Barátság egy életre

Igaza van a költőnek: „Barátot csak úgy szerezhetsz, ha azzá válsz magad is.” De vajon mi a helyzet a férfi és nő közötti barátsággal?

Kapcsolódó cikkek

 

Even though “friend” is a term of endearment we use to describe many people in our lives, we often have a hard time knowing what a friend really is. Psychologists identify friends as those who accept each other, warts and all, confide in each other and feel responsible for each other. Or, as Walter Winchell put it: “A real friend walks in when the rest of the world walks out.”

In our transient culture, we depend more and more on friends for the things we used to get from families – emotional support and often even financial help. With so many people living away from their families, and so many people single into their 30s, friends provide essential companionship.

Friendship can occur anyplace – even (surprise!) in a marriage. This was the case with me. I met and fell in love with Milton Brothers while in college. He became my husband not long after, and we were together 39 years – until he died at the age of 62.

He was my best friend, and I still miss him desperately. Since he died, my sister, with whom I fought fiercely when we were younger, has become one of my best friends. And I’m also very close to my only daughter, Lisa.
 

Unstated Expectations. Friendship ranks with marriage and kinship as one of the most important relationships in our lives, yet it also can be the most neglected. Friendship outside familial ties or the marriage contract plays such an important role in life because with a friend, we can be the person we want to be. The friend’s acceptance affirms that self and lets us develop as individuals.

We make no vows to a best friend, yet we have unstated expectations: understanding, caring, concern. We expect a friendship to last.

Because most of us have been making friends since we were in the sandbox, we tend to think of the process as instinctual. Then we find that the heart of friendship – how to make the relationship blossom, grow and survive – can require more attention and skill than we thought. To Ralph Waldo Emerson, “the only way to have a friend is to be one.”

Becoming friends involves a process of sharing, a gradual relaxation of vigilance over what the partners reveal to each other about themselves. Friends must learn to balance the inclination to be open with the need to be protective of each other’s feelings. A best-friendship gets out of balance when the intensity becomes too one-sided. Total disclosure isn’t what makes intimacy in a relationship; it’s the listening and sharing.
 

Between the Sexes. Increasing numbers of people are finding that gender doesn’t matter when it comes to friendship.

Making friends with someone of the opposite sex can be an eye-opening experience. Michael told me what he discovered: “I was working on the assembly line with Marcia, just like I would with a guy. And she kept pointing out how patronizing I was, offering to do the work for her because I felt she was less capable.”

Then Michael realized he was hearing the same complaint from his girlfriend. So he invited Marcia out for a beer and they talked. “I learned about today’s women from her. What I knew about women I’d learned from my father. I was a generation behind the times. Now I’m married to the girlfriend I had when I first met Marcia and I’m indebted to her for that. She and I are still good friends, and Marcia and my wife are friends too.”
 

Lost and Found. Can a broken friendship be fixed? If you feel a close friend has hurt you, it’s worthwhile to sit down and say, “If I didn’t care about you, I’d just shrug my shoulders and go my own way. But since I do care, I’d like to straighten this out.” Then calmly talk about what has happened. You might find it’s just a misunderstanding.

I can’t say I healed a broken friendship with my sister – our sibling rivalry was nothing unusual. But in the years since Milton died, she and I have found each other again, and it means a lot to me. The longer I live, the more important it becomes for me to feel connected. And that is what we do through friends.

Near the end of his battle with cancer, Milton sent me to see our new granddaughter. I held her and kissed her for both of us. When I told Milton I’d done this, he said, “I will always be with you, because part of me is in her, in each of our grandchildren.” He died a day or so later.

I have four grandchildren now, and what Milton said is true. I take them, one by one, on adventures all over the world, and each time I find new friendships. And Milton, my best friend, is always with me.

Kedveskedésből sok embert nevezünk barátnak életünk folyamán, ám gyakran hosszú időbe telik, mire kiderül, ki az igazi barát. A pszichológusok azokat tartják barátoknak, akik minden hibájukkal együtt elfogadják egymást, felelősnek érzik magukat a másikért, és kölcsönösen megbíznak egymásban. Walter Winchell szavaival: „Az igazi barát akkor állít be hozzád, amikor elhagy az egész világ”.

A mai világban mind több olyasmit kapunk a barátoktól, amit egykor a családtól – érzelmi támaszt, sőt gyakran anyagi segítséget is. Sokan élnek távol a családjuktól, olykor még harminc-egynéhány évesen is egyedül, számukra tehát a barátok fontos társas kapcsolatot jelentenek.

