Pápaválasztási szótár

Mostanában gyakran szerepel több olyan kifejezés és fogalom a híradásokban, amelyek kevésbé ismertek. Íme, a segítség

Bizonyos szavakat mindennap használunk, mások csak különleges alkalmakkor bukkannak fel. Az új pápa megválasztása remek példát szolgáltat erre: íme, az egyedi szakkifejezések, melyek szinte csak ilyenkor használatosak.

Róma püspöke A pápa egy másik megnevezése. Mivel Róma a katolikus egyház „fővárosa”, ezért a város püspöke egyúttal az egész világra kiterjedő egyházban is a legfőbb helyet foglalja el.

Bulla A pápa által kiadott hivatalos dokumentum. A név a latin „buborék” jelentésű szóból származik, és azt a pápai dokumentumokra erősített ólompecsétet jelöli, mely az egyházfő kézjegyeként szolgál.

Bíborosi kollégium Az új pápa megválasztásának feladatát ellátó testület. Csak a nyolcvan évnél fiatalabb bíborosoknak van szavazati joguk.

Konklávé A kifejezés latinul annyit tesz: „kulccsal”, és arra utal, hogy a bíborosi kollégium a pápaválasztás ideje alatt be van zárva a Sixtus-kápolnába. Egész addig maradnak elzárva a külvilágtól, „in conclave”, amíg a döntés meg nem születik.

Pápai kulcsok A pápai címer része két egymást keresztező ezüst- és aranyszínű kulcs, melyek az egyház vezetőjének földi (ezüst kulcs) és égi (arany kulcs) hatalmát szimbolizálják.

Szentszék A világméretű katolikus egyház központi kormányzó testülete, melynek feje a pápa. A Szentszéket a nemzetközi közösség szuverén intézménynek ismeri el: ez azt jelenti, hogy önálló hatalma van az alá tartozó állampolgárok, valamint vagyontárgyak felett.

Mitra Magas, csúcsos süveg, melyet hagyományosan a püspökök viselnek. A pápai mitra fehér színű, arannyal és ezüsttel hímzett díszítésekkel.

Rota Romana A katolikus egyház legmagasabb törvényszéke: a legfelsőbb bíróságnak felel meg.

Titkos szavazási lista Az a neveket tartalmazó lista, melyet a bíborosok a pápaválasztási eljáráskor megkapnak. Gyakori, hogy a bíborosok rovásokat húznak a listán szereplő nevek mellé, miközben valaki hangosan felolvassa a leadott szavazatokat.

Sede vacante Magyarul „üres a szék”: ezzel a kifejezéssel jelölik azt az időt, mely egy pápa halála vagy lemondása és az új pápa megválasztása között eltelik. Ebben az átmeneti időszakban a bíborosok vannak felhatalmazva arra, hogy az egyház ügyeit intézzék.

Vatikánváros állama Az a 44 hektáros terület Rómán belül, melyet független országként ismernek el. Körülbelül 800 lakossal a világ legkisebb önálló állama. Bár mindkettőnek az élén a pápa áll, Vatikánváros független a katolikus egyháztól: az utóbbit a Szentszék igazgatja.

Pileólus A pápa által viselt fehér sapka, mely nyolc cikkelyből készül, középen egy kis szárral. Olasz megnevezése, a zucchetto kis tököt jelent.

Vote it up
347
Tetszett?Szavazzon rá!