A nyereményjáték szabályzata

A 4. NAGY TARSAGO NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A 4. Nagy Tarsago Nyereményjáték aktuális periódusa 2020. január 1-jén kezdődik és 2021. január 27-én zárul.

2. A Társszervezők által közösen szervezett 4. Nagy Tarsago Nyereményjátékban az alábbi díjak kerülnek kisorsolásra:

(i) Fődíj, amely egy bruttó 100 000 euró értékű pénznyeremény,

(ii) 2. díj – 30 darab tárgynyeremény, Elizabeth aranyozott ékszerszett egyenként bruttó 100 euró értékben,

(iii) 3. díj – 70 darab tárgynyeremény, Arlingten férfi karóra szett övvel egyenként bruttó 50 euró értékben.

3. A nyereményjátékon való részvétel nyitott mindenki számára, aki névre szóló sorsolási dokumentumot tartalmazó promóciós anyagot kap valamely Társszervezőtől, vagy egyéb módon meghívást kap a részvételre. A felkínált részvételi lehetőség érvényesíthető azáltal, ha a sorsolási dokumentumot az adott promóciós anyagban leírtaknak megfelelően és az előírt határidőn belül visszaküldik annak a Társszervezőnek, akitől azt a megkeresett személy kapta, vagy azáltal, hogy a promóciós anyagban jelzett más módon fejezi ki a nyereményjátékban való részvételére vonatkozó szándékát (pl. interneten keresztül, e-mailben, telefonon vagy más megengedett kommunikációs eszközön keresztül) az előírt határidőn belül. A válaszadási határidőt az adott promóciós anyagok tartalmazzák és promóciónként eltérőek lehetnek.

4. Bizonyos esetekben a promóciós anyagok címzettje automatikusan bekerül a Nyereményjáték résztvevői közé az alkalmazandó jogszabályok, különösen a GDPR betartása mellett. E Különös Szabályok alkalmazásában a Nyereményjátékba történő automatikus bekerülés azt jelenti, hogy a promóciós anyagok címzettjét az érintett Társszervező a Nyereményjátékban a promóciós anyagnak nevére történő kiállítása pillanatában benevezi, és így a címzettnek nem szükséges a részvételi szándékát jeleznie azt követően, hogy a promóciós anyagot megkapta. Az ilyen automatikus részvételre vonatkozó tájékoztatás egyértelműen feltüntetésre kerül az adott promóciós anyagban.

5. Ugyanaz a résztvevő egyszerre legfeljebb 50 sorsolási számmal vehet részt a sorsoláson egy és ugyanazon promóciós dokumentum alapján, tehát az adott promóciós ajánlattal az abban foglaltaktól függően 1–50 eséllyel.

6. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

7. A nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2021. február 17-én. A sorsolás sorsolási programmal történik. Minden egyes nyereményre egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a 4. Nagy Tarsago Nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül.

8. A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2021. február 24-én kerül közzétételre. A 4. Nagy Tarsago Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

A FŐDÍJ EXTRA KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Fődíj Extrát a Fődíj nyertese kapja, ha válaszát, amellyel a Fődíj nyerteseként kisorsolásra került, az adott sorsolási dokumentumban meghatározott módon és határidőn belül küldte vissza.

2. A Fődíj Extra összege a promóciós ajánlatok szerint változhat. A Fődíj nyertese olyan értékben jogosult a Fődíj Extrára, amely értékkel abban a promócióban szerepelt, amelyre adott válaszával megnyerte a Fődíjat.

3. A Fődíj Extra tekintetében a 4. Nagy Tarsago Nyereményjáték Különös Szabályai megfelelően alkalmazandók.
 

A GYORSASÁGI KÜLÖNDÍJ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték 2020. január 1-jén kezdődik és 2021. január 27-én zárul.

2. A Gyorsasági Különdíj egy bruttó 20 000 euró értékű nyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja, és amennyiben a nyeremény tárgynyeremény, akkor az áfát is. Az adók és járulékok a nyertest terhelik, és a Társszervező e terheket a nyereményből vonja le.

3. A Gyorsasági Különdíj attól függően vagy pénznyeremény vagy személygépkocsi vagy egyéb tárgynyeremény, hogy a Gyorsasági Különdíj nyertese a különdíjat milyen formában megjelenítő promóciós anyag alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Abban az esetben, ha az adott promóciós anyag a Gyorsasági Különdíjat több formában tünteti fel és a díj formája a résztvevő választásától függ, akkor a Gyorsasági Különdíj formáját a megrendelő a megrendeléssel együtt köteles kiválasztani. A Gyorsasági Különdíj nyertese a gépkocsit vagy egyéb tárgynyereményként megjelenítő promóciós anyag esetén is jogosult a Gyorsasági Különdíjat pénznyereményként kérni.

4. Bárki, aki valamely Társszervező ajánlatában, promóciójában szereplő valamely terméket a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakában megküldött promóciós anyagban) belül megrendel, részt vesz a Társszervezők által közösen szervezett Gyorsasági Különdíj Nyereményjátékban.

A részvételi felhívást tartalmazó promóciós anyagok egyaránt eljuttathatók postai úton, kiadványokon keresztül, interneten keresztül, e-mailben, telefonon és/vagy telemarketing kampány útján vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján. A megrendelést az adott promóciós anyagban meghatározott úton és módon (pl. válaszlevélben postai úton, e-mailben, internetes honlapon, telefonon keresztül) szükséges eljuttatni a promóciós anyagot kiküldő Társszervezőnek.

A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a 7 napon belüli megrendelés a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező megrendelést jelenti.

5. Ugyanaz a résztvevő egyszerre legfeljebb 3 sorsolási számmal vehet részt a sorsoláson egy és ugyanazon promóciós dokumentum alapján, tehát az adott promóciós ajánlattal az abban foglaltaktól függően 1–3 eséllyel.

6. A részvétel megrendeléshez kötött.

7. A Gyorsasági Különdíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Gyorsasági Különdíj Nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül. A sorsolás sorsolási programmal közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2021. február 17-én.

8. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2021. február 24-én kerül közzétételre. A Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

A GYORSASÁGI KÜLÖNDÍJ BÓNUSZ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. Ha a Gyorsasági Különdíj nyertese olyan termék megrendelésével kerül kisorsolásra, amely szerepel a Gyorsasági Különdíj Bónusz kampányban, a nyertese jogosult a Gyorsasági Különdíj Bónuszra az adott promócióban meghatározott részletek és szabályok szerint.

2. Az adott promócióban szereplő szabályoktól függően a Gyorsasági Különdíj Bónusz értéke a következők szerint alakul:

(i) bruttó 1000 euró, ha a nyertes a Gyorsasági Különdíj Bónusz kampányba tartozó 1 terméket rendelt meg az adott promócióban meghatározottak szerint; vagy

(ii) bruttó 2000 euró, ha a nyertes a Gyorsasági Különdíj Bónusz kampányba tartozó legalább 2 terméket rendelt meg az adott promócióban meghatározottak szerint.

3. A Gyorsasági Különdíj Bónusz attól függően vagy pénznyeremény vagy egyéb tárgynyeremény, hogy a Gyorsasági Különdíj nyertese a Gyorsasági Különdíj Bónuszt milyen formában megjelenítő promóciós anyag alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Amennyiben a Gyorsasági Különdíj Bónusz tárgynyeremény, akkor nyeremény fenti értéke a fizetendő adók és járulékok összege mellett az áfát is magában foglalja.

4. A Gyorsasági Különdíj Bónusz formája és a bónusz formájának a résztvevők általi kiválasztása tekintetében a Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték Különös Szabályai megfelelően alkalmazandók.
 

AZ EXPRESSZ-DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Expressz-díj Nyereményjáték 2020. január 1-jén kezdődik és 2021. január 27-én zárul.

2. Az Expressz-díj egy bruttó 8000 euró értékű nyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja, és amennyiben a nyeremény tárgynyeremény, akkor az áfát is. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

3. Az Expressz-díj attól függően vagy pénznyeremény, vagy személygépkocsi, vagy egyéb tárgynyeremény, hogy az Expressz-díj nyertese a díjat milyen formában megjelenítő promóciós anyag alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Abban az esetben, ha az adott ajánlat az Expressz-díjat több formában tünteti fel és a díj formája a résztvevő választásától függ, akkor az Expressz-díj formáját a résztvevő a válaszában köteles kiválasztani. Az Expressz-díj nyertese a gépkocsit vagy egyéb tárgynyereményként megjelenítő promóciós anyag esetén is jogosult az Expressz-díjat pénznyereményként kérni.

4. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a választ a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakában megküldött promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós anyagban megadott módon. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a válaszdokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

5. Ugyanaz a résztvevő egyszerre legfeljebb 10 sorsolási számmal vehet részt a sorsoláson egy promóciós dokumentum alapján, tehát az adott promóciós ajánlattal az abban foglaltaktól függően 1–10 eséllyel.

6. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

7. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2021. február 17-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. Az Expressz-díjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél az Expressz-díjra jelentkező összes résztvevő közül.

8. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2021. február 24-én kerül közzétételre. Az Expressz-díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

A SZUPER-DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Szuper-díj Nyereményjáték 2020. január 1-én kezdődik és 2021. január 27-én zárul.

2. A Szuper-díj egy bruttó 6000 euró értékű pénznyeremény.

3. Az adott promóciós anyagokban szereplő szabályoknak megfelelően a Szuper-díj nyertese jogosult lehet egy legfeljebb bruttó 1000 eurós bónuszra a promóciós ajánlattól függően. A Szuper-díj nyertese olyan értékben jogosult a bónuszra, amely értékkel abban a promócióban szerepelt, amelyre adott válaszával megnyerte a Szuper-díjat.

4. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a Szuper-díj nyereményjátékban:

(i) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

(ii) A  Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2019. november 26-án közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Szuper-díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

(iii) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2021. február 17-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

(iv) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek elhelyezésre a részvételi dokumentumokon, illetve felhasználásra a promóciós anyagokon, amelyeket a Társszervezők juttatnak el a lehetséges résztvevőknek.

(v) A címzetteknek, akik részt szeretnének venni a Szuper-díj nyereményjátékban, aktiválniuk kell az elősorsolási számaikat. Az elősorsolási szám a promóciós anyagokban foglaltak szerint aktiválható a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a promóciós anyagban) belül. Az elősorsolási szám aktiválása vagy az elősorsolási számot tartalmazó részvételi dokumentum határidőn belüli visszaküldését (annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot a címzett kapta), vagy a promóciós anyagban meghatározott egyéb módot (pl. az elősorsolási szám kiküldő Társszervezőnél telefonon történő regisztrációját) jelenti. A résztvevőknek az aktiválás során szigorúan követnie kell a promóciós anyagban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti. 

(vi) Az elősorolási számot aktiválók releváns adatait (kapcsolattartási adatok és aktivált elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

(vii) A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani:

a. A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által aktivált elősorsolási számokkal;

b. Az a résztvevő lesz a Szuper-díj nyertese, akinek a megfelelően aktivált elősorsolási száma megegyezik a nyertes elősorsolási számmal. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó promóciós anyagot kapta, elmulasztotta aktiválni ezt az elősorsolási számot, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Szuper-díj nyertese, akinek a megfelelően aktivált elősorsolási száma a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

5. Ugyanaz a résztvevő egyszerre legfeljebb 10 elősorsolási számot kaphat egy és ugyanazon promóciós anyagban.

6.A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

7. A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2021. február 24-én kerül közzétételre. A Szuper-díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

A TÉLI ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Téli Elősorsolási Díj Nyereményjáték 2020. február 9-én kezdődik és 2020. március 16-án zárul.

