Egy kínai tudós, akit számos helyre hívtak

Értékelje a viccek, és nézze meg, másoknak tetszett-e!
44%
56%

Egy kínai tudós, akit számos helyre hívtak az országban, hogy előadásokat tartson, és ennélfogva sokat utazott, szomorúan tapasztalta, hogy útitársai többnyire üzletemberek, akik csak üzletről, pénzszerzésről beszélgetnek, s így vele, szegény professzorral természetesen szóba se állnak. Egyszer fölvillanyozva vette észre, hogy a mellette ülő utas Shakespeare szonettjeinek kötetét tartja a kezében, és elmélyedve olvassa. Végre egy rokon lélek, gondolta a professzor. Ám hiába próbált szóba elegyedni útitársával, az továbbra is belebújt a könyvébe.

Mikor a vonat megállt, és mind a ketten leszálltak, az útitársat láthatólag megkönnyebbülés öntötte el.

– Tudja, uram – fordult a professzorhoz –, én üzletember vagyok, és a táskám tömve van bankókkal. Borzasztóan félek a rablóktól, ezért hurcolom magammal ezt a könyvet. Ki ne tudná, hogy a tudósok mind szegények?!