A hit kérdései

Manapság sok szó esik a világ vallásairól, de vajon tényleg ismerjük őket? Fejtörőnk segítségével kiderítheti, hogy ön mennyit tud róluk

Kapcsolódó cikkek

1. Mi volt Luther Márton reformációjának teológiai alaptétele?
a) a kötelező papi nőtlenség elutasítása
b) az egyedül a hit által való megigazulás tana
c) a hit, hogy Krisztus valóságosan jelen van az áldozati kenyérben és borban
Megoldás!

2. Melyik fáraó hirdette ki, hogy a Nap az egyedüli istenség?
a) Kheopsz
b) Ehnaton
c) Ramszesz
Megoldás!

3. Kinek a tanítását követik a párszik, a főként Indiában és Pakisztánban élő vallási kisebbség tagjai?
a) Zarathustra
b) Gautama Sziddhártha
c) Sankara
Megoldás!

4. Az alábbiak közül melyik a legrégebbi keresztény szerzetesrend?
a) jezsuita
b) ferences
c) bencés
Megoldás!

5. Kiket – vagy miket – nevezünk Védáknak?
a) az iszlám étkezési törvényeit
b) taoista szerzetesnőket
c) szent hindu szövegeket
Megoldás!

6. Melyik vallási kisebbség hitvilágának központi alakja Melek Tausz pávaangyal?
a) jeziditák
b) Jehova tanúi
c) drúzok
Megoldás!

7. A zsidó vallás egyik legősibb jelképe a menóra. Hány ága van ennek a gyertyatartónak?
a) öt
b) hét
c) kilenc
Megoldás!

8. Az alábbiak közül melyiket gyakorolják az Utolsó Napok Szentjei, vagyis a mormonok?
a) másokért való keresztelkedés
b) többnejűség
c) nyelveken szólás
Megoldás!

9. Melyik városban temették el Mohamed prófétát, az iszlám alapítóját?
a) Jeruzsálem
b) Medina
c) Mekka
Megoldás!

10. Sokan így ismerik őket: a kvékerek. Pedig a hivatalos nevük A Barátok Vallásos Társasága. Melyik országban indult ez a mozgalom?
a) Egyesült Királyság
b) Egyesült Államok
c) Kanada
Megoldás!

Válaszok
1. b)
Igaz, hogy Luther nem látta értelmét a papi nőtlenségnek és hitte, hogy Krisztus valóságosan jelen van az áldozás kellékeiben, az alaptétel az, hogy a bűnösök kizárólag a hit által üdvözülhetnek. Vissza a következő kérdéshez!

2. b) A Nap mindig központi szerepet játszott az ősi egyiptomi hitvilágban. Ám a Kr. e. 14. században IV. Amenhotep kihirdette, hogy Aton, a Nap az egyetlen istenség, és nevét Ehnatonra, azaz „Aton szolgálójára” változtatta. Vissza a következő kérdéshez!

3. a) Egyes feltételezések szerint Zarathustra a Kr. e. 6. században élt a mai Irán területén. Tantételében azt állította, hogy a Jó és a Rossz örök harcban fonódik össze. Az embereknek el kell dönteniük, melyik oldalra állnak, és cselekedeteikért a haláluk után felelnek. Vissza a következő kérdéshez!

4. c) Nursiai Szent Benedek, a nyugati szerzetesség atyja 529-ben alapított kolostort Monte Cassino hegyén. A ferences rendet hivatalosan 1223-ban alapították, a jezsuita rendet (Jézus Társasága) 1540-ben hozták létre. Vissza a következő kérdéshez!

5. c) A szanszkrit véda szó azt jelenti: „tudás”. A Védák legrégebbi részei állítólag több mint háromezer évesek. A szövegek eredetileg szájhagyomány útján terjedtek. A legősibb kéziratok közül harmincat az UNESCO 2007-ben felvett a Világemlékezet Programjába. Vissza a következő kérdéshez!

6. a) A jeziditák (jezidiek) szerint Isten teremtette és nevezte ki földi helytartójává Melek Tausz pávaangyalt. A jobbára kurdokból álló vallási kisebbség tagjai Észak-Irak, Szíria, Örményország és Törökország területén élnek. Vissza a következő kérdéshez!

7. b) A menórának hét ága van. Kilencágú tartóban hanukakor, vagyis a fények ünnepén gyújtanak gyertyát. Vissza a következő kérdéshez!

8. a) A mormonok szerint az üdvözüléshez elengedhetetlen a keresztelkedés, de mivel régen erre nem mindenkinek volt lehetősége, ezt a ma élők megkeresztelésével, utólag lehet pótolni. A mormonok egykor többnejűek voltak, de a poligámiának 1890-ben véget vetettek Utah államban, ahol a legtöbb mormon közösség található. Vissza a következő kérdéshez!

9. b) Mohamed 570 körül született Mekkában. 632-ben halt meg Medinában, ott is temették el. Vissza a következő kérdéshez!

10. a) A kvékerizmus 350 ezer hívének harmada Észak-Amerikában él, ám a mozgalmat az Egyesült Királyságban alapította George Fox (1624–1691). A Barátok Vallásos Társaságának tagjai jobbára kereszténynek tartják magukat.

Vote it up
220
Tetszett?Szavazzon rá!