2. A Téli Elősorsolási Díj egy bruttó 1000 euró értékű pénznyeremény.

3. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a Téli Elősorsolási Díj nyereményjátékban:

(i) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

(ii) A Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2019. november 26-án közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Téli Elősorsolási Díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

(iii) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2020. március 31-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

(iv) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, illetve felhasználásra a promóciós anyagokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek.

(v) A címzetteknek, akik részt szeretnének venni a Téli Elősorsolási Díj nyereményjátékban, érvényesíteniük kell az elősorsolási számukat. Az elősorsolási szám a promóciós anyagokban foglaltak szerint érvényesíthető a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a promóciós anyagban) belül vagy az elősorsolási számot tartalmazó részvételi dokumentum visszaküldésével (annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot a címzett kapta), vagy a promóciós anyagban meghatározott egyéb módon (pl. az elősorsolási számot kiküldő Társszervezőnél telefonon történő regisztrációval). A résztvevőknek az érvényesítés során szigorúan követniük kell a promóciós anyagban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

(vi) A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (kapcsolattartási adatok és érvényesített elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

(vii) A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani: a. A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben érvényesített elősorsolási számokkal; b. Az a résztvevő lesz a Téli Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően érvényesített elősorsolási száma megegyezik a nyertes elősorsolási számmal. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó promóciós anyagot kapta, elmulasztotta érvényesíteni ezt az elősorsolási számot, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Téli Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően érvényesített elősorsolási száma a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

(viii) A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

(ix) A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2020. április 10-én kerül közzétételre. A Téli Elősorsolási Díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

A TAVASZI ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Tavaszi Elősorsolási Díj Nyereményjáték 2020. április 9-én kezdődik és 2020. május 1-jén zárul.

2. A Tavaszi Elősorsolási Díj egy bruttó 700 euró értékű pénznyeremény.

3. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a Tavaszi Elősorsolási Díj nyereményjátékban:

(i) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

(ii) A Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2020. március 31-én közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Tavaszi Elősorsolási Díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

(iii) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2020. május 14-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

(iv) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek elhelyezésre a részvételi dokumentumokon, illetve felhasználásra a promóciós anyagokon, amelyeket a Társszervezők juttatnak el a lehetséges résztvevőknek.

(v) A címzetteknek, akik részt szeretnének venni a Tavaszi Elősorsolási Díj nyereményjátékban, aktiválniuk kell az elősorsolási számaikat. Az elősorsolási szám a promóciós anyagokban foglaltak szerint aktiválható a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a promóciós anyagban) belül. Az elősorsolási szám aktiválása vagy az elősorsolási számot tartalmazó részvételi dokumentum határidőn belüli visszaküldését (annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot a címzett kapta), vagy a promóciós anyagban meghatározott egyéb módot (pl. az elősorsolási szám kiküldő Társszervezőnél telefonon történő regisztrációját) jelenti. A résztvevőknek az aktiválás során szigorúan követnie kell a promóciós anyagban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

(vi) Az elősorolási számot aktiválók releváns adatait (kapcsolattartási adatok és aktivált elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

(vii) A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani: a. A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által aktivált elősorsolási számokkal; b. Az a résztvevő lesz a Tavaszi Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően aktivált elősorsolási száma megegyezik a nyertes elősorsolási számmal. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó promóciós anyagot kapta, elmulasztotta aktiválni ezt az elősorsolási számot, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Tavaszi Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően aktivált elősorsolási száma a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

(viii) A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

(ix) A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2020. május 21-én kerül közzétételre. A Tavaszi Elősorsolási Díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

A HŰSÉGES ÜGYFÉL DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Társszervezők által közösen szervezett Hűséges Ügyfél Díj nyereményjáték 2020. március 12-én kezdődik és 2020. április 2-án zárul.

2. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől. A Hűséges Ügyfél Díj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a fenti nyereményjáték időszak kezdetét követően a Társszervezők által kitűzött jelen ajánlatra határidőben válaszolnak.

3. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra.

4. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2020. április 16-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. A Hűséges Ügyfél-díjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Hűséges Ügyfél-díjra jelentkező összes résztvevő közül.

5. A Hűséges Ügyfél Díj egy bruttó 500 euró értékű pénznyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

6. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a választ a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakában megküldött promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós anyagban megadott módon a promóciós anyagot kiküldő Társszervezőnek. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a válaszdokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

7. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2020. április 23-án kerül közzétételre. A Hűséges Ügyfél Díj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

A MÁGNESES ARCMASZK KAMPÁNYDÍJ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Társszervezők által közösen szervezett Mágneses arcmaszk nyereményjáték 2020. március 12-én kezdődik és 2020. április 2-án zárul.

2. A részvétel megrendeléshez kötött. A Mágneses arcmaszk kampánydíj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a fenti nyereményjáték időszak kezdetét követően a Társszervezők által kitűzött jelen ajánlatra határidőben küldik vissza megrendelésüket.

3. A nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra.

4. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2020. április 16-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. A Mágneses arcmaszk kampánydíjra negyven nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Mágneses arcmaszk kampánydíjra jelentkező összes résztvevő közül.

5. A Mágneses arcmaszk kampánydíj nyereménye nyertesenként egy darab Mágneses arcmaszk, amelynek értéke 9300 Ft.

6. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a megrendelést a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakában megküldött promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós anyagban megadott módon a promóciós anyagot kiküldő Társszervezőnek. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a válaszdokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

7. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2020. április 23-án kerül közzétételre. A Mágneses arcmaszk nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

TAVASZI KAMPÁNYDÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Társszervezők által közösen szervezett Tavaszi kampánydíj nyereményjáték 2020. március 27-én kezdődik és 2020. május 12-én zárul. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől. A Tavaszi kampánydíj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a fenti nyereményjáték időszakban a Társszervezők által kiküldött Tavaszi kampánydíjat tartalmazó ajánlatok valamelyikére határidőben válaszolnak.

2. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2020. május 28-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. A Tavaszi kampánydíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Tavaszi kampánydíjra jelentkező összes résztvevő közül.

3. Az Tavaszi kampánydíj egy bruttó 1500 euró értékű pénznyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

4. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumokat a sorsolási dokumentum kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött a promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós ajánlatban megadott módon. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a sorsolási dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

5. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2020. június 8-án kerül közzétételre. A Tavaszi kampánydíj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

A NYEREMÉNYJÁTÉKOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Az általános szabályok (továbbiakban: Általános Szabályok) meghatározzák a nyereményjátékok (továbbiakban: Nyereményjátékok) szervezési és a részvételi feltételeit, szabályait az alábbiak szerint:
 

1. A Nyereményjátékok társszervezői (továbbiakban: Társszervezők) amennyiben az egyes nyereményjáték különös szabályai (továbbiakban: Különös Szabályok) ettől eltérően nem rendelkeznek:

(i) a Tarsago Česká Republika, s.r.o., székhely: V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság, azonosító szám: 24711748, a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás C rész részébe 168029 szám alatt bejegyezve,

(ii) a Tarsago Kft., székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Magyarország, adószáma 10498369-2-41, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-073862 cégjegyzékszámon,

(iii) a Tarsago Romania SRL, székhely: Vulturilor utca 18-18A, 3. emelet, 3-as szektor, Bukarest, Románia; bejegyezve a Bukaresti Törvényszék által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba J40/ 693/ 21.01.2004 szám alatt, egyedi azonosító szám: RO16066125,

(iv) a Tarsago Slovensko, s.r.o., székhely: Námestie Slobody 11, 811 06 Pozsony, Szlovák Köztársaság, azonosító szám: 35 862 394; bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás Sro részébe 29299/B szám alatt, és

(v) a Tarsago LTD, székhely: 71 -75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Anglia, cégszám: 09514585.

2. Az egyes Társszervezők akkor és olyan mértékben fognak rész venni valamely nyereményjáték közös szervezésében, amennyiben a helyi jogszabályok megengedik.

3. Amennyiben másképp nem jelezzük, a Nyereményjátékok a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Romániában, a Szlovák Köztársaságban és az Egyesült Királyságban közösen kerülnek megrendezésre. A nyeremények a Nyereményjátékot szervező összes Társszervező közös nyereményei. A nyereményeket az összes Társszervező euróösszegben hirdeti meg. Minden meghirdetett nyereményre 1 nyertes kerül kisorsolásra, így egy nyereménynek csak egy nyertese van az összes résztvevő országból.

4. A jelen Általános Szabályok és az egyes nyereményjátékok Különös Szabályai az összes Társszervező esetében azonosak, kivéve a helyi sajátosságok miatt szükséges eltéréseket és a helyi jogszabályok előírásai miatt szükséges eltéréseket. Minden ilyen eltérés az adott országban érvényes Általános Szabályokban és Különös Szabályokban kerül feltüntetésre. Az egyes nyeremények elnevezései országonként eltérőek lehetnek, mivel az elnevezések nem szó szerinti fordításban szerepelnek.

5. A Nyereményjátékok nem minősülnek szerencsejátéknak és nem esnek a 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről hatálya alá.

6. Az vehet részt a Nyereményjátékokban, aki 18 éves vagy elmúlt 18 éves a Nyereményjátékokba történő benevezés időpontjában. A 18 éves korukat be nem töltött személyek nem jogosultak részt venni a Nyereményjátékokban, és így a nyereményre sem lehetnek jogosultak. Sem a Társszervezők munkavállalói, azok közeli hozzátartozói, sem a nyereményjáték szervezésében közreműködő vagy a Tarsago Kft.-nek tevékenységet végző vállalkozások tagjai, munkavállalói és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a Nyereményjátékokban. Magyarországról a Nyereményjátékokban különösen a Tarsago Kft., a Protocall Kft., a HCL Technologies, a Camscape Services SRL, a BIG FISH Internet-technológiai Kft., a BIG FISH Payment Services Kft., a Vizionet s.r.o., a Visionline Kft., a BCS Hungary Kft., a Bene Ügyvédi Iroda, a Szenzor Számítóközpont Kft., a Nahimi Zrt., az Edima.email Kft., a Masped Logisztika Kft., Gartner Intertrans Hungária Kft., valamint a Szondaphone Kft. tagjai, alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

7. A Nyereményjátékokban az vehet részt, aki a lakhelye szerinti országban tevékenységet folytató Társszervezőtől részvételi felhívást tartalmazó promóciós anyagot kap, vagy egyéb módon meghívást kap a Nyereményjátékokban való részvételre. A nyereményjátékra történő részvételi felhívást tartalmazó promóciós anyagok a Különös Szabályok eltérő rendelkezése hiányában egyaránt kiküldhetők postai úton, kiadványokon keresztül, interneten, e-mailen, telefonon keresztül vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján.

8. Hacsak kifejezetten más tájékoztatás a Különös Szabályokban és/vagy promóciós anyagokban nem szerepel, a részvételi lehetőséggel megkeresett személyeknek a nyereményjátékba történő jelentkezése történhet bármely, törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján, ideértve különösen a postai utat, továbbá internet, e-mail, telefon és/vagy telemarketing kampány útján.

