Rémyből szeretettel

A francia falu népe nem felejtette, mit tettek értük a szövetséges pilóták a világháború során, és amikor alkalmuk nyílt rá, kifejezték hálájukat

Megjelent: 2003. október

Kapcsolódó cikkek

 

On August 2, 1944, eight U.S. combat pilots from the 383rd Fighter Squadron were on a mission over Nazi-occupied France. As they flew above Rémy – a village northeast of Paris – the pilots, at the controls of their P-51 Mustangs, saw a German munitions train under heavy camouflage.

The American pilots – young men in their twenties – made five strafing runs. They hit the 18-car train, which exploded with terrible force; it was carrying nitro-glycerine for rocket warheads.

The village was severely damaged by the explosion. Most of the houses had their roofs blown off. And the beautiful stained-glass windows of the 700-year-old Church of St. Denis were shattered.

In the attack, an American pilot, Lieutenant Houston L. Braly, 22, of Brady, Texas, was killed. The shock waves from the explosion knocked him out of the air. The wings and tail of his P-51 were gone; the burning wreckage of his plane came to rest right next to a house in Rémy.

Some of the villagers pulled his body from the plane to hide it from the occupying German forces, wrapped it in his parachute, and tried to conceal it in a stable. As a show of gratitude and respect, they covered Lt. Braly’s body with flowers from their gardens.

Outraged, the Nazis ordered the villagers to bring no more flowers for the American pilot. The villagers defied them. At great risk to themselves and their families, they buried Lt. Braly at the Church of St. Denis, and piled the grave high with flowers, in memory of the young American who had come so far to give his life for them.

I first learned about this from one of the fighter pilots, Gordon McCoy. He told me that the surviving members of the 383rd had found out that the stained glass in the Church of St. Denis had never been replaced. Plain plate glass had been installed; it was still there.

The men of the 383rd decided to try to replace the stained glass. They had broken it – in pursuit of the Nazis – and they felt it was their responsibility to put it back. “We just figured that if we didn’t do it, no one else would,” McCoy told me.

After I wrote about the church at Rémy in my newspaper column, more than 1,200 readers sent money to the old fighter pilots to help them in their efforts. In the summer of 2000, the surviving pilots of the 383rd and their wives traveled to France to dedicate the installation of the new stained-glass windows.

There was a daylong celebration and commemoration, a parade, with American and French military vehicles, a memorial service for Lt. Braly, songs from the Rémy children’s chorus, and – after nightfall – the illumination of the new windows in the old church.
 

Which brings us to today. There was a surplus of about $65,000 in the windows fund. The American pilots asked the people of Rémy if there was anything else they needed; the villagers said the church would be grateful to have an organ. The pilots said they would buy it.

But there’s not going to be an organ for the church. After September 11, 2001, the pilots of the 383rd heard from the people of Rémy. The villagers said they did not want the organ; they did not want the $65,000 to be spent that way.

“When I saw the first images [on September 11] on television, my tears flowed,” one of the villagers wrote to the pilots. “I relived, in my memory, the Second World War.”

The people of Rémy canceled their order for the organ – and instead the money went to the United States, to help the victims of September 11. “While an organ would have given value to our church,” they wrote, “we just cannot accept such generosity from a people who have been struck with such cruelty by blind fanaticism.”

All these years later, the love and respect remains, on both sides of the ocean.

Az amerikai 383. vadászrepülő-század nyolc vadászpilótája bevetésen vett részt 1944. augusztus 2-án a németek által megszállt Franciaországban. Amikor a P–51-es Mustangok elrepültek egy Párizstól északkeletre lévő falu, Rémy fölött, a pilóták észrevettek egy álcázott német hadianyag-szállító vonatot.

Az amerikai pilóták – huszonéves fiatalemberek – tűz alá vették és eltalálták a 18 kocsiból álló szerelvényt, aminek következtében rettenetes erejű robbanás rázta meg a környéket. A vonat ugyanis rakéta-robbanófejekhez szállított nitroglicerint.

A falut jelentős károk érték. A legtöbb háztető beomlott. És összetörtek a hétszáz éves Szent Dénes-templom gyönyörű festett üvegablakai.

A támadásban egy 22 esztendős amerikai pilóta, a texasi Bradyből származó Houston L. Braly hadnagy életét vesztette. A robbanás elsodorta a gépét, a lángoló roncs az egyik ház tövébe zuhant.

Néhány falubeli kihúzta a holttestet a gépből, és hogy elrejtsék a német katonák elől, az ejtőernyőjébe csavarva az egyik istállóban dugták el. Hálájuk és tiszteletük jeleként Braly hadnagy testét beborították virágokkal.

A nácik ráparancsoltak a falusiakra, hogy ne hozzanak több virágot az amerikai pilótának. A falu lakói szembeszálltak velük. Maguk és családtagjaik életét kockáztatva a hadnagyot a Szent Dénes-templom mellé temették, sírját virághalommal fedték be.

Először az egyik vadászpilótától, Gordon McCoytól hallottam ezt a történetet. Az életben maradt pilóták megtudták, hogy a templom festett üvegablakait azóta sem pótolták, síküveget raktak a keretekbe.

Ezért az egykori 383-asok elhatározták, hogy megpróbálják pótolni a festett üvegablakokat. Ők törték ki az ablakokat – a nácik elleni küzdelemben –, és úgy érezték, kötelességük visszaállítani az eredeti állapotot. – Úgy gondoltuk, ha mi nem tesszük meg, senki más nem fogja – mondta McCoy.

Miután írtam egy cikket a lapomban a rémyi templom esetéről, ügyüket segítendő, több mint 1200 olvasó küldött pénzt a veterán vadászpilótáknak. 2000 nyarán a még élő pilóták és feleségeik elutaztak Franciaországba az új festett üvegablakok felszentelésére.

Az egész napos emlékünnepség keretében amerikai és francia katonai parádéra, Braly hadnagy tiszteletére tartott gyászmisére, a rémyi gyermekkórus fellépésére – valamint az éj leszállta után – a régi templom új ablakainak a kivilágítására is sor került.
 

Ezzel elérkeztünk a mához. Az ablakok pótlására összegyűlt pénzből megmaradt körülbelül 65 ezer dollár. Az amerikai pilóták megkérdezték Rémy lakóit, mire lenne még szükségük, a falubeliek azt felelték, hogy a templomba kellene egy orgona. A pilóták megígérték, hogy vásárolnak egyet.

Csakhogy mégsem lesz orgonája a templomnak. 2001. szeptember 11-e után a pilóták üzenetet kaptak Rémy lakóitól, akik közölték, hogy nem kérik az orgonát, nem így akarják elkölteni a 65 ezer dollárt.

„Amikor [szeptember 11-én] megláttam az első képeket a tévében, potyogni kezdtek a könnyeim – írta az egyik falubeli a pilótáknak. – Újra átéltem a második világháborús emlékeimet.”

Rémy lakói lemondták a megrendelt orgonát – és helyette a pénzt visszaküldték az Egyesült Államokba, a szeptember 11-ei támadások áldozatainak a megsegítésére. „Bár az orgona növelné templomunk értékét – írták –, egyszerűen nem fogadhatjuk el ezt a nagylelkű adományt attól a néptől, amelyre ilyen kegyetlen csapást mért az elvakult fanatizmus.”

Hiába telt el annyi év, a szeretet és a tisztelet megmaradt az óceán mindkét partján.

Vote it up
35
Tetszett?Szavazzon rá!