Vicces képviselők

Felkutattuk a legtréfásabb kedvű európai parlamenti képviselőket, hogy elmondják kedvenc viccüket

Kapcsolódó cikkek

Az Európai Parlament 736 tagja ellenőrzi a Brüsszelből érkező szabályok végtelen sorát, melyek az Európai Unió 27 tagországának mindennapjait formálják. Vajon mennyire komoly emberek ők? Nos, akad néhány csípős nyelvű a strasbourgi parlamenti képviselők között, akik humorral színezik ezt a nehéz feladatot. A Reader’s Digest megkereste a legtréfásabb kedvű ászokat, és bemutatja kedvenc vicceiket.

Használja az eszét, Watson!
Sherlock Holmes és dr. Watson kempingezni megy. Az ízletes vacsora után nyugovóra térnek, elalszanak.
Holmes néhány óra múlva felébred, és megböki hűséges barátját. – Watson, nézzen fel az égre, és mondja el, mit lát!
– Csillagok millióit látom, Holmes – feleli Watson.
– És mire következtet ebből?
Watson kissé elgondolkodik. – Nos, csillagászatilag ez azt mondja nekem, hogy több millió galaxis és feltehetően több milliárd bolygó létezik. Asztrológiailag azt állapíthatom meg, hogy a Szaturnusz az Oroszlánban van. Időpont tekintetében arra tudok következtetni, hogy körülbelül negyed négy lehet. Meteorológiai szempontból úgy sejtem, csodálatos napunk lesz holnap. Teológiailag azt szögezhetem le, hogy Isten mindenható, mi pedig kicsi és jelentéktelen részei vagyunk a világegyetemnek. De mit mond ez magának, Holmes?
Erre a mesterdetektív felkiált: – Watson, maga idióta! Ellopták a sátrunkat!
Eija Riitta Korhola, Finnország

Isteni párbeszéd
Barack Obama elnök, Vlagyimir Putyin miniszterelnök és José Barroso, az Európai Bizottság elnöke tárgyal Istennel.
Obama azt kérdezi Istentől: – Meg tudná nekem mondani, mikor fogja visszaszerezni az Egyesült Államok a pénzügyi és politikai vezető szerepét?
Isten némi töprengés után így válaszol: – Sajnálom, de ez nem fog bekövetkezni az ön hivatali ideje alatt.
Aztán Putyin kérdezi Istentől: – Mikor fogja Oroszország visszaszerezni a globális hegemóniáját?
Isten erre így felel: – Sajnálom, de ez nem fog megtörténni az ön hivatali ideje alatt.
Ezután Barrosón a kérdezés sora: – Kedves Jóisten, meg tudná nekem mondani, mikor lesz az Európai Unió végre valóban szerves egység, amelyben minden tagállam együttműködik a közös cél érdekében?
Isten komolyan gondolkodóba esik, majd így válaszol: – Végtelenül sajnálom, de ez nem fog bekövetkezni az én hivatali időm alatt.
Sirpa Pietikainen, Finnország

Balkáni exodus
Miután a nyugat-balkáni országok számára megkönnyítették a vízumszerzést, többször elhangzott az alábbi kérdés: – Lenne szíves az országból utolsónak távozó eloltani a villanyt?
Tanja Fajon, Szlovénia

Markus FerberLazítsunk!
– Hányan dolgoznak az Európai Bizottságban?
– Körülbelül a negyedük.
Markus Ferber, Németország

Korlátozások nélkül
Mi a közös Afganisztánban és Németországban? A világon csupán ebben a két országban nincs sebességkorlátozás az autópályákon.
És miben különböznek? Afganisztánban nincsenek autópályák.
Michael Cramer, Németország

Ajándék az égből
Berlusconi helikopteren utazik az Európai Tanács épülete felé, és látja, hogy ott épp tüntetés van. Előveszi a pénztárcáját, és azt mondja a pilótának: – Látja a kezemben ezt a rengeteg bankjegyet? Ha én ezt most mind kihajítanám az ablakon, több száz embert boldoggá tehetnék.
Mire a pilóta így felel: – Igen, és ha aztán én magát is utána hajítanám, mindenkit boldoggá tehetnék!
Derk-Jan Eppink, Belgium

