Felhasználási feltételek

2013. június 21-től a Reader's Digest Kiadó Kft. neve Tarsago Magyarország Kft.-re változott; rövidített név: Tarsago Kft.

Felhasználási feltételek

A www.rd.hu honlap (továbbiakban: Honlap) a Tarsago Magyország Kft. (továbbiakban: Tarsago) kiadványa, a honlapot a Tarsago üzemelteti. Azzal, hogy ön látogatja a Honlapot Ön felhasználónak minősül és elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket.

 

1. A Honlap látogatása

1.1 A Honlap látogatása és használata ingyenes. A Honlap látogatásához személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Honlap egyes szolgáltatásainak, funkcióinak (pl. hírlevél, hozzászólás, mergendelés) a használatához személyes adatok megadása szükséges. A személyes adatok megadása önkéntes, részletesen lásd az adatvédelemnél.

1.2 A Tarsago fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a Honlaphoz való hozzáférést, illetve a Honlap teljes vagy részleges használatát, amennyiben, saját belátása alapján, úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:

a. sérti a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként

b. sérti a Tarsago vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy

c. jogszabályba vagy jóerkölcsbe ütközik, vagy egyéb módon nem megfelelő.

1.3 A Tarsago fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapot és a Honlapon található szolgáltatásokat, funkciókat - egészben vagy részben – előzetes értesítés nélkül felfüggessze, módosítsa, illetve megszüntesse, továbbá, hogy új szolgáltatásokat, funkciókat vezessen be.

 

2. Felhasználói magatartás

2.1 A felhasználónak a Honlap használata során TILOS különösen:

a. személyazonosságát meghamisítva más személynek kiadni magát, így különösen hamis adatokat szolgáltatni személyéről;

b. meghamisítani, vagy törölni, vagy olvashatatlanná tenni bármely adatot, megjelölést, - így különösen olyat, amely a Honlap bármely tartalmának forrását, illetve eredetét hivatott megjelölni - továbbá bármely közleményt;

c. bármilyen módon beavatkozni vagy megzavarni a Honlap, a szerverek, a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működését;

d. bármilyen módon a Honlaphoz, illetve a Honlaphoz kapcsolódó bármely hálózathoz jogosulatlanul hozzáférni, illetve azt megkísérelni, így különösen a Honlapot, illetve annak tartalmát nem a Tarsago által biztosított kezelőfelületen keresztül igénybe venni;

e. bármilyen módon hamisítani, vagy egyébként kárt okozni,

f. bármely módon a Honlappal visszaélni,

g. bármely módon a Honlapot gazdasági, kereskedelmi vagy reklámcélból felhasználni,

h. fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, valótlan tartalmú vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív elektronikus közleményeket küldeni, közzétenni, továbbá ún. "junk" vagy "spam" küldeményeket küldeni olyan harmadik személyeknek, akik arra kifejezetten nem tartanak igényt;

i. bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy un. "lánc levelet" készíteni, a Honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

j. a Tarsago előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen - így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó - közleményt a Honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

k. e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani, közzétenni olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);

l. más felhasználók személyes adatatnak minősülő adatait, ideértve az e-mail címeket is, gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;

m. megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt, nemzetközi egyezményt.

2.2 A felhasználó köteles a tudomására jutott bármilyen a Honlap biztonságát sértő cselekményről haladéktalanul értesíteni a Tarsagot.

 

3. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok

3.1 A Honlapot, különösen tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik. A Honlapon található minden tartalom, így különösen információ, szöveg, grafika, megjelölés, ikon, kép, videó- és zenei anyag, védjegy, hirdetés, terv, elrendezés, beosztás, grafikai "felhasználó interface", valamint a Honlap meghatározó jellemvonásai a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett.

3.2 A felhasználó a Honlap látogatásával, a Honlap, illetve a Honlapon található szolgáltatások használatával nem szerez felhasználási jogot sem a Honlapra, sem a Honlap bármely tartalmára.