9. Bárki, akinek a Nyereményjátékokban való részvétel felajánlásra került szabadon eldöntheti, hogy részt vesz a Nyereményjátékokban, vagy nem.

10. A nyereményjátékra jelentkező személyek az adott Társzervező által végzett sikeres ellenőrzési folyamatot – amely annak érdekében történik, hogy lehetőség szerint ellenőrzésre kerüljön, hogy a résztvevő megfelel-e az Általános Szabályokban, az adott Különös Szabályokban és a promóciós anyagban meghatározott részvételi feltételeknek – követően kerülhetnek felvételre a nyereményjátékba.

11. Amennyiben másképp nem jelezzük, a sorsolásokat, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztását és az eredményeket cseh közjegyző felügyeli és igazolja.

12. Amennyiben másképp nem jelezzük, a sorsolásokra, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztására a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén kerül sor.

13. A Társszervezők fenntartják a jogot, hogy ne adják át a díjat annak a személynek, aki nyertesként került kiválasztásra, illetve visszavonják az átadott díjat, ha a nyerteskiválasztás előtt vagy azt követően valamely Társszervező tudomására jut, hogy a nyertesként kiválasztott személy nem felel meg az Általános Szabályokban, az alkalmazandó Különös Szabályokban vagy a promóciós dokumentumokban leírt feltételeknek, vagy egyébként nem jogosult a díjat átvenni az alkalmazandó szabályok szerint. Ha a Társszervező gyakorolja az előző mondatban meghatározott jogát, akkor egy új nyerteskiválasztást tartanak a vonatkozó Különös Szabályok szerint az új nyertes személyének meghatározása érdekében. Ilyen esetben az új nyerteskiválasztásról szóló tájékoztatást a Társszervezők honlapjaikon legalább 7 nappal megelőzően közzéteszik. Ilyenkor minden az eredeti nyertes kiválasztására vonatkozó nyereményjáték szabály megfelelően alkalmazandó az új nyertes kiválasztása során is.

14. A nyerteseket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk a nyereményükről. A Társszervezők a nyertesek nevét, címét (kizárólag helységnév és ország) és a nyereményét a sorsolás eredményéről szóló tájékoztatásokban nyilvánosságra hozzák. A nyertesekre vonatkozó információk megjelenési idejét és helyét az adott nyereményjáték Különös Szabályai tartalmazzák. A nyertesnek a nyereményét az a Társszervező adja át, amelyiktől a részvételi felhívást tartalmazó promóciós anyagot kapta. Amennyiben egy nyertes nem veszi át a nyereményét, a nyeremény kiadása iránti igény a nyertes kiválasztásától számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

15. Amennyiben másképp nem jelezzük a Különös Szabályokban, a nyeremények bruttó összegben kerülnek meghirdetésre úgy, hogy ez az összeg a nyeremény után fizetendő és nyereményből levonandó adót és járulékot is tartalmazza. A félreértések elkerülése érdekében jelezzük, hogy a meghirdetett bruttó összegű díj a tárgynyeremények esetében a termék áfája mellett a nyeremény adó- és járulékterheit is magába foglalja. Minden nyertest az adott ország jogszabályai szerint terhel adó- és járulékfizetési, illetve -viselési kötelezettség. A Magyarországról kisorsolt nyertes pénznyereménye személyi jövedelemadóját és a kapcsolódó járulékokat a Tarsago Kft. a nyertes nyilatkozata alapján a nyereményből levonja és befizeti az adóhatóságnak, a kifizetéskor érvényben lévő jogszabályok szerint.

16. A Magyarországról kisorsolt nyertesek a pénznyereményeket forintban kapják meg – a Magyar Nemzeti Bank által megadott, a sorsolás, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztása napján érvényes, hivatalos euró devizaárfolyamon átszámítva – az adók és járulékok levonását követően.

17. A nyertesek kiválasztásával és nyertesek bemutatásával kapcsolatos promóciós tevékenység céljából a Társszervezők, azok ügynökségei és felhatalmazott harmadik személyek (www.rd.hu/adatvédelem) a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásával és hozzájárulás alapján mindennemű kötelezettség nélkül jogosultak a nyertesek bizonyos személyes adatait és fényképét (részletesebben lásd a 18 pont (ii) alpontját) felhasználni, másolni, továbbítani, terjeszteni, megjeleníteni, bemutatni, közzétenni és más módon reklámozni vagy felhasználni korlátozás nélkül a Társszervezők weboldalain vagy promóciós anyagokban. A Társszervezők saját belátásuk szerint kérhetik a nyerteseket, hogy írjanak alá, illetve készítsenek bármilyen olyan okiratot, amely az általuk e pont szerint a Társszervezőknek adott engedély létezésének igazolásához szükséges. Az engedély (ha a nyertes megadja) kiterjed a releváns személyes adatok és fényképek bármilyen médiumon és formában történő felhasználására, beleértve, különösen a nyomtatott anyagokat, reklámküldeményeket, online, digitális, mobiltelefonos vagy vezeték nélküli kommunikációk során vagy bármilyen médiumban, minden további kompenzáció, ellenszolgáltatás, értékelés, értesítés vagy hozzájárulás nélkül.

18. Személyes adatok
(i) A Nyereményjátékba történő jelentkezéskor minden érintett Társszervező a következő személyes adatok megadását kéri a résztvevőktől: név, vezetéknév, kapcsolattartási adatok (cím, telefon, e-mail) és életkor ( továbbiakban: "Személyes Adatok" ), illetve ha ezek az adatok már meg vannak, akkor e korábban gyűjtött vagy átvett résztvevői személyes adatokat használja.

(ii) A nyertesek kiválasztásával és nyertesek bemutatásával kapcsolatos promóciós tevékenység céljából a 17. pontban részletezettek szerint a Társszervezők, azok ügynökségei és felhatalmazott harmadik személyek jogosultak, a nyertesek hozzájárulása alapján, a nyertesek következő személyes adatait gyűjteni és kezelni: megnyert nyeremény(ek), név, vezetéknév, állandó lakcím szerinti település és a nyertesről a Társszervezők, azok ügynökségei, a nyertes,vagy más személy  által készített fényképek, vagy más módon rögzített felvételek.

(iii) Ezenkívül a nyertesektől további Személyes Adat, mint például adóazonosító jel megadása is kérhető, amennyiben az a Társszervezők számára előírt adóbevallási és fizetési kötelezettségek teljesítéshez szükséges.

(iv) Minden Társszervező a Személyes Adatoknak az általános adatvédelmi rendelet (2016/679 (EU) rendelet, továbbiakban: GDPR) 26. cikke értelmében vett közös adatkezelője lesz. Az a Társszervező, aki a résztvevőnek a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét felkínálta, biztosítja a részvevőnek a GDPR 15-22. cikkei alapján megillető jogokat és tájékoztatja a részvevőt a Személyes Adatainak kezeléséről a GDPR 13. vagy 14. cikkével összhangban, kivéve, ha ezen információ már a részvevő rendelkezésére lett bocsátva a jelen Általános Szabályokban vagy egyébként.

(v) Kivéve azokat az eseteket ahol az adatkezelés céljáról további tájékoztatást adott az érintett Társszervező a promóciós anyagokban, a Különös Szabályokban vagy a Nyereményjátékban való részvételi lehetőség felajánlását tartalmazó anyagban a Személyes Adatok az alábbiakban leírt célokra kerülnek felhasználásra. A részletezett adatkezelési cél mögött zárójelben jelezzük az adott adatkezelés jogalapját: hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja szerint, jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint:

a. a Nyereményjátékok szervezése és lebonyolítása (résztvevők hozzájárulása);

b. a vonatkozó adók és díjak megfizetése és a bejelentések az illetékes hatóságokhoz (az érintett Társszervező jogi kötelezettsége);

c. a nyertesek kiválasztásával és nyertesek bemutatásával kapcsolatos promóciós tevékenység céljából a fenti 18. pont (ii) alpontjában meghatározott személyes adatok és fényképek felhasználása (a nyertesek hozzájárulása);

d. Személyes Adatok (keresztnév, vezetéknév, település az állandó lakcímből és a nyeremény) felhasználása a Nyereményjáték eredményének átláthatósága, megismerhetőségének biztosítása a résztvevőkkel szemben és a jelen Általános Szabályok 14. pontjának és a Különös Szabályok megfelelő rendelkezéseinek teljesítése (a Társszervezők jogos érdeke, mint a Nyereményjáték nyerteseinek a megismerhetősége);

e. panaszok kezelése a Nyereményjátékok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban (a Társszervezők jogos érdeke, mint a Nyereményjátékok lebonyolításának tisztasága);

f. az Általános Szabályok és/vagy Különös Szabályok végrehajtása és/vagy bírósági és/vagy egyéb jogi vagy közigazgatási eljárásban azok védelme, beleértve a lehetséges jogsértések kivizsgálását is (a Társszervezők jogos érdeke, mint a Nyereményjátékok lebonyolításának tisztasága);

g. archiválási tevékenység, amennyiben azt az érintett Társszervezőre vonatkozó helyi jogszabályok előírják (az érintett Társszervező jogi kötelezettsége).

(vi) Azokban az esetekben ahol a résztvevők hozzájárulása a Személyes Adatok kezelésének a jogalapja (18. pont (v) alpontban részletezve), a résztvevőknek jogukban áll bármikor visszavonni a hozzájárulást [elérhetőségi adatok, ahol a hozzájárulás visszavonható]. Ha a résztvevő visszavonja a Nyereményjátékban való részvételre vonatkozó hozzájárulását, akkor a továbbiakban már nem jogosult részt venni a Nyereményjátékban és nem lehet jogosult a nyereményre. Ha a nyertesek visszavonják hozzájárulásukat személyes adataik és fényképük 18. pont (v) c. alpont szerinti promóciós és hirdetési célú adatkezelése tekintetében, a Társszervezők az ilyen adatok és fényképeket tartalmazó reklám és promóciós anyagok megváltoztatáshoz szükséges ésszerű időt követően megszűntetik ezen személyes adatok és fényképek kezelését, anélkül, hogy ez érintené a személyes adatok más jogalapon történő adatkezelését.

(vii) Azok, akik a Nyereményjátékban történő részvételhez szükséges adatokat nem adják meg, nem vesznek részt a Nyereményjátékban és a nyereményre sem lehetnek jogosultak. Továbbá amennyiben a nyertesek nem szolgáltatnak olyan további személyes adatokat (pl. adóazonosító jel), amelyek a Társszervezők adófizetési és/vagy jelentési kötelezettségének teljesítéshez szükséges, megakadályozza nyeremények átadását. 

(viii) A Társszervezők az alábbi esetekben oszthatnak meg Személyes Adatokat más címzettekkel az alkalmazandó adatvédelmi előírásoknak megfelelően: 

a. a Társszervezők által megbízott adatfeldolgozók az adatkezelők nevében történő adatkezelési feladatok ellátásához (lásd a www.rd.hu/adatvédelem 4.1 pontját).

b. ha a Társszervező köteles az adatokat nyilvánosságra hozni valamely jogi kötelezettség vagy egy bírósági, hatósági vagy kormányzati szerv döntésének teljesítése érdekében.

c. hatóságoknak vagy más címzetteknek (pl. eljárást kezdeményezők, ügyvédek, képviselők) a 18. pont (v) e. és f. alpontja szerint.

