A milliárddolláros titok

A fiúnak már akkor látszott az elszántsága, amikor besegített az iskolai könyvtárban

 

One day in 1965, when I was a librarian at View Ridge School in Seattle, a fourth-grade teacher approached me. She had a student who finished his work before all the others and needed a challenge. “Could he help in the library?” she asked. I said, “Send him along.”

Soon a slight, sandy-haired boy in jeans and a T-shirt appeared. “Do you have a job for me?” he asked.

I told him about the librarian system for shelving books. He picked up the idea immediately. Then I showed him a stack of cards for long-overdue books that I was beginning to think had actually been returned but were misshelved. He said, “Is it kind of a detective job?” I answered yes, and he became an unrelenting sleuth.

He had found three books with wrong cards by the time his teacher opened the door and announced, “Time for recess!” He argued for finishing the job; she made the case for fresh air. She won.

The next morning, he arrived early. “I wanted to finish finding those books,” he said. At the end of the day, when he asked to be a librarian on a regular basis, it was easy to say yes. He worked untiringly.

After a few weeks I found a note on my desk, inviting me to dinner at the boy’s home. At the end of a pleasant evening, his mother announced that the family would be moving to the adjoining school district. Her son’s first concern, she said, was leaving the View Ridge library. “Who will find the lost books?” he asked.

When the time came, I said a reluctant good-bye. Though initially he had seemed an ordinary kid, his zeal had set him apart.

I missed him, but not for long. A few days later he popped in the door and joyfully announced, “The librarian over there doesn’t let boys work in the library. My mother got me transferred back to View Ridge. My dad will drop me off on his way to work. And if he can’t, I’ll walk!”

I should have had an inkling such focused determination would take that young man wherever he wanted to go. What I could not have guessed, however, was that he would become a wizard of the Information Age: Bill Gates, tycoon of Microsoft and America’s richest man.

Amikor 1965-ben a Seattle-beli View Ridge Iskola könyvtárosaként dolgoztam, egy napon odajött hozzám a negyedikesek egyik tanárnője. Volt egy diákja, aki a többieknél hamarabb készült el, és újabb feladatra vágyott. – Segíthetne a könyvtárban? – kérdezte a tanárnő. Azt mondtam: – Küldd be hozzám!

Hamarosan megjelent a nyurga, szőke hajú fiú farmerban és pólóban. – Van valami munka számomra? – kérdezte.

Elmondtam neki, milyen rendszer szerint tároljuk a könyveket. Azonnal megértette a lényeget. Aztán megmutattam neki egy halom lejárt kölcsönzési cédulát, amelyekről azt gyanítottam, hogy valójában visszahozták őket, de a könyvek nem a megfelelő helyre kerültek. – Ez detektívmunka? – kérdezte a fiú. Igennel feleltem, és ő elszántan hozzálátott.

Három olyan könyvet talált meg, melyeknek elcserélődött a cédulája, mire a tanárnő benyitott és elhívta: – Gyere, kicsöngettek! – A fiú szerette volna befejezni a munkát, a tanárnő viszont a friss levegőt ajánlotta. A tanárnő győzött.

A fiú másnap reggel korán érkezett. – Szeretném megtalálni a hiányzó könyveket – mondta. Amikor aznap záráskor arra kért, hogy rendszeresen segíthessen a könyvtárban, igent mondtam. Fáradhatatlanul dolgozott.

Néhány hét múlva egy papírlapot találtam az asztalomon, a fiú családja hívott meg vacsorára. A kellemes este vége felé az édesanya elmondta, hogy a család elköltözik, a gyerek másik körzetbe kerül. A fiú leginkább azt bánta, hogy nem tud bejárni a View Ridge könyvtárába. – Ki fogja megtalálni az elveszett könyveket? – kérdezte.

Amikor eljött az idő, nem szívesen búcsúztam el tőle. Bár az első pillantásra nem látszott különlegesnek, szorgalmával kitűnt a többiek közül.

Hiányzott nekem, de nem sokáig. Néhány nappal később betoppant azt ajtón, és közölte: – Az ottani könyvtáros nem engedi, hogy gyerekek dolgozzanak a könyvtárban. Az anyukám visszahozott a View Ridge-be. Apukám reggel elhoz kocsival, ha meg nem, majd jövök gyalog!

Gyaníthattam volna, hogy egy ilyen elszánt fiatalember mindent elér, amit akar. Azt azonban nem sejthettem, hogy ő lesz az informatika korának nagy varázslója: Bill Gates, a Microsoft alapítója és Amerika leggazdagabb embere.

Vote it up
36
Tetszett?Szavazzon rá!