Ki hogy beszél?

Hány nyelvet beszélnek ma a világon? Mi az a Bábel-hal? Melyik nyelvben van csupán három magánhangzó? Kvízünkből kiderül

Az Ószövetség szerint Bábel tornya az oka mindennek. A Teremtés könyve (11, 1-9) elbeszéli, hogy az emberek egy olyan, egyre magasabb tornyot próbáltak emelni, amely egészen az égig ér. Isten nem nézte jó szemmel ezt a tervet, ezért összezavarta a megalomániás tömeg nyelvét, és szétszórta őket a Föld felszínén.

A toronynak ezzel befellegzett. Bábel tornya az emberek azon rémálmának allegóriája, hogy nem képesek szót érteni másokkal, mert nem ugyanazt a nyelvet beszélik. És legyünk őszinték: ki ne vágyna arra, ami a Galaxis útikalauz stopposoknak című sci-fi szereplőinek megadott: egy fülben viselhető Bábel-halra, amelynek segítségével az univerzum bármelyik nyelve gond nélkül megérhető.

Mivel ez egy ideig még biztosan csak álom marad, egyszerűen fogadjuk el a nyelvek és írások színpompás csokrát, és örüljünk a változatosságuknak. Máskülönben a most következő kvíz sem lenne olyan szórakoztató. És kár lenne érte, nem igaz?

Kérdések
1. Hány nyelvet beszélnek ma a világon?

a) 6500
b) 800
c) 17 000
d) 1900

2. Az agy melyik féltekéje felelős az írásért?
a) jobb
b) bal
c) mindkettő
d) attól függ, hogy jobb- vagy balkezesek vagyunk-e

3. Melyik országban beszélik a rétoromán nyelvet?
a) Románia
b) Málta
c) Svájc
d) Olaszország

4. Milyen irányba halad a héber írás?
a) jobbról balra
b) balról jobbra
c) felülről lefelé
d) alulról felfelé

5. Milyen nyelven beszélnek az eszkimók?
a) inuktitut nyelven
b) Bahasa Melayu nyelven
c) finnül
d) szanszkritül

6. Melyik ország hivatalos nyelve a fárszi?
a) Irán
b) Irak
c) India
d) Indonézia

7. Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak című regényében egyes szereplők úgynevezett Bábel-halat hordanak a fülükben, amely az univerzum minden nyelvét lefordítja. Mivel táplálkozik ez a lény?
a) szavakkal
b) agyhullám-energiával
c) planktonokkal
d) fülzsírral

8. Az alábbiak közül melyik nyelvben van csupán három magánhangzó?
a) török
b) kazah
c) arab
d) görög

9. Milyen nyelven jegyezték fel a Nibelung-éneket?
a) ófelnémetül
b) középalnémetül
c) középfelnémetül
d) korai újfelnémetül

10. Hány éves korig lehet megtanulni akcentus nélkül beszélni egy idegen nyelvet?
a) három
b) tizenhárom
c) harminc
d) bármilyen életkorban

11. Melyik országban beszélik a legtöbb nyelvet?
a) Pápua Új-Guineában
b) Kínában
c) az Egyesült Államokban
d) Indonéziában

12. Melyik nyelvvel áll rokonságban a finn?
a) magyar
b) török
c) svéd
d) arab

13. Mi a neve a legelterjedtebb mesterséges nyelvnek, amely állítólag a legkönnyebben megtanulható a világ legtöbb országában?
a) eszpresszó
b) eszperantó
c) expressz
d) esperanza

14. Milyen nyelven beszélnek Makaón?
a) kantoniul
b) angolul
c) portugálul
d) mandarinul

15. Miből áll a vakok Braille-írása?
a) térben kiemelkedő szokványos betűkből, melyeket meg lehet érinteni
b) egy 6 pontból álló rendszer betűiből
c) az ábécé betűinek megfelelő vonalkódokból
d) egy lyukasztott sablonból

Válaszok
1. a)
Körülbelül 6500 nyelvet beszélnek a világon, melynek mintegy felére a kihalás vár, mivel olyan nehéz őket továbbadni.

2. d) Az olvasást és írást irányító központ az agy egyik felén helyezkedik el: a bal féltekén, ha az ember jobbkezes, és a jobb agyféltekén, ha balkezes. Mivel ez velünk született összefüggés, az írás komoly nehézséget okoz azoknak a balkezeseknek, akiket jobb kezük használatára kényszerítenek.

3. c) A rétoromán a Svájcban beszélt nyelvek egyike, melyet még mindig használnak Grisons kanton egyes részein. Az általában romansnak nevezett nyelv ott a hivatalos nyelvek egyike.

4. a) A héber írás jobbról balra halad. E nyelv modern leszármazottja, az ivrit az arab mellett a másik hivatalos nyelv Izraelben.

5. a) Az eszkimók alcsoportjának, az inuitoknak a nyelve az inuktitut („a nép nyelve”). Úgy hetvenezren beszélik Grönlandon, Kanadában, Alaszkában, Oroszországban és Dániában.

6. a) A fárszi a perzsa nyelv iráni elnevezése. Ez a hivatalos nyelv Afganisztánban és Tádzsikisztánban is.

7. b) A Bábel-hal agyhullám-energián él, de nem a hordozójáén, hanem az annak környezetében lévőkén. Amit ők mondanak, azt a hal telepatikus mátrixként továbbítja hordozója agyába.

8. c) Az arab nyelvben csak három magánhangzó van, az a, az i és az u, ezek azonban egyaránt lehetnek hosszúak és rövidek is. A magánhangzók kiejtése a szomszédos mássalhangzók függvényében egymástól nagymértékben eltérhet.

9. c) A középkori hősi eposz, a Nibelung-ének középfelnémet nyelven íródott, 1200 körül.

10. d) Az, hogy valaki képes-e megtanulni akcentus nélkül egy idegen nyelven beszélni, sok tényezőtől függ. Az életkor csupán egy ezek közül. Fontos a motiváció, a nyelvvel és kultúrával való azonosulni tudás, de a tananyag minősége és mennyisége is.

11. a) Pápua Új-Guineában beszélik a legtöbb nyelvet; közel 800-at tartanak számon ebben a csendes-óceáni szigetállamban. Az ország hivatalos nyelve az angol.

12. a) A finn a finnugor nyelvek egyike; ehhez a nyelvcsaládhoz tartozik az észt, a lapp és a magyar nyelv is.

13. b) Az eszperantó az a „nemzetközi nyelv”, melyet Ludwig Lazarus Zamenhof a 19. század végén dolgozott ki.

14. a, b, c, d) A volt portugál gyarmaton – mely most a Kínai Népköztársaság különleges közigazgatású régiója –, sok nyelvet beszélnek, köztük a felsorolt négyet is. Hivatalos nyelv a mandarin és a portugál.

15. b) Louis Braille 1825-ben kifejlesztett rendszere vízszintesen két pontot, függőlegesen négy pontot használ az ábécé betűinek ábrázolására. Egy üres mezőn 64 féle kombináció lehetséges. Egy Braille-írásjel 6-7 mm magas és 4-5 mm széles, tehát az írás helyigénye óriási.

Vote it up
45
Tetszett?Szavazzon rá!