3.3 Amennyiben a szerzői joggal kapcsolatos jogszabály másként nem rendelkezik, vagy a Tarsago előzetes és kifejezett írásos hozzájárulást nem adott, tilos a Honlap tartalmát bármilyen módon felhasználni, így különösen tilos egészben vagy részben másolni, többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni, technikai műveletek segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, értékesíteni, átdolgozni vagy tárolni akár nyilvános, akár zárt adatbázisban.

3.4 A rd.hu domainnév, a Tarsago elnevezés, megjelölés és ábra jogi védelem alatt áll, felhasználásuk kizárólag a jogosult előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A rd.hu domainnév jogosultja a Tarsago míg Reader’s Digest szó és ábrás végjegyek a The Reader's Digest Association, Inc. lajstromozott védjegyei.

3.5 A Honlapról bárminemű tartalom átvétele – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – kizárólag a Tarsago előzetes és kifejezett írásbeli engedélye alapján lehetséges.

 

4. Felhasználási szerződés - felhasználói tartalmak

4.1 A Honlapra csak olyan tartalom tölthető fel, ami nem sérti harmadik személy jogát. A Honlapra nem tölthető fel semmilyen jogszabályba ütköző tartalom. A felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Honlapra feltölt, ideértve különösen a vicceket, hozzászólásokat, továbbá a feltöltött tartalom következményeit is. A honlapon megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért a Tarsago nem vállal felelősséget.

4.2 A Felhasználó ezúton véglegesen és visszavonhatatlanul engedélyt ad a Tarsagonak az általa a Tarsagohoz a Honlappal kapcsolatban eljuttatott információknak és anyagoknak (ideértve de nem korlátozva bármely e-mailt, feltöltött tartalmat, fotót, videót) az egész világra kiterjedő, bármely technológia útján, bármilyen formában történő, nem kizárólagos felhasználására, így különösen nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére, többszörözésére, terjesztésére, átdolgozására. A jelen hozzájárulás megadásával a felhasználó -, amennyiben a Tarsagoval kötött megállapodás, vagy a Honlapon, illetve a Reader’s Digest magazinban közzétett bármely rendelkezés kifejezetten másként nem rendelkezik, - kifejezetten lemond a szerzői jogdíj igényéről.

 

5. Megrendelés

5.1 A termékek interneten történő megrendelésére a Tarsago Kft. webáruházában (link a főoldalon, a www.rdshop.hu címen) van mód, azonban a Tarsago időről-időre lehetővé teszi egyes termékeknek közvetlenül a Honlapon történő megrendelését is. Az alábbi szabályok ez utóbbi esetre vonatkoznak. A Honlapon terméket rendelhet minden 18. életévét betöltött és szerződéskötési képességében nem korlátozott személy.

5.2 A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), nem tartalmazzák azonban (a magazin kivételével) a csomagolási és szállítási költséget (közvetített szolgáltatás). A magazin előfizetések díja tartalmazza a csomagolási és szállítási költségeket is, minden egyéb esetben a csomagolási és szállítási költség 1490 Ft.

5.3 Amennyiben a felhasználó meg kívánja rendelni az ajánlatban szereplő terméket, akkor adatai megadása mellett ezt az „IGEN” gombra kattintva teheti meg a jelen Felhasználási Feltételek és minden egyéb vonatkozó feltétel és kikötés szerint. A Honlap az Internet sajátosságának megfelelően mind belföldről, mind külföldről elérhető, a Tarsago azonban kizárólag Magyarország területére szóló megrendeléseket fogad el.

5.4 A Tarsago nem vállal felelősséget a Honlapon feltüntetett termékek rendelkezésre állása tekintetében, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A megrendelést a Tarsago automatikusan e-mailben visszaigazolja és azt az ettől számított 12 munkanapon belül teljesítjük. Amennyiben ez technikai vagy más okok miatt nem lehetséges, akkor levélben értesítjük.

 

6. Minőségi és Elégedettségi Garancia

6.1 Amennyiben a gyártási és csomagolási folyamatok egészére kiterjedő szigorú minőségi ellenőrzés ellenére sérült terméket kapna kézhez, a sérült terméket hibátlanra cseréljük.

