Hit, tudás

Ön mennyire járatos a világ öt nagy vallása, azaz a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus, a buddhizmus és a judaizmus világában?

Hogy a hit valóban képes-e hegyeket mozgatni, azon lehet vitatkozni, de annyi bizonyos, hogy a vallásos hitből reményt meríthetünk, és a közösséghez tartozás érzését adhatja nekünk. Kezdettől fogva még valami társul azonban hozzá: véres vitákat gerjeszt a különféle vallások hívei között. Szomorú tény, hogy ebben a tekintetben a keresztes hadjáratok óta nincs sok változás, noha a küzdő felek már nem ugyanazok. Ez annál is inkább sajnálatos, mert az emberek többsége vajmi keveset tud állítólagos ellenségei vallásáról. Vajon ön mennyire járatos a világ öt nagy vallása, azaz a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus, a buddhizmus és a judaizmus világában? Tegye próbára ismereteit kvízünkben!

1. Mikor van húsvét vasárnapja?
a) a tavasz kezdetét követő első telihold utáni első vasárnapon
b) a 15. naptári hét végén
c) az év negyedik teliholdja utáni első vasárnapon
Irány a megoldás!

2. A buddhisták és a hinduk hitében szerepel a „szamszára”. Mi ez?
a) veleszületett társadalmi rang
b) a születés, halál és újjászületés körforgása
c) a hívők közössége
Irány a megoldás!

3. Melyik a világ legnépesebb vallási közössége?
a) kereszténység
b) iszlám
c) hinduizmus
Irány a megoldás!

4. Mire utal az iszlámban a „háddzs” megjelölés?
a) az évenkénti böjthónapra
b) a hívő jótékonykodási kötelességére
c) a mekkai zarándoklatra, amelyet minden muzulmánnak végre kell hajtania
Irány a megoldás!

5. Min alapul a buddhizmus?
a) a négy nemes igazságon
b) Buddha öt parancsolatán
c) a megvilágosodás tíz lépcsőjén
Irány a megoldás!

6. Melyik évvel kezdődött az iszlám időszámítás?
a) Kr. u. 622
b) Kr. e. 257
c) Kr. u. 162
Irány a megoldás!

7. Melyik uralkodó hozott létre saját egyházat, hogy elválhasson a feleségétől?
a) VIII. Henrik
b) Rőtszakállú Frigyes
c) Nagy Sándor
Irány a megoldás!

8. A zsidó jelképrendszerben fontos szerepet játszik a hétágú gyertyatartó. Mi a neve?
a) kipa
b) menóra
c) hücpe
Irány a megoldás!

9. Melyik vallás tiszteli szent állatként a tehenet?
a) buddhizmus
b) iszlám
c) hinduizmus
Irány a megoldás!

10. Milyen szerepet játszik Jézus az iszlámban?
a) semmilyet
b) próféta
c) Isten fia
Irány a megoldás!

11. Melyik a legrégebbi monoteista (egyistenhívő) vallás?
a) kereszténység
b) judaizmus
c) iszlám
Irány a megoldás!

12. Az alább felsorolt országok közül az egyikben nincs elválasztva egymástól az állam és a vallás. Melyik ez az ország?
a) Törökország
b) Dél-Afrika
c) Irán
Irány a megoldás!

Válaszok
1. a)
Bármilyen bonyolultnak hangzik is, a húsvét valóban a tavasz kezdetét (vagyis a tavaszi napéjegyenlőséget, március 21-ét) követő holdtölte utáni első vasárnapra esik. Dátumát 325-ben, az első niceai zsinaton rögzítették. Ennek értelmében a húsvétot mindig március 22-e és április 25-e között ünneplik. A húsvét a pünkösd mellett a keresztény egyház legrégebbi ünnepe. Vissza a következő kérdéshez!

