömódának a zeneszerzőjét.

Mindent egybevetve a férfiak jobban teljesítettek, mint a nők, kivéve Oroszországban és Norvégiában.
 

Miután ellenőrizte válaszait, vesse össze az eredményét honfitársai tizenöt évvel ezelőtti teljesítményével.
 

Helyes válaszok
Most kiderül, mennyire ismeri Európát: minden helyes válaszért egy pont jár.
1. C 2. C 3. C 4. C 5. C 6. C 7. C 8. C 9. B 10. B 11. C 12. B 13. B 14. A 15. C 16. A 17. B 18. A 19. B 20. C.

Vote it up
197
Tetszett?Szavazzon rá!