(ix) A Személyes Adatok a Nyereményjátékkal kapcsolatos célból a Nyereményjáték időtartama, a 14. pont szerint a nyeremény átvételére nyitva álló 90 napos jogvesztő határidő és egy ezt követő 3 éves időszak alatt lesznek tárolva, kivéve, ha a személyes adatok tárolása jogi előírás teljesítése miatt hosszabb ideig szükséges.

(x) A résztvevőknek joga van:

a. az érintett Társszervezőtől visszajelzést kapni arról, hogy Személyes Adatai kezelése folyamatban van-e, és adatkezelés esetén tájékoztatást kapni Személyes Adatai kezeléséről a GDPR 15. cikkben meghatározottak szerint és Személyes Adataikhoz hozzáférni;

b. pontatlan Személyes Adatai helyesbítéséhez, személyes adatai kiegészítéshez a GDPR 16. cikknek megfelelően;

c. Személyes Adatainak törléséhez a GDPR 17. cikkben meghatározott indokok (pl. ha a Személyes Adatok már nem szükségesek a Nyereményjáték szervezéséhez és lebonyolításához, vagy ha a résztvevő visszavonta a beleegyezését) valamelyikének fennállása esetén;

d. Személyes Adatai kezelésének korlátozását kérni a GDPR 18. cikkben meghatározott feltételek esetében (pl. ha a résztvevő vitatja a Személyes Adatok pontosságát, akkor az adatkezelés a Személyes Adatok pontosságának ellenőrzéséig korlátozható, vagy ha az adatkezelés jogellenes, és a résztvevő előnyben részesíti az adatkezelés korlátozását a Személyes Adatok törlésével szemben);

e. tiltakozni Személyes Adatai jogos érdeken alapuló további kezelése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – lásd még 18. pont (v) alpont) ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból. A Társszervezők (közös adatkezelők) ezt követően nem kezelhetik az a Személyes Adatokat, kivéve, ha az adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f. a GDPR 20. cikkben meghatározott esetben Személyes Adatai adathordozhatóságához, azaz ilyen esetben joga van személyes adatait a Társszervezőktől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

(xi) A résztvevők jogaikat gyakorolhatják a következő elérhetőségen keresztül: Telefon: (06-1) 296-3600 (nem emelt díjas). E-mail cím: HU-CS@tarsago.com. Postacím: Tarsago Kft., 1970 Budapest.

(xii) A résztvevők személyes adataik kezelésével kapcsolatban panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu).

19. A jelen Általános Szabályok határozzák meg a Társszervezők által közösen szervezett összes Nyereményjáték általános szabályait és feltételeit. A Különös Szabályok határozzák meg a további feltételeket, mint például a további részvételi feltételeket és a nyereményeket. A jelen Általános Szabályok és a Különös Szabályok közötti eltérés esetén a Különös Szabályok az irányadók.

20. A Társszervezők fenntartják a jogot, hogy kizárjanak minden olyan résztvevőt a nyereményjátékból, aki megszegi a jelen Általános Szabályokat, vagy az irányadó Különös Szabályokat, vagy nem felel meg valamely ezen szabályokban vagy promóciós anyagban meghatározott részvételi feltételnek.

21. A Társszervezők a helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben fenntartják a jogot, hogy töröljenek vagy elhalasszanak bármely nyereményjátékot, és/vagy módosítsák a jelen Általános Szabályokat vagy bármely nyereményjáték Különös Szabályait.

22. A Nyereményjátékok résztvevői a nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadják az Általános Szabályokat és a Különös Szabályokat.

23. A jelen Általános Szabályok valamint a Nyereményjátékok Különös Szabályai és az ezekben bekövetkező bármilyen változás, továbbá minden egyéb, a Nyereményjátékokra vonatkozó információ díjmentesen elérhetők a www.rd.hu honlapon. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Nyereményjátékokkal kapcsolatban, azt a következő elérhetőségen teheti meg: HU-CS@tarsago.hu.
 

A 3. NAGY TARSAGO NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A 3. Nagy Tarsago Nyereményjáték aktuális periódusa 2018. június 1-jén kezdődik és 2020. január 27-én zárul.

2. A Társszervezők által közösen szervezett 3. Nagy Tarsago Nyereményjátékban az alábbi díjak kerülnek kisorsolásra:

(i) Fődíj, amely egy bruttó 100 000 euró értékű pénznyeremény,

(ii) 2. díj – 10 darab tárgynyeremény, Arlingten férfi karóra egyenként bruttó 170 euró értékben,

(iii) 3. díj – 30 darab tárgynyeremény, gyöngy ékszerszett egyenként bruttó 120 euró értékben, továbbá

(iv) 4. díj – 60 darab tárgynyeremény, konyhai robotgép egyenként bruttó 45 euró értékben.

3. A nyereményjátékon való részvétel nyitott mindenki számára, aki névre szóló sorsolási dokumentumot tartalmazó promóciós anyagot kap valamely Társszervezőtől, vagy egyéb módon meghívást kap a részvételre. A felkínált részvételi lehetőség érvényesíthető azáltal, ha a sorsolási dokumentumot az adott promóciós anyagban leírtaknak megfelelően és az előírt határidőn belül visszaküldik annak a Társszervezőnek, akitől azt a megkeresett személy kapta, vagy azáltal, hogy a promóciós anyagban jelzett más módon fejezi ki a nyereményjátékban való részvételére vonatkozó szándékát (pl. interneten keresztül, e-mailben, telefonon vagy más megengedett kommunikációs eszközön keresztül) az előírt határidőn belül. A válaszadási határidőt az adott promóciós anyagok tartalmazzák és promóciónként eltérőek lehetnek.

4. Bizonyos esetekben a promóciós anyagok címzettje automatikusan bekerül a Nyereményjáték résztvevői közé az alkalmazandó jogszabályok, különösen a GDPR betartása mellett. E Különös Szabályok alkalmazásában a Nyereményjátékba történő automatikus bekerülés azt jelenti, hogy a promóciós anyagok címzettjét az érintett Társszervező a Nyereményjátékban a promóciós anyagnak nevére történő kiállítása pillanatában benevezi, és így a címzettnek nem szükséges a részvételi szándékát jeleznie azt követően, hogy a promóciós anyagot megkapta. Az ilyen automatikus részvételre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen feltüntetésre kerül az adott promóciós anyagban.

5. A résztvevők, akik a fent meghatározott nyereményjáték időszakban több részvételi felhívásra is válaszolnak, többszörösen bekerülnek a sorsolásba. A nyerési esély minden egyes részvétellel növekszik. Ugyanazon résztvevő egyszerre legfeljebb 50 sorsolási számmal vehet részt a sorsoláson egy és ugyanazon promóciós dokumentum alapján, tehát az adott promóciós ajánlattól függően 1–50 eséllyel.

6. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

7. A nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2020. február 17-én. A sorsolás sorsolási programmal történik. Minden egyes nyereményre egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a 3. Nagy Tarsago Nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül.

g) A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2020. február 24-én kerül közzétételre. A 3. Nagy Tarsago Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.
 

A FŐDÍJ EXTRA KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A Fődíj Extrát a Fődíj nyertese kapja, ha válaszát, amellyel a Fődíj nyerteseként kisorsolásra került, az adott sorsolási dokumentumban meghatározott módon és határidőn belül küldte vissza.

2. A Fődíj Extra összege a promóciós ajánlatok szerint változhat. A Fődíj nyertese olyan értékben jogosult a Fődíj Extrára, amely értékkel abban a promócióban szerepelt, amelyre adott válaszával megnyerte a Fődíjat.

3. A Fődíj Extra tekintetében a 3. Nagy Tarsago Nyereményjáték Különös Szabályai megfelelően alkalmazandók.
 

A GYORSASÁGI KÜLÖNDÍJ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték társszervezői a Tarsago Česká republika, s.r.o., a Tarsago Kft., a Tarsago Romania S.R.L. és a Tarsago Slovensko, s.r.o. A Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Romániában és a Szlovák Köztársaságban kerül közösen megrendezésre.

2. A Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték 2018. június 1-jén kezdődik és 2020. január 27-én zárul.

3. A Gyorsasági Különdíj egy bruttó 20 000 euró értékű nyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja, és amennyiben a nyeremény tárgynyeremény, akkor az áfát is. Az adók és járulékok a nyertest terhelik, és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

4. A Gyorsasági Különdíj attól függően vagy pénznyeremény vagy személygépkocsi vagy egyéb tárgynyeremény, hogy a Gyorsasági Különdíj nyertese a különdíjat milyen formában megjelenítő promóciós anyag alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Abban az esetben, ha az adott promóciós anyag a Gyorsasági Különdíjat több formában tünteti fel és a díj formája a résztvevő választásától függ, akkor a Gyorsasági Különdíj formáját a megrendelő a megrendeléssel együtt köteles kiválasztani. A Gyorsasági Különdíj nyertese a gépkocsit vagy egyéb tárgynyereményként megjelenítő promóciós anyag esetén is jogosult a Gyorsasági Különdíjat pénznyereményként kérni.

5. Bárki, aki valamely Társszervező ajánlatában, promóciójában szereplő valamely terméket a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakában megküldött promóciós anyagban) belül megrendel, részt vesz a Társszervezők által közösen szervezett Gyorsasági Különdíj Nyereményjátékban.

A részvételi felhívást tartalmazó promóciós anyagok egyaránt eljuttathatók postai úton, kiadványokon keresztül, interneten keresztül, e-mailben, telefonon és/vagy telemarketing kampány útján vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján. A megrendelést az adott promóciós anyagban meghatározott úton és módon (pl. válaszlevélben postai úton, e-mailben, internetes honlapon, telefonon keresztül) szükséges eljuttatni a promóciós anyagot kiküldő Társszervezőnek.

A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a 7 napon belüli megrendelés a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező megrendelést jelenti.

6. A részvétel megrendeléshez kötött.

7. A Gyorsasági Különdíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Gyorsasági Különdíj Nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül. A sorsolás sorsolási programmal közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2020. február 17-én.

8. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2020. február 24-én kerül közzétételre. A Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.
 

A GYORSASÁGI KÜLÖNDÍJ BÓNUSZ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. Ha a Gyorsasági Különdíj nyertese olyan termék megrendelésével kerül kisorsolásra, amely szerepel a Gyorsasági Különdíj Bónusz kampányban, a nyertese jogosult a Gyorsasági Különdíj Bónuszra az adott promócióban meghatározott részletek és szabályok szerint.

2. Az adott promócióban szereplő szabályoktól függően a Gyorsasági Különdíj Bónusz értéke a következők szerint alakul:

(i) bruttó 1000 euró, ha a nyertes a Gyorsasági Különdíj Bónusz kampányba tartozó 1 terméket rendelt meg az adott promócióban meghatározottak szerint; vagy

(ii) bruttó 2000 euró, ha a nyertes a Gyorsasági Különdíj Bónusz kampányba tartozó legalább 2 terméket rendelt meg az adott promócióban meghatározottak szerint.

3. A Gyorsasági Különdíj Bónusz attól függően vagy pénznyeremény vagy egyéb tárgynyeremény, hogy a Gyorsasági Különdíj nyertese a Gyorsasági Különdíj Bónuszt milyen formában megjelenítő promóciós anyag alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Amennyiben a Gyorsasági Különdíj Bónusz tárgynyeremény, akkor nyeremény fenti értéke a fizetendő adók és járulékok összege mellett az áfát is magában foglalja.

4. A Gyorsasági Különdíj Bónusz formája és a bónusz formájának a résztvevők általi kiválasztása tekintetében a Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték Különös Szabályai megfelelően alkalmazandók.
 

