Valakit kinevetni az együgyűség jele

Rate this Quote and see if others agree!
39%
61%

Valakit kinevetni az együgyűség jele. A másik emberrel együtt kell nevetni, nem pedig rajta.