Győzelemesélyes vitamódszerek

Ötleteink azokon is segítenek, akik hajlanak letámadni a másikat, és azokon is, akik kerülik véleményük ütköztetését

1. Óvakodjon a zsémbesektől! Ha a másik fél épp rossz kedvében van, nem fogja megértetni vele a mondanivalóját. Egyelőre csak hallgassa végig, próbálja kideríteni, miért bosszús.

2. Élje bele magát a másik helyzetébe: ha például a főnökével vitatkozik, az mindenképpen úgy érzi, hogy aláássák a tekintélyét. Fejezze ki magát olyan módon, amelyre a partnere fogékony.

3. Ha módjában áll felkészülni, vesse papírra három fő szempontját. A legfontosabb kerüljön az első helyre, hátha nem is jut annál tovább.

4. Ne csámcsogjon a kritizáláson. Egy kérdést egyszer vessen fel, építő bírálatot gyakoroljon.

5. Véleménykifejtés helyett próbáljon kérdéseket föltenni. Ezzel érdeklődést mutat, ugyanakkor a kívánt irányba tereli az eszmecserét.

6. Alkalmazzon rokonszenvet kifejező testbeszédet. Feltűnés nélkül helyezkedjen ugyanabba a tartásba, mint a másik személy, utánozza a taglejtéseit (de semmi harciasság!). Ez békítő hatású.

7. Tisztázza a másik fél tényleges mozgatórugóit. A barátnője talán arra panaszkodik, hogy sosem látja önt, holott valójában az új állására féltékeny. Ne vesztegesse az időt arra, hogy mellékes dolgokon vitatkozik.
Good Housekeeping

Vote it up
175
Tetszett?Szavazzon rá!