AZ EXPRESSZ-DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A Expressz-díj Nyereményjáték 2018. június 1-jén kezdődik és 2020. január 27-én zárul.

2. Az Expressz-díj egy bruttó 8000 euró értékű nyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja, és amennyiben a nyeremény tárgynyeremény, akkor az áfát is. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

3. Az Expressz-díj attól függően vagy pénznyeremény, vagy személygépkocsi, vagy egyéb tárgynyeremény, hogy az Expressz-díj nyertese a díjat milyen formában megjelenítő promóciós anyag alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Abban az esetben, ha az adott ajánlat az Expressz-díjat több formában tünteti fel és díj formája a résztvevő választásától függ, akkor az Expressz-díj formáját a résztvevő a válaszában köteles kiválasztani. Az Expressz-díj nyertese a gépkocsit vagy egyéb tárgynyereményként megjelenítő promóciós anyag esetén is jogosult az Expressz-díjat pénznyereményként kérni.

4. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a választ a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakában megküldött a promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós anyagban megadott módon. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a válaszdokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

5. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

6. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2020. február 17-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. Az Expressz-díjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél az Expressz-díjra jelentkező összes résztvevő közül.

7. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2020. február 24-én kerül közzétételre. Az Expressz-díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.
 

A SZUPER-DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
1. A Szuper-díj Nyereményjáték 2018. június 1-én kezdődik és 2020. január 27-én zárul

2.  A Szuper-díj egy bruttó 6000 euró értékű pénznyeremény.

3. Az adott promóciós anyagokban szereplő szabályoknak megfelelően a Szuper-díj nyertese jogosult lehet egy legfeljebb bruttó 1000 eurós bónuszra a promóciós ajánlattól függően. A Szuper-díj nyertese olyan értékben jogosult a bónuszra, amely értékkel abban a promócióban szerepelt, amelyre adott válaszával megnyerte a Szuper-díjat.

4. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a Szuper-díj nyereményjátékban:

(i) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

(ii) A  Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2018. május 31-én közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Szuper-díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

(iii) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2020. február 17-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

(iv) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, illetve felhasználásra a promóciós anyagokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek.

(v) A címzetteknek, akik részt szeretnének venni a Szuper-díj nyereményjátékban, érvényesíteniük kell az elősorsolási számaikat. Az elősorsolási szám a promóciós anyagokban foglaltak szerint érvényesíthető a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a promóciós anyagban) belül vagy az elősorsolási számot tartalmazó részvételi dokumentum visszaküldésével (annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot a címzett kapta), vagy a promóciós anyagban meghatározott egyéb módon (pl. az elősorsolási számot kiküldő Társszervezőnél telefonon történő regisztrációval). A résztvevőknek az érvényesítés során szigorúan követnie kell a promóciós anyagban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti. 

(vi) A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (kapcsolattartási adatok és érvényesített elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

(vii) A nyertes azonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani:

a. A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben érvényesített elősorsolási számokkal;

b. Az a résztvevő lesz a Szuper-díj nyertese, akinek a megfelelően érvényesített elősorsolási száma megegyezik a nyertes elősorsolási számmal. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó promóciós anyagot kapta, elmulasztotta érvényesíteni ezt az elősorsolási számot, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Szuper-díj nyertese, akinek a megfelelően érvényesített elősorsolási száma a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

(viii)A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

(ix) A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2020. február 24-én kerül közzétételre. A Szuper-díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.
 

A NYÁRI ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A Társszervezők által közösen szervezett Nyári Elősorsolási díj Nyereményjáték 2018. június 26-án kezdődik és 2018. július 30-án zárul. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

2. A Nyári Elősorsolási díj egy bruttó 1000 euró értékű pénznyeremény.

3. A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

4. A Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2018. május 21-én közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Nyári Elősorsolási díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

5. A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2018. augusztus 21-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

6. Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek.

7. A címzetteknek, akik szeretnének részt venni a Nyári Elősorsolási díj nyereményjátékban, vissza kell küldeniük az elősorsolási számaikat tartalmazó részvételi dokumentumaikat a kézhezvételtől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött a promóciós anyagban) belül annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot kapták. Az elősorsolási számokat tartalmazó részvételi dokumentumok visszaküldésénél a résztvevőknek szigorúan követnie kell a promóciós ajánlatban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

8. A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (kapcsolattartási adatok és elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

9. A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani: – A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben visszaküldött elősorsolási számokkal; – Az a résztvevő lesz a Nyári Elősorsolási díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmaz. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó dokumentumot kapta, elmulasztotta e részvételi dokumentumot megfelelően visszaküldeni, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Nyári Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma tartalmazza azt az elősorsolási számot, amely a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

10. A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2018. szeptember 3-án kerül közzétételre. A Nyári Elősorsolási Díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.
 

A PRÉMIUM ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A Társszervezők által közösen szervezett Prémium elősorsolási díj Nyereményjáték 2018. július 23-án kezdődik és 2018. augusztus 29-én zárul. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

2. A Prémium elősorsolási díj egy bruttó 900 euró értékű pénznyeremény.

3. A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

4. A Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2018. május 21-én közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Prémium elősorsolási díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

5. A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2018. szeptember 18-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

6. Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek.

7. A címzetteknek, akik szeretnének részt venni a Prémium elősorsolási díj nyereményjátékban, vissza kell küldeniük az elősorsolási számaikat tartalmazó részvételi dokumentumaikat a kézhezvételtől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött a promóciós anyagban) belül annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot kapták. Az elősorsolási számokat tartalmazó részvételi dokumentumok visszaküldésénél a résztvevőknek szigorúan követnie kell a promóciós ajánlatban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

8. A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (kapcsolattartási adatok és elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

9. A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani: – A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben visszaküldött elősorsolási számokkal; – Az a résztvevő lesz a Prémium elősorsolási díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmaz. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó dokumentumot kapta, elmulasztotta e részvételi dokumentumot megfelelően visszaküldeni, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Prémium elősorsolási díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma tartalmazza azt az elősorsolási számot, amely a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

10. A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2018. szeptember 25-én kerül közzétételre. A Prémium elősorsolási díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

A PALERMO ÁGYNEMŰSZETT NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI (KIVONAT)
1. A Palermo ágyneműszett nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon. A részvétel megrendeléshez kötött.

2. A Palermo ágyneműszett nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorsolásnak minősül.

3. A sorsoláson a postai úton kiküldött Vita Senior Plus étrend-kiegészítő sorozat ajánlat (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha az ajánlat kézhezvételétől számított 7 napon belül megrendelik a felajánlott étrend-kiegészítő sorozatot postai úton a sorsolási dokumentum visszaküldésével és az legkésőbb a levélen a címzés felett található postázási időpontot követő 21 napon belül beérkezik a Tarsago Magyarország Kft-hez.

4. A Tarsago Magyarország Kft. 10 nyertest sorsol ki, nyereményük nyertesenként 1 Palermo ágyneműszett (két összekapcsolható paplan és egy párna), melynek értéke: 12 990 Ft.

5. A sorsolást sorsolási programmal 2018. október 2-án 10 órakor tartjuk a Tarsago Magyarország Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem működik közre a nyeremény átadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat) a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

6. A nyerteseket azonnal postai úton értesítjük.

7. A nyeremények adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli.

8. Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

9. A nyertesek (név és település) és nyereményeik a www.rd.hu honlapon 2018. október 9-én kerülnek közzétételre.

10. A Palermo ágyneműszett nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai 6) pontja tartalmazza, amely értelemszerűen alkalmazandó.
 

A KARÁCSONYI DUPLÁZÓ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A KARÁCSONYI DUPLÁZÓ nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon. A részvétel megrendeléshez kötött.

2. A KARÁCSONYI DUPLÁZÓ nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorsolásnak minősül.

3. A sorsoláson a 2018. október 24-én postai úton kiküldött karácsonyi katalógus (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha rendelnek a katalógusból és a postai úton visszaküldött sorsolási dokumentum a megrendeléssel együtt legkésőbb 2018. december 20-ig beérkezik a Tarsago Magyarország Kft-hez.

4. A nyeremény: a nyertesként kisorsolt személy által a katalógusból megrendelt termék(ek) ára és a csomagolási és szállítási költség összegének kétszerese, legfeljebb azonban összesen 88 880 Ft (maximális nyereményösszeg). A nyertes az általa megrendelt termék(ek) árának és a csomagolási és szállítási költségnek a dupla összegére – de legfeljebb 88 880 Ft-ra (maximális nyereményösszegre) – jogosult és ez az összeg kerül átutalásra részére figyelemmel a nyeremény maximális összegére. Ennek megfelelően amennyiben a nyertes a megrendelt termék(ek) árát és a csomagolási és szállítási költséget a nyereményátadás időpontjáig még részben vagy egészben nem fizette ki, akkor e fizetési kötelezettség továbbra is terheli.

5. A sorsolást sorsolási programmal 2019. január 8-án délelőtt 10:00 órakor tartjuk a Tarsago Magyarország Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. A nyereményre 1 nyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem közreműködik a nyeremény átadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat, illetve nem adja meg az átutaláshoz szükséges adatokat) a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

6. A nyertest azonnal postai úton értesítjük.

7. A nyeremény adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli.

8. Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

9. A nyertes (név és település) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2019. január 15-én kerül közzétételre.

10. A KARÁCSONYI DUPLÁZÓ nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai 6) pontja tartalmazza, mely értelemszerűen alkalmazandó.
 

AZ ŐSZI ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A Társszervezők által közösen szervezett Őszi Elősorsolási Díj Nyereményjáték 2018. november 29-én kezdődik és 2018. december 20-án zárul. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

2. Az Őszi Elősorsolási Díj egy bruttó 900 euró értékű pénznyeremény.

3. A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

4. A Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2018. szeptember 19-én közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van az Őszi Elősorsolási Díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

5. A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2019. január 15-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

6. Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek.

7. A címzetteknek, akik szeretnének részt venni az Őszi Elősorsolási Díj nyereményjátékban, vissza kell küldeniük az elősorsolási számaikat tartalmazó részvételi dokumentumaikat a kézhezvételtől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött a promóciós anyagban) belül annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot kapták. Az elősorsolási számokat tartalmazó részvételi dokumentumok visszaküldésénél a résztvevőknek szigorúan követnie kell a promóciós ajánlatban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

8. A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (kapcsolattartási adatok és elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

9. A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani: – A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben visszaküldött elősorsolási számokkal; – Az a résztvevő lesz az Őszi Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmaz. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó dokumentumot kapta, elmulasztotta e részvételi dokumentumot megfelelően visszaküldeni, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz az Őszi Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma tartalmazza azt az elősorsolási számot, amely a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

10. A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2019. január 22-én kerül közzétételre. Az Őszi Elősorsolási Díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.
 

AZ ÜNNEPI SAPPHIRE ÉKSZERSZETT NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI (KIVONAT)
1. Az Ünnepi Sapphire ékszerszett nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon. A részvétel megrendeléshez kötött.

2. Az Ünnepi Sapphire ékszerszett nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorsolásnak minősül.

3. A sorsoláson a postai úton kiküldött Dekoratív papír-írószer katalógus ajánlat (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha az ajánlat kézhezvételétől számított 7 napon belül legalább egy terméket rendelnek postai úton a sorsolási dokumentum visszaküldésével és az legkésőbb a levélen a címzés felett található postázási időpontot követő 21 napon belül beérkezik a Tarsago Magyarország Kft-hez.