Sose bízz a tanácsadóban!
A pásztor terelgeti a nyáját egy isten háta mögötti legelőn, amikor egyszer csak egy vadonatúj BMW bukkan elő a porfelhőből. Egy fiatalember kihajol az ablakon, és azt kérdezi a pásztortól: – Ha megmondom, pontosan hány birka van a nyájában, odaad nekem egyet?
A pásztor ránéz a fiatalemberre, majd nyugodtan azt feleli, hogy igen.
A fiatalember leállítja a kocsit, felnyitja a laptopját, csatlakoztatja egy mobiltelefonhoz, aztán keresgél az interneten. Néhány perc múlva azt mondja: – Magának pontosan 776 birkája van.
– Így van, elvehet egy birkát – feleli a pásztor, majd így folytatja: – Ha meg tudom mondani, pontosan mi a maga foglalkozása, visszaadja a jószágomat?
– Rendben – feleli a fiatalember.
– Maga tanácsadó – mondja a pásztor.
– Így van – feleli a fiatalember. – De hogy találta ki?
– Nem volt nehéz – mondja a pásztor. – Felbukkant itt, pedig senki nem hívta. Fizetséget akar egy válaszért, amit én amúgy is tudtam, egy olyan kérdésre, amit én nem tettem fel, miközben a leghalványabb fogalma sincs a munkámról. És most adja vissza a kutyámat!
Marc Tarabella, Belgium

Világhatalmi átrendeződés
Időjárás-előrejelzés 2025-re: havazás az Északi-sarkon, havazás a Déli-sarkon, eső Kína többi részén...
Corina Cretu, Románia

Catalin IvanKészen áll? Ugorjon!
Kérdés: Mi az egyetlen közös dolog a jobboldali megszorító programokban és az olimpiában?
Válasz: a szinkronműugrás.
Catalin Ivan, Románia

Vissza a gyökerekhez
Az orvos, a mérnök és a politikus azon vitatkozik, melyik a világtörténelem legrégebbi mestersége.
Az orvos azt mondja: – Természetesen a gyógyítás a legősibb mesterség. Annak idején csak sebész lehetett az, aki kioperálta Ádám oldalbordáját, hogy Évát is meg lehessen teremteni. Kétséget kizáróan ez volt az orvostudomány és a sebészet csúcsteljesítménye.
A mérnök veszi át a szót: – Ez még mind semmi! Ha figyelmesen olvassák a Bibliát, tudhatják, hogy kezdetben volt a káosz. A mérnökök szakértelme nélkül az Úr soha nem rendelhette volna el a világegyetemben uralkodó káosznak, hogy teremtődjön meg belőle a nap, a hold, a csillagok és végül a mi világunk. Ezt a munkát csak mérnök végezhette el.
Végül a politikus szól: – Ez mind nagyon szépen hangzik, de mégis mit gondolnak, eredetileg ki idézte elő a káoszt?
Elmar Brok, Németország

Csak szerényen!
– Május elsején, halálának hatodik évfordulóján Karol Wojtyłát (II. János Pál pápát) boldoggá avatták a Vatikánban. A következő anekdota, amely humoros színben tünteti fel, nekem valószerűnek látszik: II. János Pál pápa a mennybe megy. A hatalmas kapun belépve két táblát vesz észre: „Isten” és „Pápa”. A második felé indul.
A szobája szép, tiszta és világos. Senki nincs odabenn, néma csend honol – csak egy szendvics és hideg tea van az asztalon.
II. János Pál körülnéz, belekortyol a teába, belekóstol a szendvicsbe, és kirohan a szobából. Bekopog Isten ajtaján. Isten kinyitja, behívja Jánost, aki átnéz Isten válla fölött, és egy ugyanolyan szendvicset, valamint teát lát az asztalon.
– Isten, miért eszünk csak szendvicset és iszunk hideg teát?
– Nem volna semmi értelme csak kettőnkre főzni.
Lidia Geringer de Oedenberg, Lengyelország

Vote it up
224
Tetszett?Szavazzon rá!