Hogyan őrizhető meg a házasság varázsa?

Egy tapasztalt szerető olykor meglepő, mégis megszívlelendő tanácsai fiatal feleségeknek

Jobban hasonlítok rátok, mint gondolnátok. Magam is voltam feleség, én is szerettem a férjemet, de házasságunk gyermektelen maradt, s emiatt tönkre is ment. A végén elváltunk, ami szándékom ellenére történt, jóllehet házasságunk üres váz volt már csupán.

Két évre rá a munkám révén megismerkedtem egy nős férfival, akiről tudtam, hogy önszántából sose válna el. Épp ezért elámultam, amikor kikezdett velem. Amit tettünk, nagy hiba volt – nem mentegetem.

Voltam én is fiatal, de mostanra megöregedtem. Sok-sok év tapasztalatából vontam le a következtetést: ha a szerető otthonosabb a romantikában, a feleség pedig a gyakorlati dolgokban, van mit tanulniuk egymástól. Mégis ritkán teszik, hiszen a társadalom úgy tartja: a szerető rossz úton jár, ezért semmi mondanivalója nem lehet az erényes feleség számára. Pedig igenis lehet.

Nemcsak kenyéren él az ember
A házasság tagadhatatlanul kevesebb erőfeszítést igényel, mint a szerelmi viszony. Legyen már önmagában ez a tény is intő jel az okos feleségnek: ne hagyja elmerülni házasságát a kényelem posványában.

A szerelmi viszony rossz a társadalomnak, rossz a gyerekeknek, rossz az otthonnak, bizonytalanság és boldogtalan öregkor kíséri. Másfelől kalandot rejt magában, márpedig a kaland úgy kell a léleknek, mint testnek a táplálék.

Férfi és nő fejébe egyaránt beleverték: a felnőttkor küszöbén vége a kalandnak. De ahogy nemcsak kenyéren él az ember, a fizetés, az életbiztosítás és a rutin, hogy minden áldott nap negyed hat után két perccel belép a lakásába, nem tölti ki az életét. A férfinak – és persze a nőnek is – merésznek kell lennie, máskülönben kihal belőle valami. Önmagát dönti romba az a házasság, mely kiszámíthatóvá teszi a jövőt, és kiöli a bátorságot és a reményt.

Hogyan nyerjétek el a férfi szerelmét?
Az ügyes szerető tudja, mitől lesz szerelmes a férfi; a feleségnek ritkán jut eszébe, hogy ezt is meg kell tanulni. Óriási tévedés, hogy a szerelem elnyerésének a legegyszerűbb módja, ha mi is szeretünk.

Ha van titka a szerelemnek, az ebben áll: ne erőltessük. Ezzel a gondolattal minden szeretőnek meg kell barátkoznia. Aki egyszer rájön, hogy akkor se dől össze a világ, ha egy viszonynak vége szakad, abban megvan az erő, hogy felébressze, sőt szinte kikövetelje a szerelmet.

Hogyan tartsátok meg a férfi szerelmét?
Ismertem egy férfit, aki váratlan szabadságra érkezett haza a háborúból, s rajtakapta a feleségét egy másik férfival. A csábítót kihajította a házából, aztán sarkon fordult, és elment. Hónapok teltek el, a válóper függőben volt, de ő egyre csak halogatta a végső döntést. Amikor ennek okáról kérdeztem, azt felelte: – Tudom, hogy nehéz megérteni. Végeztem vele, ehhez nem fér kétség. Csakhogy korábban meg mertem volna rá esküdni, hogy tökéletesen ismerem a feleségemet. Amikor aztán kiderült, hogy mégsem... hogy is mondjam ... mintha újra föltámadt volna a vonzalmam. Olyan az a nő, mint egy idegen.

Aki meg akarja tartani egy férfi szerelmét, az maradjon mindig egy kicsit idegen, egy kicsit kiszámíthatatlan! Őrizze meg szellemi, lelki különállását!

Sose üssétek bele az orrotok a férfi dolgába!
A feleségek többnyire szívesen segítik férjük munkáját, és nagyon megsértődnek, ha fáradozásuk nem talál jó fogadtatásra. Minden valamire való férfi a saját erejéből akar feljutni pályája csúcsára.

Az egyik legjobb házasság, amelyet életemben láttam, a férj józanságán alapult, aki kapcsolatuk elején megfogta felesége kezét, és azt mondta: – Drágám, nagyon szeretlek. Arra vágyom, hogy meleg otthont építsünk, gyerekeket neveljünk, megértésben éljünk. De a munkámba sose avatkozz bele!

A férfi regény- és drámaírói pályája kezdetén állt. Az asszony ábrándjaiban fényes premiereken szép bundában fogadta a tapsokat férje oldalán. Látta magát, amint szendvicset visz a férje tekintélyes dolgozószobájába. Ehelyett azonban rá kellett ébrednie, hogy a férje mocskos odúban dolgozik, amely előtte tiltott terület. Egyszer félénken szóba hozta, hogy túl hideg van a helyiségben, mire a férje ráförmedt: – Nekem pont így jó! – De amikor megjelent az első könyve, a feleségének ajánlotta.

