Egy kisváros polgármesterének

Értékelje a viccek, és nézze meg, másoknak tetszett-e!
47%
53%

Egy kisváros polgármesterének elég sok gondot okoz, hogy sógora lépten-nyomon visszaél a rokoni összeköttetéssel. Megkéri hát a rendőrséget és a fontosabb hivatalokat, hogy ügyet se vessenek a sógor hetvenkedéseire.

Egy nap a sógort gyorshajtásért akarják megbüntetni, ő azonban tiltakozik, ezért bekísérik a rendőrségre. Ott rákiált a szolgálattevő rendőrtisztre:
– Tudja maga, hogy ki vagyok én?

Az végigméri, majd felhívja a polgármestert, hogy náluk a sógora, aki még a saját nevére sem emlékszik.