Bárhol szövődhet barátság – furcsa módon még egy házasságban is. Éppen ez történt velem. A főiskolán ismertem meg Milton Brotherst, majd egymásba szerettünk. Nem sokkal később ő lett a férjem, s 39 esztendőt éltünk le együtt, míg 62 évesen meg nem halt.

Ő volt a legjobb barátom, s mindmáig iszonyúan hiányzik. Mióta meghalt, a nővérem – akivel fiatalon még heves ellentéteink voltak – lett az egyik legjobb barátom. És nagyon szoros kapcsolatot tartok egyetlen lányommal, Lisával is.
 

Ki nem mondott elvárások. A barátság a házassággal vagy vérrokonsággal egyenértékű lehet. A családi vagy házassági kötelékeken kívül szövődött barátság azért oly fontos az életben, mert egy barát révén válhat az ember azzá, akivé lenni szeretne. A barátok elfogadó magatartása megerősíti ezt az énünket, s hagyja kibontakozni személyiségünket.

Igaz barátainknak nem teszünk fogadalmat, mégis léteznek kimondatlan elvárásaink: a megértés, törődés, aggódás. A barátságtól azt várjuk, hogy tartós lesz.

Mivel legtöbbünknek kisgyermekkora óta vannak barátai, hajlamosak vagyunk ösztönösnek vélni a barátkozás folyamatát. Aztán rájövünk, hogy a barátság – egy kapcsolat felépítése, ápolása és megtartása – több odafigyelést és jártasságot igényel, semmint gondoltuk volna. Ralph Waldo Emerson szavaival: „Barátot csak úgy szerezhetsz, ha azzá válsz magad is”.

A barátkozáshoz hozzátartozik, hogy a két fél fokozatosan feladja az óvatosságot azzal kapcsolatban, amit önmagáról a másik előtt felfed. A barátoknak meg kell tanulniuk, miként tartsanak egyensúlyt nyíltságra való hajlandóságuk és a másik fél érzelmeinek kímélete között. Nem a teljes kitárulkozás, hanem az odafigyelés és az együttérzés teszi meghitté a kapcsolatot.
 

Férfi és nő közötti barátság. Mind többen tartják úgy, hogy eltérő neműek között is létezhet igaz barátság.

Egy másnemű barát sokat tágíthat az ember látókörén. Michael mesélte, hogy mit tapasztalt: – Marciával pontosan ugyanúgy dolgoztam a futószalagon, akár egy sráccal. Ő pedig gyakran mondogatta, hogy milyen leereszkedő vagyok vele, s azért teszek meg ezt-azt helyette, mert úgy érzem, hogy kevesebbet képes teljesíteni.

Michael később rájött, hogy a kedvese is ugyanerre panaszkodik. Meghívta tehát Marciát sörözni, s megbeszélték a dolgot. – Tőle tudtam meg, hogy milyenek a mai nők. Amit addig tudtam a nőkről, azt az apámtól tanultam. Egy nemzedékkel el voltam maradva. Azóta feleségül vettem azt a lányt, akivel akkoriban jártam, amikor Marciát megismertem. Máig jó barátok vagyunk Marciával, aki összebarátkozott a feleségemmel is.
 

Elveszített-visszaszerzett barátság. Helyrehozható-e a megromlott barátság? Ha úgy érzi, hogy valamelyik közeli barátja megsértette, üljön le vele, s mondja azt: – Ha nem volnál fontos nekem, akkor csak vállat vonnék, és továbbmennék. De mert fontos vagy nekem, szeretném helyrehozni a dolgot. – Ezután beszéljék meg higgadtan a történteket! Alighanem rá fognak jönni, hogy félreértés az egész.

Nem állíthatom, hogy egy megromlott barátságot hoztunk helyre a nővéremmel – a mi testvéri rivalizálásunkban nem volt semmi rendkívüli. Ám a férjem halála óta újra egymásra találtunk, és ő ma nagyon sokat jelent nekem. Minél tovább élek, annál fontosabbá válnak számomra a kapcsolatok. S a barátok éppen ezt biztosítják nekünk.

A rákbetegséggel vívott küzdelme vége felé Milton elküldött, hogy nézzem meg nemrégiben született lányunokánkat. A karomba vettem a kicsit, s mindkettőnk nevében megpusziltam. Amikor azután ezt elmeséltem Miltonnak, ő így szólt: – Én mindig veled leszek, mert őbenne is, és minden unokánkban van belőlem valami. – Két napra rá meghalt.

Ma négy unokám van, s Milton igazat beszélt. Sorra elviszem őket magammal kalandozni a nagyvilágba, és minden alkalommal új barátokra találok. Milton, a legjobb barátom örökre velem marad.

Vote it up
160
Tetszett?Szavazzon rá!