Ismeri a mitológiát?

Játékos fejtörőnkből megtudhatja, „képben van-e”. A feladat lényege: minél rövidebb úton kell végighaladnia a kérdéseken

Kapcsolódó cikkek

Az antik görög és római mitológia nyomai még ma is megtalálhatók környezetünkben és nyelvi fordulatainkban. Az erős embert Herkulesnek nevezzük, bár neki is lehet Achilles-sarka, vagyis sebezhető pontja. Ha valaki nem vigyáz, szíven találhatja Cupido nyila, vagy kinyithatja Pandora szelencéjét, a bajok sokaságát szabadítva ezzel magára. Vajon ön mennyire ismeri a mitológát? Minden kérdésnél kattintson az ön szerint helyes válaszra, így eljut a következő kérdéshez.

1. Azt mondják, minden út Rómába vezet, induljunk hát ki onnan. Az alábbi epikus művek közül melyik foglalkozik a Római Birodalom alapításával?
Iliász: 5
Odüsszeia: 9
Aeneis: 13

2. Melyik folyóra tették a görög istenek a legszentebb esküt?
a Sztüxre: 10
az Amazonasra: 14

3. Telitalálat! Ízisz az ókori egyiptomiak legnépszerűbb istennője volt, Ozirisz nővére és egyben a felesége is. Tiszteletét később átvették a görögök, majd a rómaiak is imádták; híveit titkos szertartásokkal avatták be kultuszába. Folytassa a 2-től!

4. Nem. Hadész birodalma az alvilág volt, ő pedig a halottak istene. Az ókori görögök Hadésznak nevezték magát az alvilágot is, és mint az elhunytak lakhelyét általános tisztelettel övezték. Lépjen vissza a 20-ra!

5. Kissé gyenge kezdés! Az Iliász az Ilionnak is nevezett Trója tízéves ostromával kapcsolatos eseményekről szól, ez a háború pedig évszázadokkal Róma alapítása előtt zajlott. Vissza az 1-re!

6. Úgy bizony! Poszeidón birodalma a tenger volt, és „rangban” ő volt a második Zeusz után. A görögök, az első igazi hajózó nép érthetően nagy tiszteletben tartotta. Vitorlázzon a 15-re!

7. Szombathelyen egy római kori szép Ízisz-szentélyt tártak fel. Melyik népnek volt az istennője Ízisz?
a rómainak: 11
az egyiptominak: 3

8. Aligha! A menny Zeusznak jutott, az istenek királyának, akinek nagyobb hatalma volt, mint az összes többi görög istennek együttvéve. Vissza a 20-ra!

Apolló9. Vigyázat! Ön elsodródik a helyes irányból, akárcsak Odüsszeusz a Trójából hazájáig tartó keserves utazás tíz esztendeje alatt – erről szól ugyanis az Odüsszeia. S ezért nevezzük néha a kalandos, viszontagságos utazást odisszeának. Önt visszavetette a vihar az 1-re.

10. Jó döntés! A Sztüx folyó az alvilágban volt, és az arra tett esküt nem lehetett megszegni. Folytassa a 20-nál!

11. Csak annyiban igaz, hogy az egyiptomi istennő kultuszát a rómaiak is átvették. Lépjen inkább vissza a 7-re!

12. Az ókori görögök hite szerint Prométheusznak egy igen értékes adományt köszönhet az emberiség. Mi az?
a demokrácia: 25
a tűz: 30
a repülés: 35

13. Biztató indulás! Vergilius Aeneise ott kezdődik, ahol Homérosz Iliásza és Odüsszeiája véget ér, s arról szól, hogyan telepedett le számos kaland és megpróbáltatás után a trójai vezér, Aeneas azon a földön, amely később Róma néven vált ismertté. Ön is jó úton halad, próbálkozzék most a 7-tel!

15. Nem, semmiképpen. A görög mitológiában az amazonok félelmetes női harcosok voltak. A nagy dél-amerikai folyó onnan kapta a nevét, hogy amikor Francisco de Orellana spanyol felfedező rábukkant, a partján látott fegyveres indiánokról azt hitte, hogy a legendás női harcosok törzséből valók. Utazzék vissza a 2-re!

15. Melyik római istenről nevezték el a filmstúdiók nagy fényerejű lámpáit?
Jupiterről: 23
Apollóról: 17

16. Csak így tovább! A szövőtudományára büszke Arakhné magát Athénét hívta ki versenyre. Míg a szűz istennő tökéletes és tiszta művet alkotott, Arakhné az istenek dévaj kalandjait pellengérezte ki képén, ezért a felháborodott Athéné összetörte a szövőszékét. Szégyenében és bánatában a leány fel akarta akasztani magát, de az istennőnek megesett rajta a szíve, a kötelet hálóvá, Arakhnét pedig pókká változtatta, hogy örökké szőhessen. Tovább a 27-re!

17. Nem egészen, bár tagadhatatlan, hogy Apolló is a fény istene volt. Tegyen még egy kísérletet a 15-ön!

Artemisz18. Téves. Ön bizonyára szegény Aktaiónra gondol, a vadászra, aki fürdőzés közben lepett meg egy másik szűz istennőt, Artemiszt (a rómaiak Dianának nevezték). A hold és a vadászat istennője haragjában szarvassá változtatta a boldogtalant. Próbálkozzék újra a 37-tel!

