Tudástár: Líbia

Ezer meg ezer éve csapnak össze civilizációk ebben a térségben, amely nemrégiben újból lángba borult

Megjelent: 2011. július

Kapcsolódó cikkek

Ezer esztendő viharai „Csudabogár”, „veszett kutya” – sok más gúnynévvel is illették már Moammer Kadhafi (69) líbiai vezetőt. Korrupció, haverszellem és könyörtelenség fémjelzi több mint negyvenesztendős uralmát, amely alatt forradalmár hősből gyilkos kényúrrá, majd megbecsült nemzetközi tárgyalóféllé vedlett át – és vissza. Gazdag kőolaj- és földgázkészletek birtokában támogatott külföldön militáns ügyeket, miközben saját háza táján elfojtotta az övétől eltérő véleményeket.

Törzsi tényező Sokak szerint Líbia szövevényes törzsi rendszere pecsételi meg az ország sorsát. Kadhafi a kadhadfa (arabizált berber) törzsből származik, amelynek tagjai az elmúlt negyven évben általa kulcsposztokra kerülve megerősödtek. Honfitársai elleni támadásai azonban ellene fordítottak más, hatalmas törzseket, jelesül a varfallát. Elemzők szerint félő, hogy egy fegyveres törzsi villongás polgárháborúba torkollhat.

Tűzfészek A Kadhafi vaskezű diktatúráját jellemző káosz, korrupció és csapások sora az ország hányatott történelmére emlékeztet. A mai Líbia területén évezredeken át az 5. századi vandáloktól a kalózokig és napjaink NATO-erőiig a legkülönfélébb fegyveresek küzdöttek.

Konfliktusok keresztútján Líbia csak a legfrissebb háborús góc az észak-afrikai partvidéken, Európa, Afrika és Ázsia ütközőtérségében, ahol ezer meg ezer éve csapnak össze civilizációk.

Észak-Afrika térképe

Rómaiak és karthágóiak A pun háborúk alatt (Kr. e. 264–146-ban három is dúlt) az izmosodó Római Birodalom szállt harcba a Karthágói Birodalommal, lerombolta annak fővárosát (a mai Tunéziában), és átvette vezető szerepét a Földközi-tenger nyugati medencéjében.

Vandálok és rómaiak Az 5. század derekán egy keleti germán törzs, a vandálok elvették ugyan Karthágót a rómaiaktól, ám 533-ban Justinianus császár legyőzte őket, így végül kiszorultak Észak-Afrikából.

Spanyolok és az Oszmán Birodalom Az 1565-ben Máltán partra szálló törököket minden idők egyik legvéresebb csatározásában verte vissza a híres máltai lovagrend, s ezután a spanyolok uralták a mediterrán régiót.

Berber kalózok Közel három évszázadig a Marokkóban, Tripoliban, Tuniszban és Algírban élő kalózok az egész térségben megtámadtak hajókat, rabláncra fűzték legénységüket. Európaiak sokszor rontottak rá berber kikötőkre, végül az Egyesült Államok két háborúban – 1801–05-ben és 1815-ben legyőzte a kalózokat.

Olaszok, németek és a szövetségesek 1911-ben Olaszország annektálta Líbiát. A második világháborúban a szövetségesek megverték az olaszokat. A németek Rommel parancsnokságával ellentámadást indítottak. A második el-alameini (Egyiptom) csatában a döntő vereség véget vetett a tengelyhatalmak észak-afrikai reményeinek.

Katonai menetoszlopÉs Kadhafi után? Ez a nagy kérdés. Kadhafi az utóbbi negyven-egynéhány év javát a politikai ellenzék szétzúzásával töltötte, így „a királyok királyának” – ahogy magát sokszor nevezte – nincs egyértelmű utóda. Talán a törzsfők választanak saját soraikból, valamelyik magas rangú katonatiszt tör az élre, vagy külföldre kényszerült ellenzéki vezér tér haza. Bárki kerül is hatalomra, hatalmas feladat várja: a darabokra hullott országból kell modern államot teremtenie.