6.2 Elállási jog - ha a termék nem felel meg elképzeléseinek, akkor a sértetlen terméket a kézhezvételtől számított 2 héten belül visszaküldheti, és annak már kifizetett ellenértékét csomagolási és szállítási költséggel együtt visszafizetjük. A felhasználót az elállás tekintetében indokolási kötelezettség nem terheli. A visszaküldés költsége a felhasználót terheli. Nem illeti meg a felhasználót az elállási jog a magazinok (pl. Reader’s Digest Magazin, TV Paprika Magazin) előfizetése esetén. Nem illeti meg a felhasználót az elállási jog a zenei hanghordozók, filmek és szoftverek esetében, amennyiben a felhasználó a csomagolást felbontotta.

 

7. Fizetési feltételek

A Honlapon keresztül megrendelt termék ára a csomagolási és szállítási költséggel együtt az adott promócióban meghírdetett feltétellek szerint fizethető, melyek a promóció formája szerint eltérőek lehetnek: egy összegben, utánvéttel; átvételt követően egy összegben, átvételt követően részletekben, vagy a megrendeléskor bankkártyával.

 

8. A tájékoztatás (beleértve az egészségügyi tájékoztatást is) NEM (szak)tanácsadás

8.1 A felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely, a Honlapon megjelenő tájékoztatás (így különösen egészségügyi tájékoztatás, ideértve a Honlapon feltett kérdésekre adott válaszokat is) általános jellegű és ne teljes körű, továbbá nem minősül (szak)tanácsadásnak a Tarsago részéről. A tájékoztatás általános jellegének megfelelően a tájékoztatás (ideértve a Honlapon feltett kérdésekre adott válaszokat is) nem alkalmas bármely konkrét helyzet megoldására.

8.2 A felhasználónak mindig előzetesen szaktanácsot szükséges kérnie a megfelelő szakembertől, mielőtt a Honlapon közölt tájékoztatást bármilyen formában felhasználná.

8.3 Egészségügyi felhívás: A felhasználó minden esetben kérje ki orvosának, vagy más megfelelő képzett egészségügyi szakembernek a véleményét bármely kérdésben, amely egészségi állapotával kapcsolatos.

 

9. Felelősség, szavatosság, kizárás

9.1 A Tarsago jogosult, de nem köteles a Honlapra felhasználók által feltöltött tartalmak ellenőrzésére. Amennyiben a Tarsago tudomására jut, hogy valamely feltöltött tartalom harmadik személy jogát vagy jogszabályt sért, a vitatott tartalmat eltávolítja. A felhasználó köteles abból kiindulni, hogy a feltöltött tartalmat a Tarsago nem ellenőrizte. A feltöltött tartalmak felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik. A Tarsago a felhasználó által feltöltött tartalmakkal kapcsolatos jogsértések esetén a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértés felderítése érdekében. A Tarsago nem felelős a felhasználok által a Honlapra feltöltött vagy a Honlapon keresztül küldött tartalmakért (pl. viccek, hozzászólások, üzenetek). A felelősség kizárólag a tartalmat elhelyező felhasználót terheli.

9.2 A Honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Tarsago nem ajánlja vagy támogatja a Honlapról elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket vagy szolgáltatást. A Tarsago nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát. A Tarsago nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, harmadik további weboldalakra mutató egyéb linkekért. Ezen harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére és kockázatára történik.