4. A Tarsago Magyarország Kft. 10 nyertest sorsol ki, nyereményük nyertesenként 1 darab Sapphire ékszerszett Swarovski kristályokkal, melynek értéke: 29 990 Ft.

5. A sorsolást sorsolási programmal 2019. január 8-án 10 órakor tartjuk a Tarsago Magyarország Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem működik közre a nyeremény átadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat) a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

6. A nyerteseket azonnal postai úton értesítjük.

7. A nyeremények adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli.

8. Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

9. A nyertesek (név és település) és nyereményeik a www.rd.hu honlapon 2019. január 15-én kerülnek közzétételre.

10. Az Ünnepi Sapphire ékszerszett nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai 6) pontja tartalmazza, amely értelemszerűen alkalmazandó.
 

A VIP-DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A VIP-díj Nyereményjáték 2019. január 14-én kezdődik és 2019. július 9-én zárul.

2. A VIP-díj egy bruttó 500 euró értékű pénznyeremény.

3. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

4. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a választ a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakában megküldött a promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós anyagban megadott módon. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a válaszdokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

5. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

6. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2019. július 30-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. A VIP-díjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a VIP-díjra jelentkező összes résztvevő közül.

7. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2019. augusztus 6-án kerül közzétételre. A VIP-díj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.
 

A HÚSVÉTI ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A Húsvéti Elősorsolási Díj Nyereményjáték 2019. február 18-án kezdődik és 2019. március 15-én zárul.

2. A Húsvéti Elősorsolási Díj egy bruttó 1000 euró értékű pénznyeremény.

3. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a Húsvéti Elősorsolási Díj nyereményjátékban:

(i) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

(ii) A Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2019. január 15-én közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Húsvéti Elősorsolási Díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

(iii) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2019. március 28-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

(iv) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, illetve felhasználásra a promóciós anyagokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek.

(v) A címzetteknek, akik részt szeretnének venni a Húsvéti Elősorsolási Díj nyereményjátékban, érvényesíteniük kell az elősorsolási számaikat. Az elősorsolási szám a promóciós anyagokban foglaltak szerint érvényesíthető a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a promóciós anyagban) belül vagy az elősorsolási számot tartalmazó részvételi dokumentum visszaküldésével (annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot a címzett kapta), vagy a promóciós anyagban meghatározott egyéb módon (pl. az elősorsolási számot kiküldő Társszervezőnél telefonon történő regisztrációval). A résztvevőknek az érvényesítés során szigorúan követnie kell a promóciós anyagban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

(vi) A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (kapcsolattartási adatok és érvényesített elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

(vii) A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani:

a. A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben érvényesített elősorsolási számokkal;

b. Az a résztvevő lesz a Húsvéti Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően érvényesített elősorsolási száma megegyezik a nyertes elősorsolási számmal. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó promóciós anyagot kapta, elmulasztotta érvényesíteni ezt az elősorsolási számot, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Húsvéti Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően érvényesített elősorsolási száma a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

(viii) A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

(ix) A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2019. április 8-án kerül közzétételre. A Húsvéti Elősorsolási Díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.
 

A TAVASZI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A Tavaszi díj Nyereményjáték 2019. március 4-én kezdődik és 2019. április 5-én zárul.

2. A Tavaszi díj egy bruttó 1500 euró értékű nyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja, és amennyiben a nyeremény tárgynyeremény, akkor az áfát is. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

3. A Tavaszi díj attól függően pénznyeremény vagy tárgynyeremény, hogy a Tavaszi díj nyertese a díjat milyen formában megjelenítő promóciós anyag alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. A Tavaszi díj nyertese a díjat tárgynyereményként megjelenítő promóciós anyag esetén is jogosult a Tavaszi díjat pénznyereményként kérni.

4. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a választ a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakában megküldött a promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós anyagban megadott módon. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a válaszdokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

5. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

6. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2019. április 25-én. A sorsolás sorsolási programmal történik. A Tavaszi díjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Tavaszi díjra jelentkező összes résztvevő közül.

7. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2019. május 2-án kerül közzétételre. A Tavaszi díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.
 

AZ ELEKTROMOS SZELETELŐ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI (KIVONAT)
1. Az Elektromos szeletelő nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon. A részvétel megrendeléshez kötött.

2. Az Elektromos szeletelő nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorsolásnak minősül.

3. A sorsoláson a postai úton kiküldött Ginkgo biloba étrend-kiegészítő sorozat ajánlat (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha az ajánlat kézhezvételétől számított 7 napon belül megrendelik a sorozatot postai úton a sorsolási dokumentum visszaküldésével és az legkésőbb a levélen a címzés felett található postázási időpontot követő 21 napon belül beérkezik a Tarsago Magyarország Kft.-hez.

4. A Tarsago Magyarország Kft. 10 nyertest sorsol ki, nyereményük nyertesenként 1 darab Elektromos szeletelő, melynek értéke: 11 900 Ft.

5. A sorsolást sorsolási programmal 2019. április 25-én 10 órakor tartjuk a Tarsago Magyarország Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem működik közre a nyeremény átadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat) a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

6. A nyerteseket azonnal postai úton értesítjük.

7. A nyeremények adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli.

8. Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

9. A nyertesek (név és település) és nyereményeik a www.rd.hu honlapon 2019. május 2-án kerülnek közzétételre.

10. Az Elektromos szeletelő nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai 6) pontja tartalmazza, amely értelemszerűen alkalmazandó.
 

A PRESZTÍZS ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A Presztízs Elősorsolási Díj Nyereményjáték 2019. március 29-én kezdődik és 2019. május 21-én zárul.

2. A Presztízs Elősorsolási Díj egy bruttó 2500 euró értékű pénznyeremény.

3. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a Presztízs Elősorsolási Díj nyereményjátékban:

(i) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

(ii) A Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2019. január 15-én közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Prezstízs Elősorsolási Díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

(iii) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2019. június 6-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

(iv) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, illetve felhasználásra a promóciós anyagokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek.

(v) A címzetteknek, akik részt szeretnének venni a Presztízs Elősorsolási Díj nyereményjátékban, érvényesíteniük kell az elősorsolási számukat. Az elősorsolási szám a promóciós anyagokban foglaltak szerint érvényesíthető a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a promóciós anyagban) belül vagy az elősorsolási számot tartalmazó részvételi dokumentum visszaküldésével (annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot a címzett kapta), vagy a promóciós anyagban meghatározott egyéb módon (pl. az elősorsolási számot kiküldő Társszervezőnél telefonon történő regisztrációval). A résztvevőknek az érvényesítés során szigorúan követniük kell a promóciós anyagban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

(vi) A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (kapcsolattartási adatok és érvényesített elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

(vii) A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani: a. A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben érvényesített elősorsolási számokkal; b. Az a résztvevő lesz a Presztízs Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően érvényesített elősorsolási száma megegyezik a nyertes elősorsolási számmal. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó promóciós anyagot kapta, elmulasztotta érvényesíteni ezt az elősorsolási számot, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Presztízs Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően érvényesített elősorsolási száma a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

(viii) A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

(ix) A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2019. június 14-én kerül közzétételre. A Presztízs Elősorsolási Díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.
 

A TAVASZI DUPLÁZÓ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
1. A Tavaszi Duplázó Nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon. A részvétel megrendeléshez kötött.

2. A TAVASZI DUPLÁZÓ nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorsolásnak minősül.

3. A sorsoláson a 2019. március 29-én postai úton kiküldött tavaszi katalógus (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha rendelnek a katalógusból és a postai úton visszaküldött sorsolási dokumentum a megrendeléssel együtt legkésőbb 2019. május 10-ig beérkezik a Tarsago Magyarország Kft.-hez.

4. A nyeremény: a nyertesként kisorsolt személy által a katalógus ajánlatából megrendelt termék(ek) ára és a csomagolási és szállítási költség összegének kétszerese, legfeljebb azonban összesen 124 140 Ft (maximális nyereményösszeg). A nyertes az általa megrendelt termék(ek) árának és a csomagolási és szállítási költségnek a dupla összegére – de legfeljebb 124 140 Ft-ra (maximális nyereményösszegre) – jogosult és ez az összeg kerül átutalásra részére figyelemmel a nyeremény maximális összegére. Ennek megfelelően amennyiben a nyertes a megrendelt termék(ek) árát és a csomagolási és szállítási költséget a nyereményátadás időpontjáig még részben vagy egészben nem fizette ki, akkor e fizetési kötelezettség továbbra is terheli.

5. A sorsolást sorsolási programmal 2019. május 22-én délelőtt 10.00 órakor tartjuk a Tarsago Magyarország Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. A nyereményre 1 nyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem működik közre a nyereményátadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat, illetve nem adja meg az átutaláshoz szükséges adatokat) a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

6. A nyertest azonnal postai úton értesítjük.

7. A nyeremény adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli.

8. Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

9. A nyertes (név és település) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2019. június 3-án kerül közzétételre.

10. A TAVASZI DUPLÁZÓ nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai 6) pontja tartalmazza, mely értelemszerűen alkalmazandó.

 

A MÍNEA ÉKSZERSZETT NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI:

1. A Mínea ékszerszett nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon. A részvétel megrendeléshez kötött.

2. A Mínea ékszerszett nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorolásnak minősül.

3. A sorsoláson a postai úton kiküldött Magnézium és kálium étrend-kiegészítő sorozat ajánlat (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha az ajánlat kézhezvételétől számított 7 napon belül megrendelik a felajánlott étrend-kiegészítő sorozatot postai úton a sorsolási dokumentum visszaküldésével és az legkésőbb a levélen a címzés felett található postázási időpontot követő 21 napon belül beérkezik a Tarsago Magyarország Kft-hez. 

4. A Tarsago Magyarország Kft. 10 nyertest sorsol ki, nyereményük nyertesenként egy Mínea ékszerszett (egy pár fülbevaló és egy medál), melynek értéke: 9500 Ft.

5. A sorsolást sorsolási programmal 2019. október 8-án 10 órakor tartjuk a Tarsago Magyarország Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem közreműködik a nyeremény átadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat) a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

6. A nyerteseket azonnal postai úton értesítjük.

7. A nyeremények adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli.

8. Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

9. A nyertesek (név és település) és nyereményeik a www.rd.hu honlapon 2019. október 15-én kerülnek közzétételre.

10. A Mínea ékszerszett nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a (2018. június 1-től 2020. január 27-ig érvényes) Nyereményjátékok Általános Szabályai 6) és 17) pontjai tartalmazzák, melyek értelemszerűen alkalmazandók.

 

SZERENCSE KAMPÁNYDÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Társszervezők által közösen szervezett Szerencse Kampánydíj nyereményjáték 2019. október 15-én kezdődik és 2019. november 5-én zárul. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől. A Szerencse Kampánydíj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a fenti nyereményjáték időszak kezdetét követően a Társszervezők által kiküldött ajánlatok valamelyikére határidőben válaszolnak.

2. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2019. november 26-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. A Szerencse Kampánydíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Szerencse kampánydíjra jelentkező összes résztvevő közül.

