A jó olvasók jobban tanulnak

Hogyan nevelhet gyermekéből kiváló tanulót? A válasz egyszerű: szerettesse meg vele az olvasást

Megjelent: 2005. szeptember

Kapcsolódó cikkek

Hatéves kora óta rendszeresen látogatja a közeli gyermekkönyvtárat a most nyolcéves, budapesti Brányi Balázs. Legtöbbször kedvenc mesemondója, Lázár Ervin műveit kéri a könyvtárosoktól. Még óvodás volt, amikor édesanyja felolvasott neki A Négyszögletű Kerek Erdőből, s a kisfiút annyira elvarázsolták a szereplők, az okos nyúl, a kék ló, a kiöregedett cirkuszi oroszlán, hogy magától is olvasgatta a mesét, sőt bizonyos részeit szóról szóra tudta. Más könyveket is kivett már, amelyeket aztán édesanyjával együtt olvastak és beszéltek meg, például Benedek Elek népmeséit vagy Fekete István történeteit.

Balázs bizonyára jó olvasó lesz, és ez döntően befolyásolhatja az életét. Évtizedes kutatások bizonyítják, hogy az olvasás élvezete és a jó olvasási készség meghatározó a gyerek iskolai sikereiben. A jó olvasóból jó tanuló lesz: minden évfolyamban az összes tantárgyban jobban teljesít a teszteken. De mi lehet a titok, amellyel ezt el lehet érni? Hogyan adhatja meg gyermekének ezt az előnyt és segítheti élethosszig tartó örömforráshoz?

1. A jó olvasók idejében elkezdik az olvasást. Az első osztályban szerzett olvasási készség kulcsszerepet játszik a sikeres érettségi vizsgákon. Íme néhány tipp, amellyel elősegítheti, hogy gyermeke jó olvasóvá váljon:

• Minél többet olvas, beszél vagy énekel kisbabájának, annál nagyobb lesz a kicsi szókincse és annál könnyebben érti majd a szavakat. A kicsik elképesztően fogékonyak a nyelvre.

• Egy babát is hosszan leköt egy könyv, ha olyan kérdésekkel tartja fenn a figyelmét, hogy „Ki ez?”, „Mit látsz még a képen?”

• Már óvodásként érdemes megismertetni a gyerekkel az ábécét és tudatosítani, hogy a hangokat betűkkel írjuk le, s azokból szavakat alkothatunk. Ezt gyakorolta Balázs is az anyukájával, amikor a testvére olvasókönyvét nézegették. Többször elismételték együtt a hangokat, szavakat, mondókákat, illetve nyelvi fejtörőket találtak ki. Például: gondoltam egy élőlényre, húsevő nagymacska, o-val kezdődik a neve. Mi az?

• A kisiskolásokat rá kell venni, hogy sokat gyakoroljanak a szüleikkel, testvérükkel, olvassanak velük és nekik. Próbálják ki az ismétlő olvasást. Olvasson fel egy bekezdést, majd kérje meg gyermekét, hogy ismételje el. Helyes, élénk hangsúlyozással és az érdekes szavak kiemelésével hosszabban fenntarthatja a gyerek figyelmét.

A szülők hajlamosak elfelejteni, hogy gyermekük változatos és tartalmas beszélgetésre vágyik

2. A jó olvasóknak nagyobb a szókincsük. Csak gondoljon vissza, ma például miket mondott gyermekének! A felnőttek sok elfoglaltsága, zaklatott élete miatt az ön legtöbb szava valószínűleg egyszerű felszólítás volt. Például: indulás! A szülők hajlamosak elfelejteni, hogy gyermekük változatos és tartalmas beszélgetésre vágyik. Egy tanulmány rámutatott: amikor a tanárok összetettebb mondatokat használnak, akkor a diákok megtanulják, hogyan kell komplexebb mondatokban fogalmazni. Harmadik osztálytól kezdve a gyerekeknek évente körülbelül háromezer új szót kell megtanulniuk, ez naponta nyolc új szó. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, legalább négyszer kell találkozniuk egy szóval. Gyarapíthatja gyermeke szókincsét, ha kipróbálja a következő feladatokat:

• Meséljen történeteket a múltról és a képzeletbeli jövőről! Vacsora közben meséljen a gyermekkoráról, vagy kérdezze gyermekét az iskolai eseményekről, terveiről, programjairól!