9.3 A Honlapon harmadik személyek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetések és reklámok is futhatnak. A Tarsago nem ajánlja vagy támogatja a Honlapon harmadik személyek által hirdetett bármely árut vagy szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. A Tarsago nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát. A Tarsago nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt adat megfelelőségéért. A fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a Tarsago véleményét. A Tarsago a hirdetések közzétételekor a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

9.4 A Honlap látogatásának, használatának, ideértve a Honlap szolgáltatásainak használatát is bárminemű kockázatát kizárólag a felhasználó viseli. A Tarsago a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben - tekintettel különösen arra, hogy a Honlap a világhálón működik, melynek működése nem ellenőrizhető, illetve nem biztonságos, továbbá arra, hogy a Honlap látogatása, használata, szolgáltatásainak használata ingyenes - kizárja a Honlap látogatásával, használatával, szolgáltatásai használatával kapcsolatos szavatosságát és felelősségét különösen az alábbiak vonatkozásában.

a. A felhasználó tudomásul veszi különösen, hogy:
- a Honlap a "Világháló" (world wide web) nyílt hálózatán működik, mely hálózat nem minősül "magántulajdonnak" és biztonságosnak,
- bármely tartalom, melyet a felhasználók töltöttek fel, küldtek a Honlapra, vagy amely a Honlapról származik harmadik jogosulatlan személy által "megszerezhető", olvasható, módosítható,
- a Honlap és annak tartalma a "mindenkor megtekintett állapotban" áll a felhasználó rendelkezésére.

b. A Tarsago nem garantálja, hogy a Honlapra látogatása, a Honlap letöltése, vagy a Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem garantálja, hogy bármely a Honlapon megjelenő, vagy a Honlapon keresztül elérhető tartalom mindenkor hiba-, vírus-, "worm"-, "trojan horse"-, "time bomb"-, "cancelbot"-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.

c. A Tarsago nem garantálja a Honlapon megjelenő, vagy a Honlapon keresztül elérhető bármely tartalom megbízhatóságát, megfelelőségét, teljességét, pontosságát, időszerűségét, megfelelő minőségét, biztonságosságát, illetve valamely speciális célra történő felhasználhatóságát.

d. A felhasználó a használat előtt köteles megbizonyosodni az általa használt, a Honlapon megjelenő, vagy a Honlapon keresztül elérhető tartalmak helyességéről, megfelelőségéről, megbízhatóságáról, biztonságosságáról, érvényességéről, használhatóságáról.

e. A Tarsago bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja a Honlap bármely tartalmát. A Tarsago a módosításból származó esetleges károkért nem felel.

f. A Tarsago nem vállal kötelezettséget a Honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálására.

g. A Tarsago a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a Honlapon megjelenő vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom (ideértve a Honlapon feltett kérdésekre adott válaszokat is) használatából ered.

h. A felhasználó viseli a Honlapon megjelenő, vagy a Honlapon keresztül elérhető bármely anyag használatából eredő őt ért, és másoknak okozott minden vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget és minden egyéb következményt.

i. A felhasználó vállalja, hogy a felhasználó Honlappal kapcsolatos magatartására visszavezethető valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget megfizeti, illetve megtéríti a Tarsagonak, illetve közvetlenül megfizeti harmadik személynek. Ide tartozik különösen a felhasználó által a Honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a Honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a jelen Felhasználási Feltételek megsértéséből, vagy Tarsago vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének megsértéséből származó minden kár és költség.

j. A felhasználó kijelenti és felel azért, hogy betöltötte 18. életévét és szerződéskötési képességében nem korlátozott.

 

10. Nyereményjáték

A Tarsago időről időre különböző nyereményjátékokat indíthat. A nyereményjátékokon való részvétel további feltételekhez kötött, mely feltételek és a nyereményjátékokkal kapcsolatos szabályok külön szabályzatban kerülnek elhelyezésre és közzétételre a Honlapon.

 

11. További feltételek

11.1 A Tarsago fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket és az adatvédelmi szabályokat bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosítást Honlapon keresztül teszi közzé a Tarsago. Ha felhasználó nem ért egyet a módosított feltételekkel, akkor köteles a Honlap látogatását, használatát abbahagyni.

11.2 Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek bármely pontja érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülne, ez nem érinti a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseit.

11.3 A Honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Tarsago nem iktatja.

11.4 A Honlap használatával, így különösen a jelen Felhasználási Feltételek megsértésével kapcsolatban keletkező jogvita elbírálására a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó jog és magyar bíróságnak kizárólagos joghatósága van.

A Tarsago Magyarország Kft. adatait és elérhetőségeit itt találja.