3. A Szerencse Kampánydíj egy bruttó 500 euró értékű pénznyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

4. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumokat a sorsolási dokumentumok kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött a promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós ajánlatban megadott módon. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a sorsolási dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

5. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2019. december 3-án kerül közzétételre. Az Szerencse Kampánydíj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

AZ ARANY KAMPÁNYDÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI


1. A Társszervezők által közösen szervezett Arany kampánydíj nyereményjáték 2019. szeptember 3-án kezdődik és 2019. október 18-án zárul. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől. Az Arany kampánydíj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a fenti nyereményjáték időszak kezdetét követően a Társszervezők által kiküldött ajánlatok valamelyikére határidőben válaszolnak.

2. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2019. november 26-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. Az Arany kampánydíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél az Arany kampánydíjra jelentkező összes résztvevő közül.

3. Az Arany kampánydíj egy bruttó 777 euró értékű pénznyeremény. A bruttó nyeremény érték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

4. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumokat a sorsolási dokumentum kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós ajánlatban megadott módon. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a sorsolási dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

5. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2019. december 5-én kerül közzétételre. Az Arany kampánydíj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

A KARÁCSONYI DÍJ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Karácsonyi díj nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon. A részvétel megrendeléshez kötött.


2. A Karácsonyi díj nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorolásnak minősül.


3. A sorsoláson az 2019. október 29-én postai úton kiküldött karácsonyi katalógus (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha rendelnek a katalógusból és a postai úton visszaküldött sorsolási dokumentum a megrendeléssel együtt legkésőbb 2019. december 2-áig beérkezik a Tarsago Magyarország Kft.-hez.


4. A nyeremény: a nyertesként kisorsolt személy által a katalógus ajánlatából megrendelt termék(ek) ára és a csomagolási és szállítási költség, legfeljebb azonban összesen 62 770 Ft (maximális nyereményösszeg). A nyertes az általa megrendelt termék(ek) árának és a csomagolási és szállítási költségnek összegére – de legfeljebb 62 770 Ft-ra (maximális nyereményösszegre) – jogosult és ez az összeg kerül átutalásra részére figyelemmel a nyeremény maximális összegére. Ennek megfelelően amennyiben a nyertes a megrendelt termék(ek) árát és a csomagolási és szállítási költséget a nyereményátadás időpontjáig még részben vagy egészben nem fizette ki, akkor e fizetési kötelezettség továbbra is terheli.


5. A sorsolást sorsolási programmal 2019. december 17-én délelőtt 10.00 órakor tartjuk a Tarsago Magyarország Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. A nyereményre 1 nyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem működik közre a nyereményátadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat, illetve nem adja meg az átutaláshoz szükséges adatokat) a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.


6. A nyertest azonnal postai úton értesítjük.


7. A nyeremény adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli.


8. Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.


9. A nyertes (név és település) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2020. január 2-án kerül közzétételre.
10. A Karácsonyi díj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai 6) pontja tartalmazza, mely értelemszerűen alkalmazandó.

 

A PRÍMA KAMPÁNYDÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Társszervezők által közösen szervezett Príma kampánydíj nyereményjáték 2019. október 29-én kezdődik és 2019. november 29-én zárul. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől. A Príma kampánydíj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a fenti nyereményjáték időszak kezdetét követően a Társszervezők által kiküldött ajánlatok valamelyikére határidőben válaszolnak.

2. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2019. december 17-én. A sorsolás sorsolási programmal történik. A Príma kampánydíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Príma kampánydíjra jelentkező összes résztvevő közül.

3. A Príma kampánydíj egy bruttó 1250 euró értékű pénznyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

4. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumokat a sorsolási dokumentum kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós ajánlatban megadott módon. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a sorsolási dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

5. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2020. január 2-án kerül közzétételre.

A Príma kampánydíj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

AZ ADVENTI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Társszervezők által közösen szervezett Adventi díj nyereményjáték 2019. november 19-én kezdődik és 2019. december 10-én zárul. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől. Az Adventi díj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a fenti nyereményjáték időszak kezdetét követően a Társszervezők által kiküldött jelen ajánlatra határidőben válaszolnak.

2. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2020. január 9-én. A sorsolás sorsolási programmal történik. Az Adventi díjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél az Adventi díjra jelentkező összes résztvevő közül.

3. Az Adventi díj egy bruttó 1500 euró értékű pénznyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

4. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumokat a sorsolási dokumentum kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós ajánlatban megadott módon. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a sorsolási dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

5. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2020. január 20-án kerül közzétételre. Az Adventi díj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

A JUTALOM KAMPÁNYDÍJ SZABÁLYZATA
1. A Jutalom kampánydíj nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon. 

2. A részvétel nem megrendeléshez kötött. 

3. A 2019. december 9-én kezdődő és 2020. január 5-éig tartó nyereményjáték sorsolásán a Stílusos kiegészítők katalógusa ajánlat (jelen ajánlat) azon címzettjei vehetnek részt, akik az ajánlat alapján történő, illetve jövőbeni megrendelésük kiszolgálása, ügyintézése körében kapcsolattartás érdekében megadják mobilszámukat e sorsolási dokumentum hátoldalán és legkésőbb 2020. január 5-éig beérkezőleg postai úton visszaküldik e sorsolási dokumentumot a Tarsago Kft.-hez. 

4. A Tarsago Kft. 10 nyertest és 10 darab Tissot karórát sorsol ki, értékük egyenként 55 000 Ft. 

5. A sorsolást sorsolási
programmal 2020. január 21-én 10 órakor tartjuk a Tarsago Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem működik közre a nyeremény átadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat) a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt. 

6. A nyerteseket azonnal postai úton értesítjük. 

7. A nyeremények adóját a Tarsago Kft. viseli. 

8. Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről
közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk. 

9. A nyertesek (név és település) és nyereményeik a www.rd.hu honlapon 2020. január 30-án kerülnek közzétételre. 

10. A Jutalom kampánydíj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai 6) pontja tartalmazza, amely értelemszerűen alkalmazandó.

 

A TÉLI ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Téli Elősorsolási Díj Nyereményjáték 2019. november 19-én kezdődik és 2019. december 20-án zárul.

2. A Téli Elősorsolási Díj egy bruttó 900 euró értékű pénznyeremény.

3. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a Téli Elősorsolási Díj nyereményjátékban: (i) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”). (ii) A Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2019. november 26-án közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Téli Elősorsolási Díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt. (iii) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2020. január 9-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”). (iv) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, illetve felhasználásra a promóciós anyagokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek. (v) A címzetteknek, akik részt szeretnének venni a Téli Elősorsolási Díj nyereményjátékban, érvényesíteniük kell az elősorsolási számukat. Az elősorsolási szám a promóciós anyagokban foglaltak szerint érvényesíthető a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a promóciós anyagban) belül vagy az elősorsolási számot tartalmazó részvételi dokumentum visszaküldésével (annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot a címzett kapta), vagy a promóciós anyagban meghatározott egyéb módon (pl. az elősorsolási számot kiküldő Társszervezőnél telefonon történő regisztrációval). A résztvevőknek az érvényesítés során szigorúan követniük kell a promóciós anyagban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti. (vi) A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (kapcsolattartási adatok és érvényesített elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére. (vii) A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani: a. A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben érvényesített elősorsolási számokkal; b. Az a résztvevő lesz a Téli Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően érvényesített elősorsolási száma megegyezik a nyertes elősorsolási számmal. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó promóciós anyagot kapta, elmulasztotta érvényesíteni ezt az elősorsolási számot, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Téli Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően érvényesített elősorsolási száma a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám. (viii) A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől. (ix) A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2020. január 16-án kerül közzétételre. A Téli Elősorsolási Díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

A NYÁRI ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Nyári elősorsolási díj nyereményjáték 2020. július 1-jén kezdődik, és 2020. július 31-én zárul.

2. A Nyári elősorsolási díj egy bruttó 1000 euró értékű pénznyeremény.

3. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a Nyári elősorsolási díj nyereményjátékban:

(i) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”). (ii) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2020. május 14-én közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Nyári elősorsolási díjat megnyerni (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

(iii) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi, és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2020. augusztus 20-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

(iv) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek elhelyezésre a részvételi dokumentumokon, illetve felhasználásra a promóciós anyagokon, amelyeket a Társszervezők juttatnak el a lehetséges résztvevőknek.

(v) A címzetteknek, akik részt szeretnének venni a Nyári elősorsolási díj nyereményjátékban, aktiválniuk kell az elősorsolási számaikat. Az elősorsolási szám a promóciós anyagokban foglaltak szerint aktiválható a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a promóciós anyagban) belül. Az elősorsolási szám aktiválása vagy az elősorsolási számot tartalmazó részvételi dokumentum határidőn belüli visszaküldését (annak a Társszervezőnek, amelytől a részvételi dokumentumot a címzett kapta), vagy a promóciós anyagban meghatározott egyéb módot (pl. az elősorsolási számot kiküldő Társszervezőnél telefonon történő regisztrációját) jelenti. A résztvevőknek az aktiválás során szigorúan követniük kell a promóciós anyagban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

(vi) Az elősorsolási számot aktiválók releváns adatait (kapcsolattartási adatok és aktivált elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

(vii) A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani:

a. A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által aktivált elősorsolási számokkal;

b. Az a résztvevő lesz a Nyári elősorsolási díj nyertese, akinek a megfelelően aktivált elősorsolási száma megegyezik a nyertes elősorsolási számmal. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó promóciós anyagot kapta, elmulasztotta aktiválni ezt az elősorsolási számot, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Nyári elősorsolási díj nyertese, akinek a megfelelően aktivált elősorsolási száma a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

(viii) A részvétel ingyenes, és független a megrendeléstől.

(ix) A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2020. augusztus 27-én kerül közzétételre. A Nyári elősorsolási díj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

A „DALLAMOK ÉS EMLÉKEK” MÉDIAKÖNYV-SOROZAT KAMPÁNYDÍJ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI:

1. A „DALLAMOK ÉS EMLÉKEK” MÉDIAKÖNYV-SOROZAT KAMPÁNYDÍJ nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon. A részvétel megrendeléshez kötött.

2. A „DALLAMOK ÉS EMLÉKEK” MÉDIAKÖNYV-SOROZAT KAMPÁNYDÍJ nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorolásnak minősül.

3. A sorsoláson a postai úton kiküldött Dallamok és emlékek című médiakönyv-sorozat ajánlat (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha az ajánlat kézhezvételétől számított 7 napon belül megrendelik a felajánlott médiakönyv-sorozatot postai úton a sorsolási dokumentum visszaküldésével. A 7 napon belüli megrendelés azt jelenti, hogy a megrendelésnek legkésőbb a levélen a címzés felett található postázási időpontot követő 21 napon belül kell beérkeznie a Tarsago Magyarország Kft-hez.

4. A Tarsago Magyarország Kft. 2 nyertest sorsol ki, nyereményük nyertesenként 1 darab SAMSUNG UE32N5002 LED típusú televízió melynek értéke: 79 999 Ft. (Az érték a szabályok összeállításának időpontjában elérhető kiskereskedelmi ár alapján került meghatározásra. A kiskereskedelmi ár változhat.)

5. A sorsolást sorsolási programmal 2020. augusztus 24-én délelőtt 10 órakor tartjuk a Tarsago Magyarország Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem működik közre a nyeremény átadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat) a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

6. A nyerteseket azonnal postai úton értesítjük.

7. A nyeremények adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli.

8. Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

9. A nyertesek (név és település) és nyereményeik a www.rd.hu honlapon 2020. augusztus 31-én kerülnek közzétételre.

10. A médiakönyv-sorozat kampánydíj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai 6. pontja tartalmazza, mely értelemszerűen alkalmazandó.

