Mi most a neve?

Elég gyakran módosulnak a földrajzi nevek a világban. Az alábbi tíz kérdéssel próbára teheti tudását, hogy követni tudja-e a változásokat

A repülőtéren 41 fok volt, a Chennaiba vivő taxi belseje meg mintha sütő lett volna. Megkérdeztem a sofőrtől, hogy ennek a dél-indiai városnak mikor változott a neve Madraszról Chennaira. – 1996-ban – felelte, verejtékes homlokát törölgetve. – De Chennaiban épp annyira nagy a forróság, mint Madraszban volt.

Néhány éve a szentpétervári Ermitázs Múzeum egyik idegenvezetője mesélte nekem ezt a viccet: meginterjúvolnak egy idős férfit, aki egész életét Oroszország második legnagyobb városában élte le.

– Hol született? – Szentpétervárott.

– Hol járt iskolába? – Petrográdban.

– Hol dolgozott? – Leningrádban.

– És hol tölti nyugdíjas éveit?

– Szentpétervárott.
 

A helynevek mindig változnak; szinte nincs olyan pontja a világnak, melyet egykor ne hívtak volna másképp. Ám az utóbbi években ennek irama látványosan felgyorsult, olyannyira, hogy a változtatásokkal a térképrajzolók, névtáblafestők, geográfusok, postai szolgáltatók, katonai stratégák és a turisták is csak üggyel-bajjal tudnak lépést tartani.

A névváltoztatások mögött csaknem mindig politikai okok húzódnak. A Szovjetunió felbomlásával létrejött 15 új, független állam egyfajta térképészeti rémálmot jelentett. A Moldáviai Szovjet Szocialista Köztársaságból Moldovai Köztársaság (röviden Moldova) lett, Kirgízia ma Kirgizisztán.

Kérdések
1.
Melyik ázsiai országot hívják 1989 óta Mianmarnak?

2. Ez a nyugat-afrikai ország 1985-ben hivatalosan kérvényezte a világközösségnél, hogy angol nevét franciára változtathassa.

3. Ezt a vietnami várost 1975 óta Ho Si Minh-város néven ismerik, de sokan ma is korábbi nevén utalnak rá.

4. Amikor Kelet-Pakisztán 1971-ben elnyerte függetlenségét, mi lett a neve?

5. A közelmúlt indiai névváltozásainak tömegében ott van Calcutta is, az ősi várost ma így hívják.

6. Melyik ázsiai országot hívták hivatalosan Kampucheának 1979 és 1989 között?

7. A Központi-Csendesóceáni-medencében fekvő Gilbert-szigetcsoport 1979-ben a Nagy-Britanniától való elszakadás mellett döntött, és az új ország ezt a nevet vette fel.

8. Ez a csendes-óceáni szigetcsoport Új-Hebridák néven sokáig közös angol-francia fennhatóság alatt állt, mígnem 1980-ban elnyerte függetlenségét.

9. A hatalmas afrikai ország 1971-ben a Zaire nevet kapta, de 26 év múlva visszavette egyik korábbi nevét, és ma is azt használja. Melyiket?

10. A Szovjetunió tagköztársaságaként eltöltött hét évtized után Belorusszia 1991-ben független lett, és nevet változtatott. Mi az új neve?
 

Válaszok
1.
Burma 2. Côte d’Ivoire, azaz Elefántcsontpart 3. Saigon 4. Banglades 5. Kolkata 6. Kambodzsa 7. Kiribati 8. Vanuatu 9. Kongói Demokratikus Köztársaság 10. Belarusz

Az egyre merészebben a globális színtérre lépő India szívesen szabadul meg a brit gyarmati uralomból visszamaradt nyelvi örökségétől. Bombay neve ma Mumbai, Bangalore Bengaluru.

Afrikában se szeri, se száma az olyan nemzeteknek, melyek megpróbálják függetleníteni magukat gyarmati múltjuktól. Rhodesia a nevében Cecil Rhodesnak, a brit kolonializmus kiemelkedő alakjának állított emléket, de függetlenségének kikiáltása után a Zimbabwe nevet vette fel, így adózva afrikai múltjának.

A Fülöp-szigetek csaknem 500 éve viseli a könyörtelen, hataloméhes spanyol király, II. Fülöp nevét, akinek irányításával a 16. században lezajlott a sziget meghódítása. Máig eredménytelen az a mozgalom, melynek célja, hogy az ország nevét Maharlikára változtassák – a gyarmatosítás kora előttről származó szó jelentése: harcos.

A múlttól való megszabadulás vágya sokszor érthető. A névváltozások némelyike ugyanakkor politikai elterelő hadművelet lehet. Felső-Voltából 1984-ben Burkina Faso („a becsületes emberek országa”) lett, de a burkinai átlagember ma is ugyanolyan szegény, mint országa korábbi neve idején.

Sharada Dwivedi, aki társszerzőként kilenc könyvet írt Mumbairól/Bombayról, azt állítja, a város nevét kisszerű politikai okokból változtatták meg: – A nevek az állampolgárok kollektív emlékezetének megtestesítői, ennélfogva múltjuknak és hagyományaiknak szerves részét képezik. Háromszáz év történelmét nem lehet egyszerűen kiradírozni. A helynevek megváltoztatása nem hazafias cselekedet, egyszerűen a szavazatszerzés eszköze.

Nemrég pár napot töltöttem Szingapúrban. A buszok a Victoria Streeten szállították utasaikat, az utcák olyan neveket viseltek, mint Havelock, Mountbatten és Raffles. A változás érintetlenül hagyta a virágzó Hongkongot is, mely Victoria Park Road, Old Bailey Street és Aberdeen Tunnel utcanevekkel hivalkodik. Szingapúr és Hongkong a legsikeresebb ázsiai gazdaságok között vannak, miközben vállalják gyarmati múltjukat. Meglehet, csupán túl elfoglaltak ahhoz, hogy névcserével bajlódjanak.

Vote it up
319
Tetszett?Szavazzon rá!