Egy férfi vasárnap elmegy a templomba

Értékelje a viccek, és nézze meg, másoknak tetszett-e!
56%
44%

Egy férfi vasárnap elmegy a templomba, és meghallgatja a tízparancsolatról szóló prédikációt. Megszólal a lelkiismerete, gyónni akar.
– Bocsásson meg, atyám, vétkeztem – kezdi.

– Folytasd, fiam – mondja a pap.

– Nos, elvesztettem a kalapomat, és azért jöttem ide, hogy lopjak egyet, de miután meghallgattam, meggondoltam magam.

– Ez nagyszerű - feleli a pap. – Az egyik parancsolat valóban az, hogy „ne lopj”.

– Igen – mondja a férfi –, de amikor a prédikációban az hangzott el, hogy „ne paráználkodjál”, nekem eszembe jutott, hol a kalapom.