Éljetek a pillanatnak!
A feleség és a szerető órája más-más időt mutat. A feleséget annyira leköti a jövő, hogy valósággal kiiktatja életéből a jelent. Minden a holnapot szolgálja: a gyerekek iskoláztatása, a nagyobb ház megvásárlása, a nyugdíjba vonulás. A szerető talán túlságosan is a jelennek él, csillagát a pillanat vezérli.

Akinek egy csöpp józan esze is van, az persze gondol a jövőre, de nem áldozza fel érte a jelent. Egy megélhetéssel küszködő fiatal özvegy mesélte: – Hálát adok a sorsnak, amiért sokszor könnyelműek voltunk. Ha mindennel kivárjuk, hogy megengedhessük magunknak, a nagyjáról lemaradunk.

Házimunka
A férfi, akinek kedvese voltam, idejében figyelmeztetett rá: „Ha valaha azt akarod, hogy elhagyjalak, végezz csak házimunkát!” Persze nem úgy értette, hogy ne tartsam rendben a házat, hanem úgy, hogy ne az álljon életünk középpontjában. És nem is csak a házimunkára gondolt, hanem az összes hétköznapi dologra.

A szeretők nem különleges teremtmények, akik soha nem söpörnek, vagy varrnak. A szeretők meglepően háziasak. Akiket ismertem, nagyszerűen főztek, és remek vendéglátók voltak. Csak némán, észrevétlenül végezték a házimunkát, és ezzel nemcsak környezetüket, hanem magukat is kímélték.

Az ágyban
Kisgyerek koromban olykor ellestem szüleim egy-egy félreérthetetlen pillantását. Szemmel látható volt, hogy olyan titok fűzi össze őket, amelyet egy szép nap én is megismerek. Anyámnak álmában sem jutott volna eszébe, hogy beavasson bennünket a testi szerelem részleteibe. De nem is titkolta el a nemiség létét, gyakorlatát, erejét, gyönyörűségét.

Nagy ellenzője vagyok a nemi felvilágosítás modern formáinak. Az ember nem csupán agy, test, nemi vágy vagy esettanulmány, mint ahogy nem lélegző és emésztő szerkezet.

Mindig megbotránkoztat, ahogy a fiatal feleségek elembertelenítik a nemiséget, mert olyan technikává egyszerűsítik, mint az autóvezetés vagy a kutyaidomítás. Kiveszett volna a nőkből az ösztön, a titokzatosság, a hév? Mindent utasításra, kézikönyvekből kell csinálni, mintha a szerelem főzőtanfolyam volna?

A testi szerelemnek nem annyira képzésre, mint inkább képzeletre van szüksége. A szerető nem törődik az elméletekkel, az előírásokkal. Azonnal és feszült figyelemmel a férfi és a hozzá fűződő élmények felé fordul.

Külsőségek
A házasság újoncai szükségképpen műkedvelők, akik az esküvőt diadalmas célba érésnek látják, s nem kockázatos indulásnak.

A műkedvelők szabályokhoz igazítják tetteiket. A műkedvelő szakács megmér minden cseppet, megmér minden szemcsét, nyugtalankodik, ha a tepsi egy ujjnyival hosszabb, mint ahogy a recept előírja. A profi rögtönöz, és fütyül a könyvre.

Az a feleség is egész jól elboldogulhat, aki megteremti egy kapcsolat külső feltételeit: rendben tartja az otthont, megszervezi a társasági életet. Nincs is ezzel semmi baj. Az olyan feleség azonban, aki nem marad meg egyszerű műkedvelőnek, pontosan értékeli a külsőségeket, és nem téveszti össze őket a szerelemmel.

A szellem ápolása
Egy okos feleségnek van legalább egy érdeklődési területe, melyet folyamatosan ápol és megújít, még akkor is, ha ennek a gyerek vagy a háztartás némileg kárát látja. Mindkettő jobban megsínylené, ha a házasság megfeneklene az unalomban és a közönyben.

Egy szeretőnek sose jutna eszébe, hogy szellemének ápolása veszedelmes lehet a viszonyára – épp ellenkezőleg. És ehhez nem kell lángelmének lenni. Láttam én már olyan nőt, aki bár kenyeret sütött, szőlőt szüretelt, könyvet kötött, ejtőernyőt hajtogatott, szellemét nem hanyagolta el. A tartós szerelemhez nélkülözhetetlen valamilyen szellemi tevékenység, hiszen nélkülözhetetlen az egyéniséghez is, márpedig egyéniség nélküli nőt nehéz szeretni.
 

A legtöbb barátnőm kiegyensúlyozott házasságban élt. Olykor férfiakról és nőkről beszélgettünk, és magunk is meglepődtünk, milyen megértő pillantásokat váltunk. Akkor jöttem rá, hogy ha a feleségek és a szeretők képesek tanulni, nagyjából azonos eredményre jutnak. Különböző úton haladnak, de ugyanafelé a cél felé tartanak. A fiatal, kezdő feleségek könnyen megfeledkeznek az első és legfontosabb követelményről: mindig minden helyzetben meg kell maradni nőnek!

Vote it up
252
Tetszett?Szavazzon rá!