• Játsszanak sokat! Kónya Olga fejlődéslélektannal foglalkozó iskolai pszichológus szerint ez a legjobb módszer arra, hogy a gyerek gyarapítsa szókincsét, fejlessze beszédkészségét, kifejezze érzéseit, kialakítsa és ápolja társas kapcsolatait.

• Olvassanak különböző könyveket: képeset, verses meséset, környezetismereti vagy történelemkönyvet, majd beszéljék meg az olvasottakat!

3. A jó olvasók tájékozódnak és összegeznek. – Amikor új könyv olvasásába kezd gyermeke, lapozzák át együtt a könyvet – tanácsolja Molnár Lászlóné, az Aquincum Általános Iskola tanítónője. – Olvassák el a szerző nevét, a mű címét, nézzék meg a borítót. Beszélgessenek arról, miről szólhat a könyv, vegyék sorra a képeket, illusztrációkat! A fordulatok találgatása nemcsak az érdeklődést fokozza, hanem beindítja a kreatív gondolkodást, és fejleszti a szövegértést. A fejezetek elolvasása után néhány kérdéssel ellenőrizze, mit értett meg gyermeke a szövegből, melyik szereplő tetszik neki és miért, esetleg milyen más címet adna a könyvnek!

4. A jó olvasó gyerekek elképzelik az olvasott történetet. Ezért jobban emlékeznek a részletekre, és többet olvasnak kedvtelésből. Hívja fel gyermeke figyelmét arra, hogy olvasáskor ne csak a történetre figyeljen, hanem a szereplők tulajdonságaira vagy öltözékére is.

5. A jó olvasók átélik, amit olvasnak. A szülő kommentálja az olvasottakat! Például: „Ez a történet arra emlékeztet engem, amikor…”, vagy „Kíváncsi vagyok, hogy ez a szereplő…” Hamarosan a gyerek is hozzáfűzi saját véleményét, asszociációit.

Ha jó olvasót nevel belőle, megadta neki a legnagyobb ajándékot, amit egy gyermek a szüleitől kaphat. Azok a kisgyerekek, akik csak átküzdik magukat a szavakon és nehézkesen értik meg a szöveget, kevés örömöt lelnek ebben. Később is kerülik az olvasást.

2003 őszén felmérést végeztek a budapesti XI. kerület hetedikesei körében. – Kiderült, hogy 28 százalékuk évente csak egy könyvet olvas el, 7 százalékuk egyet sem – mondja dr. Nagy Attila olvasásszociológus.

A felmérésekből kiderült, hogy az egyáltalán nem olvasó gyerekek rendszerint rossz tanulók. Azoknak, akik naponta kedvtelésből több időt fordítanak olvasásra, bővebb a szókincsük, magabiztosabbak, így könnyebben, választékosabban fejezik ki magukat – és jobbak az iskolai eredményeik.

Persze az olvasási készséget nemcsak az iskolai előmenetel érdekében kell fejleszteni. Adamikné dr. Jászó Anna, a Csak az ember olvas című könyv szerzője így ír: „A könyv választ ad az élet nagy kérdéseire, viselkedésmintát, ismereteket nyújt, szórakoztat, segít a lelki sérült embereken életük nehéz időszakában, támaszt, bátorítást kaphatnak belőle. Az olvasás életünk végéig tartó örömforrás.”

Vote it up
204
Tetszett?Szavazzon rá!