Befagyasztott követelések Barack Obama amerikai elnök február végén az USA bankjaiban fellelhető, 30 milliárd dollárnyi líbiai cselekvő vagyon zárolására utasította pénzügyminiszterét.Az intézkedéssel azt kívánják megakadályozni, hogy Kadhafi vagy a rokonai, akik sokak szerint milliárdokat herdáltak el, egyszerűen megszökhessenek a zsákmánnyal. A zárolt javak a Kadhafi utáni kormány rendelkezésére állnak majd.

Lázadók Kadhafi az al-Kaida bérenceinek bélyegezte a rendszere ellen tiltakozókat, noha Líbiában erre kevés jel utal. Csekély számú radikális iszlám csoport létezik, és James Stavridis tengernagy, a NATO európai erőinek főparancsnoka szavai szerint a líbiai ellenzéket „felelősségteljes nők és férfiak” alkotják.

Egy vezér gondolatai
„Minden afrikai nemzet fölnéz Líbiára, a világ minden politikai vezetője fölnéz Líbiára. A tüntetők az ördög cimborái, meg akarnak alázni benneteket.” 1975
„Szólásszabadsághoz még akkor is minden természetes személynek joga van, ha az illető esztelen viselkedéssel kívánja kifejezésre juttatni őrültségét.” 1975
„Se a palesztin, se az izraeli államot nem tudom elismerni. A palesztinok idióták, és az izraeliek is idióták.” 2005
„Az egész bolygón nincs más demokrácia, csak Líbia.” 2006
„A[z ENSZ] Biztonsági Tanács[a] létrehozása óta nem biztonságot nyújt nekünk, hanem épp ellenkezőleg, terrorizál és büntet bennünket... Biztonsági helyett inkább terrortanácsnak kellene hívni.” 2009
„Egész népem velem van, az emberek szeretnek. Meghalnának, hogy engem oltalmazzanak.” 2011

Korszakoló
Kr. e. 7. század Föníciaiak telepednek le a nyugat-líbiai Tripolitániában.
Kr. e. 106 Rómaiak szállják meg Líbiát, majd Kr. e. 74-ben hivatalosan birodalmukhoz csatolják, és egyesítik Krétával.
643 Líbia arab hódítása, az iszlám továbbterjedése.
16. század Líbia az Oszmán Birodalom része lesz.
1911 Olaszország elfoglalja Líbiát, ahol több mint harminc évre megveti a lábát.
1943 A második világháború végén a szövetségesek kitessékelik a tengelyhatalmakat Líbiából, amelyet francia és angol befolyási övezetre osztanak.
1951 Líbia a szenúszi szúfi rend (muzulmán szerzetesrend) vezetője, Idrisz esz-Szenúszi királyságával kinyilvánítja függetlenségét.
1961 Két évvel olajkészleteinek felfedezése után Líbia 167 km-es olajvezetéket nyit meg, amely az ország belsejében lévő lelőhelyeket a tengerparttal köti össze.
1969 Moammer Kadhafi (27) a hadsereg tisztjeinek maroknyi csoportja élén vértelen katonai államcsínnyel megdönti a királyt.
1977 Kadhafi átnevezi Líbiát, amelynek hivatalos elnevezésébe beiktatja a dzsamáhiríja, azaz ’a tömegek állama’ szót, és kikiáltja a „népköztársaságot”.
1986 Az USA a líbiai támogatással végrehajtott, amerikai életeket követelő berlini diszkórobbantás megtorlásaként líbiai katonai létesítményeket és Kadhafi rezidenciáját bombázza.
A Pan American utasszállítójának roncsai1988 Líbiát gyanúsítják a Pan American utasszállítójának felrobbantásával a skóciai Lockerbie fölött. Líbiára részleges nemzetközi kiközösítés vár.
2003 Líbia felelősséget vállal a lockerbie-i merényletért, és 2,7 milliárd dolláros jóvátételt ajánl föl az áldozatok hozzátartozóinak.
2006 Az USA helyreállítja a teljes körű diplomáciai kapcsolatokat Líbiával.
2011 Egy emberi jogi aktivista letartóztatása Líbia-szerte heves tiltakozásokat vált ki, és a kormány légi támadásokat intéz a tüntetők ellen. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa légtérzárat és NATO vezette légi csapásokat hagy jóvá a polgári lakosság védelmére.

Vote it up
418
Tetszett?Szavazzon rá!