A macska testbeszéde

Mit próbál közölni a gazdival, ha furcsán néz vagy a farát riszálja, netán a bajsza előreállva szétterül?

Minden rendben A macska fesztelen és nyugodt tartásban, félig lehunyt szemmel áll. Felmeresztett farka oldalra görbül. Fülét előre szegezi, a bundája sima.

Gyere, játssz velem! A földre kuporodik, farkát ütemesen jobbra-balra lengeti. Fülét előreszegezi, szemét tágra nyitja, pupillája összeszűkül, bajsza előreállva szétterül.

Megijedtem Farkát a lába közé húzza. Fülét hátracsapja, pupillája széles marad, ajkát összecsücsöríti, szőrét felborzolja. Kész hanyatt hemperedni, esetleg halkan nyivákolni is.

Mi történik itt? Éberen figyel, fülét hegyezi, csupa érdeklődés. Szemét tágra nyitja, bajsza előreállva szétterül. A bundája sima, a farka hegye icipicit mozog.

Vigyázz! Ugrásra készen felpúposítja a hátát, szőrét úgy felmereszti, akár a tarajos sül a tüskéit, egyszóval pöffeszkedik. Merőn előrenézve, hátsó fertályát himbálva nyomul közelebb. A füle a koponyájára lapul. Rendes méretének duplájára felborzolt farka ide-oda csapkod. Ezt a harcias tartást halk morgás is kísérheti.

Vote it up
211
Tetszett?Szavazzon rá!