 

A PRÉMIUM ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Prémium Elősorsolási Díj nyereményjáték 2020. augusztus 3-án kezdődik, és 2020. szeptember 25-én zárul.

2. A Prémium Elősorsolási Díj egy bruttó 900 euró értékű pénznyeremény.

3. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a Prémium Elősorsolási Díj nyereményjátékban:

(i) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”). (ii) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2020. május 14-én közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Prémium Elősorsolási Díjat megnyerni (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

(iii) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi, és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2020. október 8-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

(iv) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek elhelyezésre a részvételi dokumentumokon, illetve felhasználásra a promóciós anyagokon, amelyeket a Társszervezők juttatnak el a lehetséges résztvevőknek.

(v) A címzetteknek, akik részt szeretnének venni a Prémium Elősorsolási Díj nyereményjátékban, aktiválniuk kell az elősorsolási számaikat. Az elősorsolási szám a promóciós anyagokban foglaltak szerint aktiválható a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a promóciós anyagban) belül. Az elősorsolási szám aktiválása vagy az elősorsolási számot tartalmazó részvételi dokumentum határidőn belüli visszaküldését (annak a Társszervezőnek, amelytől a részvételi dokumentumot a címzett kapta), vagy a promóciós anyagban meghatározott egyéb módot (pl. az elősorsolási számot kiküldő Társszervezőnél telefonon történő regisztrációját) jelenti. A résztvevőknek az aktiválás során szigorúan követniük kell a promóciós anyagban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

(vi) Az elősorsolási számot aktiválók releváns adatait (kapcsolattartási adatok és aktivált elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

(vii) A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani:

a. A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által aktivált elősorsolási számokkal;

b. Az a résztvevő lesz a Prémium Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően aktivált elősorsolási száma megegyezik a nyertes elősorsolási számmal. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó promóciós anyagot kapta, elmulasztotta aktiválni ezt az elősorsolási számot, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Prémium Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően aktivált elősorsolási száma a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

(viii) A részvétel ingyenes, és független a megrendeléstől.

(ix) A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2020. október 15-én kerül közzétételre. A Prémium Elősorsolási Díj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

A GLÜKÓZAMIN PLUSZ C-VITAMIN ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ SOROZAT NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI:

1. A Glükózamin Plusz C-vitamin Étrend-kiegészítő Sorozat Nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon. A részvétel megrendeléshez kötött.

2. A Glükózamin Plusz C-vitamin Étrend-kiegészítő Sorozat Nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorolásnak minősül.

3. A sorsoláson a postai úton kiküldött Glükózamin plusz C-vitamin étrend-kiegészítő sorozat ajánlat (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha az ajánlat kézhezvételétől számított 7 napon belül postai úton megrendelik a felajánlott étrend-kiegészítő sorozatot a sorsolási dokumentum visszaküldésével. A 7 napon belüli megrendelés a levélen a címzés felett található postázási időponttól számított legkésőbb 21 napon belül a Tarsago Magyarország Kft-hez postai úton beérkező megrendelést jelenti.

4. A Tarsago Magyarország Kft. 10 nyertest sorsol ki, nyereményük nyertesenként egy melegítőpárna, melynek értéke: 7490 Ft.

5. A sorsolást sorsolási programmal 2020. október 8-án 10 órakor tartjuk a Tarsago Magyarország Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem működik közre a nyeremény átadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat) a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

6. A nyerteseket azonnal postai úton értesítjük.

7. A nyeremények adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli.

8. Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

9. A nyertesek (név és település) és nyereményeik a www.rd.hu honlapon 2020. október 15-én kerülnek közzétételre.

10. A Glükózamin Plusz C-vitamin Étrend-kiegészítő Sorozat Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a (2020. január 1-jétől 2021. január 27-éig érvényes) Nyereményjátékok Általános Szabályai 6. pontja tartalmazza, melyek értelemszerűen alkalmazandók.

 

AZ ŐSZI ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. Az Őszi Elősorsolási Díj nyereményjáték 2020. szeptember 25-én kezdődik, és 2020. október 30-án zárul.

2. Az Őszi Elősorsolási Díj egy bruttó 1500 euró értékű pénznyeremény.

3. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt az Őszi Elősorsolási Díj nyereményjátékban:

(i) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

(ii) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2020. augusztus 20-án közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van az Őszi Elősorsolási Díjat megnyerni (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

(iii) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi, és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2020. november 18-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

(iv) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek elhelyezésre a részvételi dokumentumokon, illetve felhasználásra a promóciós anyagokon, amelyeket a Társszervezők juttatnak el a lehetséges résztvevőknek.

(v) A címzetteknek, akik részt szeretnének venni az Őszi Elősorsolási Díj nyereményjátékban, aktiválniuk kell az elősorsolási számaikat. Az elősorsolási szám a promóciós anyagokban foglaltak szerint aktiválható a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a promóciós anyagban) belül. Az elősorsolási szám aktiválása vagy az elősorsolási számot tartalmazó részvételi dokumentum határidőn belüli visszaküldését (annak a Társszervezőnek, amelytől a részvételi dokumentumot a címzett kapta), vagy a promóciós anyagban meghatározott egyéb módot (pl. az elősorsolási számot kiküldő Társszervezőnél telefonon történő regisztrációját) jelenti. A résztvevőknek az aktiválás során szigorúan követniük kell a promóciós anyagban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

(vi) Az elősorsolási számot aktiválók releváns adatait (kapcsolattartási adatok és aktivált elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

(vii) A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani:
a. A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által aktivált elősorsolási számokkal;

b. Az a résztvevő lesz az Őszi Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően aktivált elősorsolási száma megegyezik a nyertes elősorsolási számmal. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó promóciós anyagot kapta, elmulasztotta aktiválni ezt az elősorsolási számot, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz az Őszi Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően aktivált elősorsolási száma a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

(viii) A részvétel ingyenes, és független a megrendeléstől.

(ix) A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2020. november 25-én kerül közzétételre. Az Őszi Elősorsolási Díj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

A LÉZERFÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI: 

1. A Lézerfésű Nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon. A részvétel megrendeléshez kötött. 

2. A Lézerfésű Nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorolásnak minősül. 

3. A sorsoláson a postai úton kiküldött Vita Visio étrend-kiegészítő sorozat ajánlat (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha az ajánlat kézhezvételétől számított 7 napon belül postai úton megrendelik a felajánlott étrend-kiegészítő sorozatot a sorsolási dokumentum visszaküldésével. A 7 napon belüli megrendelés a levélen a címzés felett található postázási időponttól számított legkésőbb 21 napon belül a Tarsago Magyarország Kft.-hez postai úton beérkező megrendelést jelenti. 

4. A Tarsago Magyarország Kft. 10 nyertest sorsol ki, nyereményük nyertesenként  1 darab lézerfésű, melynek értéke: 11 900 Ft. 

5. A sorsolást sorsolási programmal 2021. január 21-én 10 órakor tartjuk a Tarsago Magyarország Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem működik közre a nyeremény átadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat), a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt. 

6. A nyerteseket azonnal postai úton értesítjük. 

7. A nyeremények adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli. 

8. Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk. 

9. A nyertesek (név és település) és nyereményeik a www.rd.hu honlapon 2021. január 28-án kerülnek közzétételre. 

10. Az Lézerfésű Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai 6. pontja tartalmazza, amely értelemszerűen alkalmazandó.

 

A KARÁCSONYI KAMPÁNYDÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI:

1. A Társszervezők által közösen szervezett Karácsonyi Kampánydíj nyereményjáték 2020. december 7-én kezdődik, és 2021. január 5-én zárul. A részvétel ingyenes, és független a megrendeléstől. A Karácsonyi Kampánydíj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a fenti nyereményjáték időszakban a Társszervezők által kiküldött, Karácsonyi Kampánydíjat tartalmazó ajánlatok valamelyikére határidőben válaszolnak.

2. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2021. január 21-én. A sorsolás sorsolási programmal történik. A Karácsonyi Kampánydíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Karácsonyi Kampánydíjra jelentkező összes résztvevő közül.

3. A Karácsonyi Kampánydíj egy bruttó 700 euró értékű pénznyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja. Az adók és járulékok a nyertest terhelik, és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

4. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumokat a sorsolási dokumentum kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós ajánlatban megadott módon. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a sorsolási dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

5. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2021. január 28-án kerül közzétételre. A Karácsonyi Kampánydíj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

SZERENCSE KAMPÁNYDÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

 1. A Társszervezők által közösen szervezett Szerencse Kampánydíj nyereményjáték 2020. október 13-án kezdődik, és 2020. november 3-án zárul. A részvétel ingyenes, és független a megrendeléstől. A Szerencse Kampánydíj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a fenti nyereményjáték-időszakban a Társszervezők által kiküldött Szerencse Kampánydíjat tartalmazó ajánlatok valamelyikére határidőben válaszolnak.

2. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2020. november 18-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. A Szerencse Kampánydíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Szerencse Kampánydíjra jelentkező összes résztvevő közül.

3. A Szerencse Kampánydíj egy bruttó 500 euró értékű pénznyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a Társszervező e terheket a nyereményből vonja le.  

4. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumokat a sorsolási dokumentum kézhezvételétől számított 7 napon belül kell visszaküldeni a promóciós ajánlatban megadott módon. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a sorsolási dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

 5. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2020. november 25-én kerül közzétételre. A Szerencse Kampánydíj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

A KARÁCSONYI DUPLÁZÓ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Karácsonyi Duplázó nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon. A részvétel megrendeléshez kötött.

2. A Karácsonyi Duplázó nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorolásnak minősül.

3. A sorsoláson a 2020. október 27-én postai úton kiküldött karácsonyi katalógus (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha rendelnek a katalógusból és a postai úton visszaküldött sorsolási dokumentum a megrendeléssel együtt legkésőbb 2020. november 30-ig beérkezik a Tarsago Magyarország Kft.-hez.

4. A nyeremény: a nyertesként kisorsolt személy által a karácsonyi katalógusból megrendelt termék(ek) ára és a csomagolási és szállítási költség összegének kétszerese, legfeljebb  azonban összesen 116 120,-Ft (maximális nyereményösszeg). A nyertes az általa megrendelt termék(ek) árának és a csomagolási és szállítási költségnek a dupla összegére – de legfeljebb 116 120,-Ft-ra (maximális nyereményösszegre) – jogosult, és ez az összeg kerül átutalásra részére figyelemmel a nyeremény maximális összegére. Ennek megfelelően amennyiben a nyertes a megrendelt termék(ek) árát és a csomagolási és szállítási költséget a nyereményátadás időpontjáig még részben vagy egészben nem fizette ki, akkor e fizetési kötelezettség továbbra is terheli.

5. A sorsolást sorsolási programmal 2021. január 4-én délelőtt 10:00 órakor tartjuk a Tarsago Magyarország Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. A nyereményre 1 nyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem működik közre a nyeremény átadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat, illetve nem adja meg az átutaláshoz szükséges adatokat), a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

6. A nyertest azonnal postai úton értesítjük.

7. A nyeremény adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli.

8. Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

9. A nyertes (név és település) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2021. január 11-én kerül közzétételre. 10. A Karácsonyi Duplázó nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai 6. pontja tartalmazza, mely értelemszerűen alkalmazandó.