2. b) Mind a buddhizmus, mind a hinduizmus szerint valamennyi élőlény alá van vetve a szamszárának, vagyis a születés, halál és újjászületés körforgásának. Ezt a folyamatot szenvedés forrásának tekintik. Ennek megfelelően a hívők a nirvánára törekszenek, amely megszabadítja őket ettől a körforgástól. Vissza a következő kérdéshez!

3. a) A kereszténység a legnagyobb lélekszámú vallási közösség, világszerte mintegy 2,1 milliárd hívőt tömörít. Utána következik az iszlám (1,3-1,5 milliárd követővel), majd a hinduizmus (körülbelül 900 millió hívővel). Vissza a következő kérdéshez!

4. c) A háddzs a mekkai zarándoklat, amelyet minden muzulmánnak kötelessége élete során legalább egyszer megtennie, amennyiben egészségi állapota és anyagi helyzete ezt megengedi. Ez az iszlám által előírt öt alapvető követelmény egyike. A zarándoklatra az iszlám holdév utolsó hónapjában kerül sor. Vissza a következő kérdéshez!

5. a) Buddha a négy nemes igazságra oktatta tanítványait: a szenvedés igazságára, a szenvedés eredetének igazságára, a szenvedés megszüntetésének igazságára, valamint a szenvedés megszüntetéséhez vezető út igazságára. Vissza a következő kérdéshez!

6. a) Mohamed próféta 622-ben vándorolt ki szülővárosából, Mekkából Medinába. Ez az esemény jelzi az iszlám időszámítás kezdetét. Az iszlám naptár a Gergely-naptárral ellentétben nem a Naphoz, hanem a Holdhoz igazodik. A holdév 354 napból áll, tehát valamivel rövidebb, mint a napév. Az iszlám naptár emiatt az idők során nem tart lépést az évszakok váltakozásával. A ramadán – a böjt hónapja – például egyik évben télre, néhány év múlva pedig nyárra esik. Vissza a következő kérdéshez!

7. a) VIII. Henrik (1491–1547) angol király azért szakított a katolikus egyházzal, mert a Vatikán nem engedte, hogy elváljon a feleségétől, Aragóniai Katalintól. Hogy elvehesse feleségül Boleyn Annát, az uralkodó megalapította az anglikán egyházat, és önmagát tette meg annak legfőbb földi képviselőjévé. VIII. Henrik összesen hatszor nősült. Vissza a következő kérdéshez!

8. b) A menóra a sátorszentély és a jeruzsálemi templom gyertyatartóira emlékeztet. A judaizmus egyik legfontosabb szimbóluma, ma Izrael állam címerének hivatalos jelvénye. Vissza a következő kérdéshez!

9. c) A hinduizmusban a tehenet szentnek tekintik, nem szabad levágni. A tehén jelentőségét egyebek között a hindu mitológiában Krisna istenhez fűződő kapcsolatának köszönheti. Krisna nem sokkal a megszületése után életveszélybe került, ezért egy parasztember és családja gondjaira bízták. Tehénpásztorként cseperedett föl, ilyenformán ideje nagy részét a gulyával töltötte. Vissza a következő kérdéshez!

10. b) Jézust a Korán is említi, és a muzulmánok körében nagyra tartják mint prófétát, de nem tisztelik Isten fiaként. Vissza a következő kérdéshez!

11. b) A judaizmus mintegy ötezer évvel ezelőtt keletkezett. Vissza a következő kérdéshez!

12. c) Iránban az 1979-es forradalom óta államvallás a síita iszlám. A lakosság 98 százaléka muzulmán. Homeinit 1989-ben élethossziglan „forradalmi vezető”-nek nevezték ki, és ez a legmagasabb állami tisztség. Törökország lakossága nagyrészt szintén muzulmán, csakhogy Törökországban Musztafa Kemál Atatürk rendelkezésére szigorúan elválasztották az államot a vallástól.

Vote it up
110
Tetszett?Szavazzon rá!