19. Nem teljesen rossz, de azért nézze meg a 21-et!

20. A görögök azt regélték, hogy isteneik valaha egy óriás néppel, a titánokkal harcoltak a világ feletti uralomért. A győztes Zeusz és két fivére, Poszeidón és Hadész sorsot húzott a mindenség felosztásáért. Melyiküknek jutott a tenger?
Hadésznak: 4
Poszeidónnak: 6
Zeusznak: 8

21. Pompás! Atlasz, aki részt vett a titánok lázadásában az olümposzi istenek ellen, Zeusztól azt kapta büntetésül, hogy vállával támassza meg az eget. Amióta a neves térképész, Gerardus Mercator egy 1595-ös kiadványán ezt ábrázolta, Atlasz minden képen a földgömböt tartja a vállán. Következik még egy titáni kérdés a 12-n.

22. Semmiképpen. A ravasz ithakai király, Odüsszeusz fia, Télemakhosz arról híres, hogy apjával együtt terítette le az arcátlan kérők seregét. Vissza a 33-ra!

23. Heuréka! Jupiter, akárcsak görög megfelelője, Zeusz, a villámok ura volt, ezért lett a vakító fényű, elektromos világítótestek neve Jupiter-lámpa. Lépjen a 29-re!

24. Aligha. Aigeusz fia, Thészeusz számos bámulatra méltó hőstettet vitt végbe, többek között ő ölte meg a bikafejű emberszörnyet, Minótauroszt, de sohasem repült. Ismét csak a 33-ra!

25. Sajnos nem. Ön nyilván Kleiszthenészre, a kiváló államférfira gondolt, akinek Kr. e. 508 táján elfogadott alkotmánya bevezette Athénba a demokráciát. Fáradjon vissza a 12-re!

26. Pontosan! Az Athénból Krétára menekült ezermestert Minósz király bezárta az általa épített labirintusba, hogy másutt ne hasznosíthassa tudományát. Ekkor Daidalosz szárnyat készített magának és fiának, el is repültek a szigetről, de Ikarosz túl közel szállt a Naphoz, a tollakat rögzítő viasz megolvadt, s ő a tengerbe veszett. Siessen a 37-re!

27. Egyik hónapunk a rómaiak hadistenéről kapta a nevét. Melyik ez?
január: 31
március: 38

Arész28. Nem, nem! Orvosok aligha esküdnének föl a háború és pusztítás istenére... Próbálkozzék ismét a 39-cel!

29. A görög mitológiában milyen terhet kell Atlasz titánnak örök időkig a vállán hordoznia?
a Földet: 19
az eget: 21

30. Helyes! És mert a tilalom ellenére lopta le az embereknek a tüzet az égből, büntetésül Zeusz a Kaukázus szikláihoz láncolta. Ezért ő lett a jogtalan hatalommal szembeni ellenállás jelképe. Most pedig előre a 33-ra!

31. Sajnos téves. Január a kétarcú, azaz előre és hátra tekintő Janusról, a kezdet és a vég istenéről kapta nevét, hisz az óév végén és az új év kezdetén áll. Újra a 27-re!

32. Kiváló! Úgy tudni, hogy Apollón, a fény és igazság istene tanította az embereket elsőként a gyógyítás mesterségére. Az ünnepélyes eskü, amely állítólag Hippokratész görög orvostól ered, ma is így kezdődik: „Esküszöm Apollónra...” Fusson be a 40-re!

33. Ikarosz, akinek nevét (Ikarus) a nálunk készült autóbuszok viselik, az ősi rege szerint a repülés első vértanúja. Ki volt az apja, aki a szárnyakat készítette neki?
Odüsszeusz: 22
Aigeusz: 24
Daidalosz: 26

34. Hát persze, hogy a Föld! Viszlát!

35. Szó sincs róla! Siessen vissza a 12-re!

36. Jól hangzik, de sajnos nem úgy van. Vissza a 39-re!

37. Büntetésül, amiért az istenekkel vetélkedni mert a szövés mesterségében, milyen állattá változtatta Arakhnét az istennő, Athéné?
pókká: 16
szarvassá: 18

38. Pontosan! Mars volt a háború istene, de kezdetben a termőföldeké és a termésé is, ezért szentelték neki a tavasz első hónapját. Nevéből lett a Martius, azaz magyarosan március. Most léphet a 39-re!

39. Melyik görög istenre esküsznek az orvosok még ma is a hippokratészi esküben?
Arészra: 28
Apollónra: 32
Hippokratészra: 36

40. Ön célba ért! A legrövidebb út 23 lépésből állt: 1-13-7-3-2-10-20-6-15-23-29-21-12-30-33-26-37-16-27-38-39-32 és végül a 40. Gratulálunk! S búcsúzóul még egy kérdés. A Naprendszer minden bolygóját görög és római istenekről meg istennőkről nevezték el – egy kivételével. Melyik az? A helyes válasz a 34-en található.

Vote it up
72
Tetszett?Szavazzon rá!